PersonalDNA - Proffil Personoliaeth

Mae ffrind i mi yn dirmygu profion personoliaeth yn llwyr. Rwy'n eu hoffi mewn gwirionedd, ond nid wyf yn teimlo'n rhy gyffyrddus yn seilio penderfyniadau arnynt. Rwyf wedi cael cyflogwyr sy'n defnyddio'r profion i ddatblygu timau ac i ddeall sut y bydd y bobl ar y tîm hwnnw'n rhyngweithio â nhw. Cael eich hyfforddi'n 'swyddogol' gan Dimensiynau Datblygu Rhyngwladol, Rwy'n teimlo'n gyffyrddus yn adolygu profion personoliaeth a pheidio â'u defnyddio i bennu perthnasoedd gwaith. Pan oeddwn i'n gweithio i'r cwmni lle cawsom ein hyfforddi, gweithiodd y profion yn wych oherwydd eu bod wedi arwain at datblygiad personol o sut gwnaethom ryngweithio ag eraill.

Pan symudais i gyflogwr blaenorol nad oedd yn trafferthu gydag unrhyw hyfforddiant, roedd y Myers-Briggs dirwyn prawf i ben yn ddarn arall o wybodaeth a ddefnyddiwyd yn eich erbyn. Mae'n haws i reolwr wneud esgusodion Nodyn i arwain pan allant ddehongli prawf personoliaeth yn afresymegol. Mae'n troi'n fagl yn hytrach nag yn offeryn. Gall peidio â deall data arwain at benderfyniadau gwaeth na pheidio â chael y data o gwbl. Rydym yn gweld hyn drosodd a throsodd gyda phleidleisio, arolygon wedi'u datblygu'n wael, grwpiau ffocws gwael, a dadansoddiad gwan. Nid yw profion personoliaeth yn ddim gwahanol. Nid yw rhoi teitl rheolwr neu oruchwyliwr arnoch chi yn golygu eich bod chi'n gwybod sut i reoli neu oruchwylio, ac yn bendant nid yw'n golygu y gallwch chi ddadansoddi prawf personoliaeth rhywun i newid y ffordd rydych chi'n gweithio gyda nhw. Dyna pam rwy'n credu bod fy ffrind yn eu casáu ... a dwi ddim yn ei feio. Byddai fel pe bawn i'n codi llyfr bioleg i wneud llawdriniaeth arnoch chi, a fyddech chi'n ymddiried ynof? Nid wyf yn meddwl.

Arweinydd wedi'i Animeiddio

Wedi dweud hynny, roeddwn i'n hoff iawn o adroddiad PersonalDNA a'u sylwadau yn seiliedig ar eich cyflwyniad. Roedd y rheolyddion yn reddfol iawn ar gyfer dewis eich atebion, mae defnyddioldeb eu cymhwysiad wedi creu argraff arnaf. Yn ogystal, roedd yr adroddiad gorffenedig yn gywir ac, yn anad dim cadarnhaol. Roedd digon o wybodaeth i baentio llun ohonoch chi'ch hun, ond dim gormod y gallai rhywun ddal y wybodaeth yn eich erbyn. Edrychwch ar
fy Adroddiad Dna Personol
i weld drosoch eich hun.

Arweinydd wedi'i Animeiddio… Rwy'n hoffi hynny!