Dwyn yr abwyd o Phishers

Gwe-rwydo

Ydych chi erioed wedi mynd i bysgota lle rydych chi'n dal i ollwng eich llinell ac ychydig funudau'n ddiweddarach mae'ch abwyd wedi diflannu? Yn y pen draw, byddwch chi'n codi'ch llinell ac yn mynd i rywle arall, nac ydych chi?

Beth pe baem yn cymhwyso hyn i Gwe-rwydo? Efallai y dylai pob unigolyn sy'n derbyn e-bost gwe-rwydo glicio drwodd ar y ddolen a nodi gwybodaeth wael yn y gofynion mewngofnodi neu Gerdyn Credyd. Efallai y dylem lethu eu gweinyddwyr yn llwyr â chymaint o draffig fel eu bod yn rhoi’r gorau iddi!

Oni fyddai hyn yn amddiffyniad llawer mwy sarhaus na dim ond ceisio canfod safleoedd Gwe-rwydo ac atal pobl rhagddynt?

Yn ôl Wicipedia: Mewn cyfrifiadura, mae gwe-rwydo yn weithgaredd troseddol sy'n defnyddio technegau peirianneg gymdeithasol. [1] Mae Phishers yn ceisio caffael gwybodaeth sensitif trwy dwyll, fel enwau defnyddwyr, cyfrineiriau a manylion cardiau credyd, trwy feistroli fel endid dibynadwy mewn cyfathrebiad electronig. Ebay a Paypal yw dau o'r cwmnïau sydd wedi'u targedu fwyaf, ac mae banciau ar-lein hefyd yn dargedau cyffredin. Yn nodweddiadol, mae gwe-rwydo yn cael ei wneud gan ddefnyddio e-bost neu neges ar unwaith, [2] ac yn aml mae'n cyfeirio defnyddwyr at wefan, er bod cyswllt ffôn wedi'i ddefnyddio hefyd. [3] Ymhlith yr ymdrechion i ddelio â'r nifer cynyddol o ddigwyddiadau gwe-rwydo yr adroddir amdanynt mae deddfwriaeth, hyfforddiant defnyddwyr a mesurau technegol.

Rwy'n chwilfrydig a fyddai hyn yn gweithio. Adborth?

Dyma e-bost gwe-rwydo yr wyf yn ei dderbyn bob dydd yn fy e-bost:
Gwe-rwydo

Dwi wir yn dymuno y gallwn wneud llanast o'r dynion hyn. Gyda llaw, mae Firefox yn gwneud gwaith da o adnabod y gwefannau hyn:
Rhybudd Gwe-rwydo Firefox

Er na allwch atal unrhyw un rhag spoofing eich cwmni mewn e-bost gwe-rwydo, gallwch sicrhau na all ISPs sy'n dilysu eich gallu i gyflenwi cyn eu caniatáu i mewn i flwch derbyn wirio eu tarddiad. Cyflawnir hyn trwy weithredu dilysu e-bost fframweithiau fel SPF ac DMARC.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.