Brandio Personol Ar Gyfryngau Cymdeithasol Yw'r Marchnata Mwyaf Anonest

ffug

Anghofiwch am yr hysbysebion diet a dyddio; Rwy'n credu mai rhai o'r marchnata mwyaf twyllodrus sydd ar-lein yw'r union arbenigwyr marchnata sy'n parhau i feirniadu brandiau a phregethu tryloywder ar-lein.

Maen nhw'n unrhyw beth ond tryloyw.

Rydw i ar adeg ddiddorol yn fy mywyd. Mae fy musnes yn gwneud yn dda, mae fy mywyd personol yn wych, ac mae fy iechyd yn gwella bob mis sy'n mynd heibio. Wedi dweud hynny, mae gan ein busnes a fy mywyd personol heriau enfawr o hyd. Rwy'n cellwair hynny, nawr fy mod i wedi cychwyn ychydig o fusnesau fy mod i yn ddi-waith, Fydda i byth yn dychwelyd i gyflogaeth amser llawn. Oherwydd hynny, does dim rhaid i mi feistroli a chynnal brand perffaith ar-lein.

Yn ystod y mis diwethaf, rydw i wedi cael sgyrsiau gydag ychydig o bobl lle gwnaethon nhw dynnu sylw at fy sgyrsiau ar-lein. Ar Facebook, rwy’n trafod ac yn trafod gwleidyddiaeth a chrefydd er arswyd llawer. Rydw i wedi cael cryn dipyn o bobl yn y diwydiant yn fy rhyddhau i am sylwadau rydw i wedi'u gwneud neu erthyglau rydw i wedi'u rhannu. Mae pobl sy'n anghytuno â mi yn dweud wrtha i fy mod i'n brifo fy musnes trwy siarad am gynnau, Duw a gwleidyddiaeth. Pobl sy'n gwneud cytuno gyda mi yn dawel fy nhynnu o'r neilltu a diolch i mi am y mewnbwn ... er nad ydyn nhw'n meiddio hoffi na rhoi sylwadau ar y straeon rydw i'n eu rhannu.

Rwy'n aml yn rhannu gyda'r ddau Folks fy mod wedi cael magwraeth wahanol. Cefais fy magu yn Babyddion, ond mae hanner fy nheulu yn Iddewig. Roedd fy nhad yn geidwadwr pybyr, yn Gyn-filwr, ac yn wladgarwr ... ond roedd fy Mam yn Ffrangeg-Canada gyda theulu rhyddfrydol Ewropeaidd. Cefais fy annog i godi llais a dadlau. Ac roedd dwy ochr fy nheulu yn mynnu parch at farn amgen.

Roedd hyn naill ai'n fendith neu'n felltith. Wrth dyfu i fyny, nid oeddwn erioed yn ofni gwrthdaro parchus. Fe'm cafodd mewn cryn dipyn o drafferth yn yr ysgol uwchradd. Ar ôl i mi raddio, dysgodd ymrestru yn y Llynges ddisgyblaeth a pharch i mi. Pan ymunais â'r gweithlu, cefais fy mentora gan arweinwyr a oedd yn annog ymreolaeth a chyfrifoldeb personol. Ychwanegwch hyn i gyd i fyny, ac mae'n creu storm eithaf tân. Mae hynny'n cael ei gyfieithu i'm presenoldeb ar-lein.

Digon amdanaf. Yn eironig, dyna anifail anwes llawer o arweinwyr diwydiant ar-lein. Mae eu rhannu diddiwedd o’u bywyd perffaith yn fy mlino.

Efallai mai ein hinsawdd wleidyddol ymrannol sydd wedi ychwanegu at yr anonestrwydd ar-lein, ond rwy'n credu ei fod yn ofnadwy. Nid yn unig y mae'n bullcrap plaen yn unig, ond byddaf hefyd yn mynd cyn belled â dweud ei fod yn anghymwynas a hyd yn oed yn beryglus. Efallai bod eich crefydd a'ch gwleidyddiaeth yn bersonol ac nid yn rhywbeth yr ydych am roi cyhoeddusrwydd iddo; Gallaf barchu hynny. Ond yr hyn na allaf ei barchu yw llif diddiwedd o ba mor berffaith yw'ch bywyd a pha mor anhygoel y mae eich busnes yn ei wneud.

Allwch chi ddychmygu bod yn berson sy'n gweithio ar eich twf personol a phroffesiynol, a'r cyfan rydych chi'n ei weld ar-lein yw'r bobl rydych chi'n edrych i fyny atynt ar-lein byth yn ei chael hi'n anodd? Mae'n ymddangos i mi y byddai'n wanychol. Rwy'n credu fy mod i'n bersonol ac yn broffesiynol yn fwy llwyddiannus na llawer o'r bobl hyn - ond fyddech chi byth yn gwybod hynny trwy gymharu ein proffiliau ar-lein. Efallai mai oherwydd fy mod i'n mesur fy llwyddiant yn ôl faint o bobl rwy'n eu helpu, nid pa draeth rwy'n eistedd arno.

