5 Allwedd i'ch Brand Personol Llwyddiannus

Ergyd Sgrin 2014 10 18 yn 11.59.30 PM

Cefais sgwrs gydag un ffrind heddiw a chefais e-bost gan ffrind arall yn gofyn fy nghyngor ar sut i adeiladu eu brand personol… ac elwa ohono yn y pen draw. Gall hwn fod yn bwnc sy'n cael ei ateb yn well gan y ffrind Dan Schawbel, a arbenigwr brandio personol… Felly cadwch lygad ar ei flog. Serch hynny, byddaf yn rhannu fy meddyliau am yr hyn rydw i wedi'i wneud dros y degawd diwethaf.

  1. Cyflwynwch eich hun sut rydych chi'n dymuno cael eich gweld - Rwy'n credu bod Folks bron yn ddychrynllyd pan fyddant yn fy ngweld ... Rwy'n fawr, gruff, blewog, llwyd, ac yn gwisgo jîns a chrysau-T. Rwy'n huff ac yn pwffio fy ffordd trwy'r dydd. Ar-lein, rwy'n cyflwyno fy hun yn unol â'm nodau a sut rwy'n gobeithio y bydd eraill yn fy ngweld yn y pen draw. Nid yw hynny'n golygu fy mod i camliwio fy hun ... dwi ddim. Wna i ddim. Rwy'n ofalus i gadw fy mhersona ar-lein mewn tact a pheidiwch â mentro ei ddifetha trwy ollwng bomiau-f neu geisio anwybyddu pobl neu blogwyr eraill ar y Rhyngrwyd yn agored. Efallai y dywedaf wrthynt eu bod yn anghywir ... ond rwy'n eu parchu o hyd. 🙂
  2. Peidiwch byth â stopio'n gweithio'n galed i gyrraedd yno. Nid wyf yn credu mewn cydbwysedd gwaith / bywyd. Rwy'n credu ei fod yn crap oherwydd fy mod i'n caru'r hyn rwy'n ei wneud ac eisiau iddo fod yn rhan ohono bob dydd. Rwy'n cael digon o hwyl ac amser teulu hefyd. Fodd bynnag, nid wyf yn mynd i fentro fy enw da gyda'r busnesau rwy'n gweithio gyda nhw i fynd oddi yno i rywle gyda rhai bydis. Sori, bydis!
  3. Camwch i fyny ar bob cyfle. Pan ddaw'r cyfle i mi flogio, blogio gwesteion, rhoi sylwadau, ysgrifennu, siarad, ymgynghori, cael coffi ... dwi'n gwneud. Rwy'n credu mai hwn yw'r gwahaniaethydd sengl mwyaf o lawer o bobl lwyddiannus yn erbyn y rhai sy'n ei chael hi'n anodd. Os bydd rhywun yn gofyn imi wneud araith ar bwnc nad oes gennyf gliw yn ei gylch, byddaf yn neidio arno. Byddaf yn cloddio i mewn, Google yr hec allan ohono, yn dod o hyd i rai arbenigwyr, ac yn cyflwyno cyflwyniad gwych. Rydw i ar sawl bwrdd ac yn helpu cymaint o gwmnïau a phobl ag y gallaf o bosibl unrhyw ran o unrhyw ddiwrnod.
  4. Byddwch yn gadarn yn eich dosbarthiad. Ychydig wythnosau yn ôl dywedais wrth ymgynghorydd mewn cyfarfod, “Nid wyf yn dweud hyn wrthych oherwydd fy mod yn anghytuno â chi, rwy'n dweud hyn wrthych oherwydd eich bod yn anghywir.” Mae'n swnio'n llym - dwi'n gwybod ... ond fe gurodd y gwynt o'r boi fel y byddai'n stopio trosglwyddo ei farn hurt a gwneud iddo ddechrau cloddio i'r ffeithiau. Nid fy mod bob amser yn iawn - dwi ddim. Dyma pryd dwi'n hyderus, dwi ddim yn gadael i'r rhai sy'n galw heibio ddifetha'r momentwm trwy wthio eu negyddoldeb a'u amheuaeth. Mae gormod o'r bobl hynny yn y byd. Rwy'n rhy hen i wrando arnynt, felly rwy'n eu cau i fyny bob cyfle a gaf. Yn y ffordd honno gallwn wneud rhywfaint o waith.
  5. Stopiwch wrando ar bobl sy'n eich dal yn ôl. Griddfanodd fy mam pan ddywedais wrthi am fy musnes fy hun. Dilynodd cwestiynau budd-daliadau, gofal iechyd ac ymddeol fy nghyhoeddiad yn gyflym ... dyna pam na wnes i siarad â fy Mam cyn Dechreuais fy musnes fy hun. Mae hi'n fy ngharu i â'i holl galon, ond nid yw hi'n credu ynof fi. Ouch, huh? Mae'n iawn ... dwi'n iawn gyda hynny ... ac rydw i'n ei charu â'm holl galon hefyd. Mae hi'n syml yn anghywir. Efallai bod gennych chi'r rhai o'ch cwmpas sy'n gwneud yr un peth. Stopiwch wrando arnyn nhw. Mae'n gwenwyno'ch llwyddiant.

