Brandio Personol: Sut i Ysgrifennu Tudalen Amdanaf Fi

me

Andrew Doeth wedi ysgrifennu erthygl fanwl iawn ar Y Canllaw Sut i Ganllaw i Adeiladu Tudalen Amdanaf Fi y dylech fynd i edrych yn fanwl. Ynghyd â'r erthygl, mae wedi datblygu ffeithlun rydyn ni'n ei rannu isod sy'n cynnwys tôn a llais, datganiadau agoriadol, personoliaeth, cynulleidfa darged ac angenrheidiau eraill.

Rwyf wrth fy modd yn ychwanegu fy 2 sent ar y pethau hyn, felly dyma fynd. Byddwn yn wir yn eich annog fel busnes neu fel unigolyn, i fynd ymhell y tu allan i'ch parth cysur. Rwy'n gwybod llawer gormod o bobl nad ydyn nhw'n hoffi siarad eu hunain, ddim yn hoffi tynnu lluniau ohonyn nhw eu hunain, ac yn dirmygu fideos neu sain ohonyn nhw eu hunain. Efallai eu bod hyd yn oed yn credu bod yr arfer hwn yn narcissistic. Rwy'n aml yn gweld sylwadau fel yna ar gyfryngau cymdeithasol.

Dyma fy ymateb: Eich tudalen Amdanaf Fi nid i chi!

Mae hunluniau, fideos siarad, portreadau proffesiynol, a disgrifiadau ohonoch ar gyfer eich cynulleidfa. Os ydych chi'n unigolyn anhygoel ac yn ostyngedig iawn ... eich About Me mae'n rhaid i'r dudalen adlewyrchu hynny. Wrth gwrs, mae'n teimlo'n rhyfedd gadael i bawb wybod eich bod chi'n ostyngedig. Ond os ydych chi'n ostyngedig, sut mae unrhyw un yn mynd i wybod? A ydych yn mynd i aros i gwrdd â phob person yn unigol iddynt arsylwi ar eich gostyngeiddrwydd? Neu aros i eraill siarad â'ch gostyngeiddrwydd? Nid yw'n mynd i ddigwydd.

Os mai'ch nod yw adeiladu awdurdod ac arweinyddiaeth yn eich gofod, eich gwahaniaethydd gorau yw chi. Nid eich addysg chi, eich hanes gwaith mohono o reidrwydd, chi ydyw! Rydych chi'n gadael i bawb wybod pam y dylen nhw weithio gyda chi. Mae pobl yn hoffi gweithio gyda phobl maen nhw eisiau gweithio gyda nhw. Mae penderfyniadau prynu yn aml yn emosiynol ac mae'r penderfyniad yn dibynnu ar ba mor dda y mae eich darpar yn ymddiried ynoch chi ac yn eich adnabod chi fel awdurdod yn eich proffesiwn.

Mae'n hanfodol darparu defnyddwyr peiriannau chwilio ac ymwelwyr gwefan â'r holl giwiau sydd eu hangen arnyn nhw - yr areithiau rydych chi wedi'u gwneud, yr arweinwyr rydych chi'n eu cysylltu â nhw, y llyfrau rydych chi wedi'u hysgrifennu, a hyd yn oed neges bersonol iddyn nhw.

Nodyn ochr: Rwy'n euog hefyd! Rydw i wedi bod yn llusgo fy nhraed ers blynyddoedd ar adeiladu tudalen bwrpasol ar ein gwefan cwmni am fy siarad ... ond mae'r cyngor hwn gan Andrew yn fy ysgogi i wneud pethau!

About Me

3 Sylwadau

 1. 1

  Mae hwn yn bethau gwych.

  I'r rhai sy'n amheugar ynghylch datgelu eu hobïau a'u diddordebau oherwydd nad ydyn nhw eisiau ymddangos yn amhroffesiynol, dywedaf hyn:

  Nid yw'n ymwneud â phroffesiynoldeb mae'n ymwneud â dynameg mewn grŵp, all-grŵp.

  Os yw'ch darllenydd o'r farn ei fod y tu allan i'w grŵp bydd ganddo warediad mwy gelyniaethus tuag atoch chi.

  Trwy ddatgelu darnau bach am eich bywyd, fel cael plant, rhedeg, eich cariad at fwyd Mecsicanaidd byddwch chi'n symud yn ddyfnach i'r grŵp lle bydd pobl yn eich gweld chi mewn goleuni mwy ffafriol.

  Mae fel yr effaith halo.

 2. 2

  Yn fy marn i, yr ateb gorau yw cyflwyno Eich Hun fel person ymddiriedus. Mae pobl yn hoffi gwneud busnes gyda pherson busnes craff, diwylliannol a gonest.

 3. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.