Personoli Taith Siopa'r Cwsmer

personoli taith cwsmer

Nid syniad newydd yw teilwra'r profiad siopa i ddefnyddwyr unigol. Meddyliwch am y teimlad rydych chi'n ei gael pan ymwelwch â bwyty lleol ac mae'r weinyddes yn cofio'ch enw a'ch enw chi arferol. Mae'n teimlo'n dda, iawn?

Mae personoli yn ymwneud ag ail-greu'r cyffyrddiad personol hwnnw, gan ddangos i'r cwsmer eich bod yn ei ddeall ac yn poeni amdani. Efallai y bydd technoleg yn galluogi tactegau personoli, ond mae gwir bersonoli yn strategaeth ac yn feddylfryd sy'n amlwg ym mhob rhyngweithio cwsmer â'ch brand.

Haws dweud na gwneud. Mae manwerthwyr a brandiau yn cael anhawster gyda ble i ddechrau, beth i'w flaenoriaethu a pha atebion i drosoledd. Yn FitForCommerce, mae ein cleientiaid yn aml yn gofyn “Beth alla i ei wneud i bersonoli profiad y cwsmer?" Fel y byddech chi'n ei ddisgwyl, does dim datrysiad “un maint i bawb”.

Mae darparu profiadau siopa wedi'u personoli ar raddfa - i filoedd neu gannoedd o filoedd o ragolygon a chwsmeriaid cyfredol - yn gofyn am ysgogi setiau data, prosesau a thechnolegau soffistigedig. Gall hynny deimlo'n llethol. Wrth gwrs, gall manwerthwyr ddefnyddio technolegau newydd sy'n eu galluogi i wneud profion A / B, casglu data, neu bersonoli marchnata e-bost neu brofiadau ar y safle. Ond, heb strategaeth gyffredinol, mae'r tactegau hyn ymhell o fod yn optimaidd.

Yn ddiweddar, gwnaethom arolwg o fwy na 100 o swyddogion gweithredol lefel uchaf, cynnal nifer o gyfweliadau â manwerthwyr a darparwyr technoleg, yn ogystal â defnyddio ein gwybodaeth uniongyrchol ar gyfer ein hadroddiad blynyddol yn 2015, Dewch i Ni Bersonol: Personoli Omnichannel mewn Byd Hyper-Gysylltiedig. Mae'r adroddiad yn cynnig strategaeth gydlynol ar gyfer integreiddio personoli i bob cam o'r siwrnai siopa - o farchnata'r holl ffordd i gyflenwi cynnyrch.

FAIR1-glanio-tudalen-stats5

Pam ddylech chi ofalu?

Ni fu'r frwydr i ennill cwsmeriaid a theyrngarwch cwsmeriaid erioed yn gyflymach ac ni fu cwsmeriaid erioed yn fwy heriol. Waeth beth fo'r sianel, mae eich cwsmeriaid yn disgwyl i negeseuon marchnata atseinio, cynnwys yn ddefnyddiol, a chynhyrchion a chynigion i fod yn berthnasol. Os gwnewch hyn yn iawn, bydd yn cael effaith gadarnhaol ar eich llinell waelod. Bydd y mwyafrif o gwsmeriaid yn falch o rannu gwybodaeth bersonol amdanynt eu hunain os ydynt yn gwybod y bydd yn darparu'r profiadau perthnasol a phersonol hyn.

Cymaint i'w wneud, cyn lleied ...

Amser? Adnoddau? Gwybod sut? Prynu mewn? Dyna rai o'r heriau a nodwyd gan fanwerthwyr wrth geisio gweithredu strategaeth bersonoli. Efallai mai Cam Un wrth fynd i'r afael â'r heriau hyn yw prynu i mewn gan reolwyr. Unwaith y bydd uwch reolwyr yn deall sut y gall personoli hybu refeniw, mae gennych well ergyd o gael yr adnoddau a'r cyllid sydd eu hangen arnoch.

Mae personoli yn flaenoriaeth, a dylai fod yn flaenoriaeth

Mae personoli yn amlwg yn flaenoriaeth busnes i frandiau, hyd yn oed os nad ydyn nhw'n gwybod yn iawn sut i wneud hynny. Dywed 31% o'r swyddogion gweithredol a arolygwyd gennym fod personoli ymhlith eu tair prif flaenoriaeth ar gyfer 2015.

Sut i ddechrau

Rhannwch ef yn elfennau gweithredol a drefnir o amgylch y siwrnai siopa. Meddyliwch sut y gallwch bersonoli'r profiad ar bob cam.

  • Cael ei sylw. Beth sy'n ei denu i'ch gwefan? Sut allwch chi ddefnyddio'r hyn rydych chi'n ei wybod am eich cwsmer i ymgysylltu â hi?
  • Mae gennych ei sylw. Nawr, sut allwch chi ddefnyddio cynnwys, cynigion, technegau marsiandïaeth ac arferion gorau wedi'u personoli i'w dal i ymgysylltu a chau'r gwerthiant?
  • Rhyfeddwch hi ymhellach. Ar ôl gosod yr archeb, sut allwch chi bersonoli'r broses o gyflenwi cynnyrch, pecynnu a gwasanaeth cwsmeriaid i gadarnhau'ch perthynas â hi ymhellach?
  • Osgoi'r creepy ffactor. Mae preifatrwydd a diogelwch yn bryder. Sut rydych chi'n dal ei gwybodaeth a'i gwarchod?
  • Y glud sy'n dal y cyfan at ei gilydd. Pa fath o ddata ddylech chi ei gipio, sut ydych chi'n ei gasglu ac, yn bwysicaf oll, sut ydych chi'n ei sbarduno i greu profiadau wedi'u personoli.

Ar ôl i chi fynd trwy'r ymarfer o ddeall sut y gallwch bersonoli'r profiad cyfan, mae'r dewisiadau ynghylch sut i'w wneud a pha dechnolegau i'w defnyddio yn dod yn haws. Nid oes fawr o amheuaeth y bydd y maes hwn yn parhau i esblygu ac mae gan y manwerthwyr a'r brandiau sy'n defnyddio ac yn mireinio eu hymdrechion personoli well siawns o ennill y ras am drosi a theyrngarwch cwsmeriaid na'r rhai nad ydynt.

Ynglŷn â FitForCommerce

Mae FitForCommerce yn ymgynghoriaeth bwtîc sy'n helpu busnesau e-fasnach ac omnichannel i wneud penderfyniadau buddsoddi craffach ar strategaeth, technoleg, marchnata, marsiandïaeth, gweithrediadau, materion ariannol, dylunio sefydliadol a mwy. Mae ein hymgynghorwyr yn gyn-ymarferwyr manwerthu neu frand sy'n trosoli eu profiad i ddarparu arweiniad strategol a ymarferol ar bopeth sydd ei angen i adeiladu, tyfu a chyflymu eich busnes.

Bydd FitForCommerce yn arddangos yn Uwchgynhadledd Ddigidol Shop.org yn Philadelphia ar Hydref 5ed-7fed ym mwth # 1051.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.