Brand Chi ®

Diweddariad: Mae Kristian Andersen wedi gwneud gwaith gwych yn siarad â brandiau personol yn y cyflwyniad hwn (diolch i Pat Coyle am dynnu sylw ato):

Dyma enghraifft o sut rydw i'n mynd at bethau ... darllenais ar raglen Andy Pererin Marchnata blog y dewiswyd Marchnata Pererin i fod ar restr elitaidd o Grŵp Rhwydweithio Blogiau Argymelledig ar gyfer Gweithredwyr Marchnata (MENG). Mae'n haeddiannol iawn ... Mae Marchnata Pererin yn flog rwy'n ei ddarllen bob dydd.

Wedi dweud hynny ... dwi eisiau ar y rhestr honno. 🙂 Nid yw'n fater cystadleuol ... mae'n nod. Rwyf am y Martech Zone i'w ystyried yn un o'r Blogiau Marchnata gorau ar y Rhyngrwyd hefyd. Rydyn ni'n parhau i raddio'n dda ar bob rhestr ac mae ein darllenwyr yn parhau i dyfu ... ond rydw i eisiau ymlaen bod rhestr!

Sut ydw i'n mynd i'w wneud o bosib?

Rydw i wedi bod yn barod yn dilyn rhai of rhai blogiau ac rydw i nawr yn mynd i gyffwrdd â phob un o'r blogwyr eraill dros y flwyddyn nesaf - trwy sylwadau, o bosib trwy ddigwyddiadau, trydar eu cynnwys gwych, a chysylltu'n ôl â nhw pan fydd ganddyn nhw bostiadau gwych. Rwy'n mynd i gorfodi fy hun i mewn i'w rhwydwaith.

Mae grym yn swnio'n negyddol, ond dydi o ddim. Os ydych parhau i wthio gwrthrych yn ddigon hir, bydd yn symud. Dydw i ddim yn mynd i dwyllo, gorwedd, dwyn, hacio na thrin fy ffordd i'r rhwydwaith hwnnw. Yn syml, rydw i'n mynd i ddechrau darparu gwerth iddyn nhw nes i mi gael fy nghydnabod fel ased. Unwaith y bydd hynny'n digwydd, bydd drysau'n agor.

Dyma sydd wedi profi'n llwyddiannus i mi ac rwy'n dechrau elwa ohono. Rwyf hefyd yn ail-fuddsoddi bron popeth felly rwy'n parhau i wthio'r arian ymhellach ... rwy'n gobeithio cael pot mawr 'neis' er hynny. Nid wyf yn poeni am arian gormod (dim ond y diffyg ohono). Yn union fel y mae gen i hyder ynof fy hun, mae gen i hyder hefyd i elwa yn y pen draw o fy ngwaith caled.

Am beth ydych chi'n aros? Cyflwyno'ch hun y ffordd rydych chi am gael eich gweld, gweithio'n galed, a chamu i fyny ar bob cyfle. Cerfiwch eich llwybr eich hun a pheidiwch ag aros i unrhyw un ddweud wrthych pryd y gallwch neu beth allwch chi ei gyflawni.

2 Sylwadau

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.