Ac am ryw reswm rhyfedd, mae fy onestrwydd ar-lein rywsut yn cael ei ystyried yn anfantais i'm brandio personol gan lawer yn fy niwydiant. Yr union ddiwydiant sy'n tywallt geiriau fel tryloywder ac gonestrwydd. Maen nhw'n unrhyw beth ond.

Dros y blynyddoedd, rydw i wedi dadlennu cannoedd o bobl yn fy niwydiant, ac mae yna ychydig o rai rydw i'n parhau i ymgysylltu â nhw. Maent yn rhannu eu brwydrau iechyd meddwl personol, preifat iawn weithiau. Maent yn rhannu eu brwydrau a'u trawsnewidiadau iechyd. Ac maen nhw'n rhannu eu heriau busnes. Rwy'n eu hannog, ac maen nhw'n fy ysbrydoli i fod yn berson gwell, yn arweinydd gwell, yn dad gwell, ac yn berson busnes gwell.

Sut i Fod Yn Fwy Honest Ar-lein

Rwy'n synnu fy mod hyd yn oed yn ysgrifennu'r geiriau hynny, ond rwy'n credu eu bod yn angenrheidiol. Dyma beth hoffwn i weld arweinwyr marchnata yn ei wneud â'u presenoldeb ar-lein:

 1. Cyfaddef eu gwendidau a'u heriau. Mae gennym ni i gyd nhw, ac mae'n ysbrydoledig pan fydd y person rydych chi'n edrych i fyny yn ei rannu.
 2. Gofynnwch am help. Mae pawb angen help, rhowch y gorau iddi geisio esgus bod gennych yr holl atebion.
 3. Share y chwyddwydr yn fwy. Gyda'r gynulleidfa a chyrraedd y dylanwadwyr hyn, pa mor anhygoel yw hi pan maen nhw'n cydnabod y rhai sy'n ei chael hi'n anodd cael sylw ar-lein?
 4. Ysbrydoli eraill y gallant gyflawni'r hyn rydych wedi'i gyflawni. Rydyn ni i gyd wedi goresgyn adfyd i gyrraedd lle rydyn ni, gan rannu sut y gwnaethoch chi gyrraedd y lle rydych chi, gadewch iddyn nhw wybod y gallan nhw ei wneud hefyd.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cynnig y cyfle anhygoel hwn i adeiladu cysylltiadau dynol ar-lein. Nid oes unrhyw beth mwy dynol na gostyngeiddrwydd, methiant, prynedigaeth a gwendid, a oes? Efallai nad oes gen i gymaint o ddilynwyr ag y mae eraill yn fy niwydiant yn ei wneud, ond gallaf eich sicrhau bod gen i berthnasoedd dyfnach o lawer gyda'r bobl sy'n fy nilyn.

Cadarn, gallwn grefft persona ffug, dim ond rhannu ein llwyddiant busnes, a denu llawer mwy o ddilynwyr. Ond byddai'n well gen i gael y perthnasoedd go iawn rydw i wedi'u datblygu dros y blynyddoedd na gwthio celwydd anghyraeddadwy.

4 Sylwadau

 1. 1

  Nid wyf yn berchennog busnes, nid yw cymaint o'r hyn a ddywedwch yn berthnasol i mi yn uniongyrchol. Ac, nid wyf ar gyfryngau cymdeithasol. (Rwy'n ysgrifennu erthyglau busnes ar gyfer ffrindiau a theulu, a dyna sut y des i ar draws eich gwefan wrth ymchwilio.) Fodd bynnag, mwynheais eich erthygl yn fawr - nid wyf yn credu fy mod wedi dod ar draws unrhyw beth mor onest o'r blaen. Mae'n dda gweld perchennog busnes llwyddiannus yn ei gadw'n real, felly diolch.

 2. 3

  Helo Douglas,
  Rwy'n Ysbrydol yn cael profiad dynol ... mmmm. Rydw i… eh HELPPWYR i fyw eu bywydau i'r eithaf ... wrth sicrhau eu bod nhw yn gyfnewid yn helpu eraill wrth i ni ... dyfu ..

  Erthygl wych .. ond a ydych chi'n rhagrithiwr ... wrth i mi dyngu… .a blwch pop-up newydd fy nghymell yno ychydig eiliadau yn ôl ... felly..YES. gyda pharch ... Byddaf yn aros i weld sut mae'ch ymateb chi a hwyrach efallai ein bod ni efallai cael sgwrs ...
  John

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.