Mae'n well gan ddefnyddwyr Ddewis a Rhyngweithio ... hyd yn oed gyda Fideo

dewis fideo profiad cwsmer

Mae sefydliadau yn cyhoeddi tri math sylfaenol o wefannau ar gyfer eu cwmni:

  1. Llyfryn - gwefan sefydlog sydd yn syml yn arddangosiad i ymwelwyr edrych arno.
  2. Dynamic - gwefan sy'n cael ei diweddaru'n gyson sy'n darparu newyddion, diweddariadau a chyfryngau eraill.
  3. Rhyngweithiol - safle sy'n cynnig i'r ymwelydd lywio a rhyngweithio fel y dymunant.

Mae enghreifftiau o ryngweithio yr ydym wedi'u gwneud ar gyfer cleientiaid wedi cynnwys ffeithluniau rhyngweithiol, cyfrifianellau enillion ar fuddsoddiad neu brisio, mapiau rhyngweithiol, offer cymdeithasol fel fforymau ac, wrth gwrs, gwefannau e-fasnach. Mae ein cwsmeriaid yn aml yn cael eu synnu gan faint o sylw sy'n cael ei dalu i offeryn rhyngweithiol ar y wefan ... hyd yn oed os yw wedi'i fewnosod ar un dudalen yn unig.

Mae defnyddwyr eisiau rôl weithredol wrth greu profiad perthnasol a gafaelgar, a dylai marchnatwyr groesawu'r cyfle i fod yn bartner gyda nhw i adeiladu Gwe fwy rhyngweithiol.

Gwnaeth Rapt Media arolwg o fwy na 2,000 o ddefnyddwyr yn yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig trwy arolwg ar-lein ym mis Gorffennaf 2015. Casglwyd ymatebion yn wirfoddol gan ymatebwyr anhysbys gwrywaidd a benywaidd, rhwng 18 a 60 oed. Canfuwyd bod ymatebwyr yr arolwg yn blaenoriaethu dewis ac addasu yn gyffredinol - o sut maen nhw'n cael eu newyddion ar Facebook, i sut maen nhw'n siopa ar eu dyfeisiau symudol. Mae holl ddata'r arolwg yn cael ei gasglu mewn fideo rhyngweithiol sy'n caniatáu i farchnatwyr ddewis pa ganfyddiadau arolwg maen nhw eisiau gwybod mwy amdanyn nhw.

Canfyddiadau allweddol yn adroddiad fideo Rapt Media:

  • Mae 89% eisiau rheolaeth dros yr hysbysebion maen nhw'n eu dangos ar-lein
  • Mae 57% yn dymuno dod o hyd i gynnwys ar eu pennau eu hunain yn erbyn hysbysebu
  • Bydd 64% yn treulio mwy o amser yn gwylio fideo os gallant gymryd rhan weithredol
  • Mae 86% eisiau gallu rheoli'r pynciau maen nhw'n eu gweld ar wefannau newyddion
  • Mae 56% yn hoffi dewis cynnwys sy'n berthnasol iddyn nhw

Dadlwythwch yr Adroddiad Fideo Cyfryngau Rapt

Yn yr un modd ag y mae dewis wedi dod yn hollbwysig yn llwyddiant offrymau cymdeithasol, e-fasnach a chynnwys, mae'r canfyddiadau o Cyfryngau Rapt darparu tystiolaeth bod angen i fideo esblygu hefyd! Gyda Rapt Media, ni fu erioed yn haws creu fideos rhyngweithiol. Cynyddu ymgysylltiad eich cynnwys, adrodd straeon mwy personol, a dyfnhau ymgysylltiad trwy droi gwylwyr yn gyfranogwyr gweithredol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.