Cerflun yw Datblygu Persona, nid Castio

pennaeth

pennaethMae cwmnïau ac unigolion yn aml yn or-realaidd wrth amddiffyn eu brand neu eu persona ar-lein. Fe ddysgodd yr hen ysgol farchnata i ni fod yn rhaid i bopeth am ein brand siarad â pherffeithrwydd… a’r perffeithrwydd hwnnw oedd yr hyn a werthwyd. Roedd gennym logos perffaith, pecynnu perffaith a sloganau perffaith i fynd gyda nhw. Roedd yr hen ysgol farchnata yn aml yn siomedig, serch hynny. Ar ôl i ni ddadlapio a defnyddio'r cynnyrch, byddem yn aml yn digalonni. Nid yw'n syndod pam nad yw pobl yn ymddiried mewn marchnata.

Wrth ymosod ar eu presenoldeb ar-lein, nid yw'r hen arferion wedi marw. Mae cwmnïau'n mynd allan pan fydd picsel allan o'i le ... neu'n waeth, ac mae'r gweithiwr yn rhedeg amok. Dywedodd perchennog asiantaeth wrthyf ar Facebook tua wythnos yn ôl pe bai ei weithwyr erioed wedi sarhau rhywun mewn neges drydar, byddai wedi eu tanio. Mae hynny'n gosod y bar yn eithaf uchel ... yn berffaith. Gobeithio bod y ddau ohonom yn cytuno bod perffeithrwydd yn anghyraeddadwy. Nid wyf am wneud busnes gyda'r asiantaeth honno y siaradais amdani ar-lein oherwydd iddo golli hygrededd gyda mi ar unwaith. Ni allaf weithio gyda rhywun fel hynny oherwydd fy mod yn gwneud camgymeriadau trwy'r amser. Yr ofn o fethu sy'n aml yn atal pobl rhag pwyso ymlaen a llwyddo mewn gwirionedd.

Amherffeithrwydd yw un o nodweddion tryloywder ... dyna beth mae pobl cyfryngau cymdeithasol yn parhau i'w bregethu. Os oes picsel allan o'i le ar eich gwefan, rwy'n deall! Mae gen i dipyn o rai fy hun - a chyda llond llaw o systemau gweithredu a dwsinau o borwyr, nid yw nod perffeithrwydd yn gyraeddadwy eto. Os ydych chi'n dweud rhywbeth chwithig - mae'n iawn - mae'n rhaid i mi wneud hynny. Os gwnewch gamgymeriad - mae Duw yn gwybod bod gen i hefyd!

Nid yw datblygu eich persona ar-lein yn ymwneud â bwrw delwedd o'ch hunan neu ei gwmni ac yna rhoi'r replica perffaith allan ar-lein i'w arddangos. Mae'n ymwneud â'ch delwedd yn adlewyrchiad cywir o'ch hunan - ynghyd â'i ddiffygion a'i gamgymeriadau. Rwy'n aml yn twyllo rheolau gramadeg ar y blog hwn ynghyd â chamsillafu'r geiriau symlaf. Pan fydd yn cael ei ddwyn i'm sylw, rwy'n mynd yn ôl a'i gywiro. Dyna beth sy'n wych am y pethau hyn ... gallwn ei fowldio i'r siâp yr hoffem iddo fod.

Os ydych chi'n gyrru'ch dylunwyr graffig, datblygwyr, marchnatwyr a chnau Folks PR yn ceisio cael popeth yn berffaith, rydych chi'n gwneud mwy o ddifrod nag o les. Yn gyntaf oll, mae pobl eisiau gweithio gyda phobl maen nhw'n eu hoffi. Neb hoff bethau perffeithydd. Yn ail oll, mae'r oedi rydych chi'n ei chwistrellu yn fwy o niwed i'ch cynnydd nag a fyddech chi wedi gwthio ymlaen â diffygion yn ddidrugaredd. Yr eithriad wrth gwrs yw'r gaff enfawr sy'n mynd i wneud niwed parhaol i'ch enw da. Mae hyd yn oed yr achosion hynny yn brin, serch hynny.

Pan fyddwch chi'n cymryd cam allan o flaen eraill, does dim cymaint o gystadleuaeth. Er mwyn manteisio ar economi heddiw, diwylliant heddiw a'r cyflymder yr ydym yn symud ymlaen, mae'n rhaid i chi ddod oddi ar eich casgen a gwefru ymlaen. Rhwng y tarw a siop China, bydd y Tarw yn ennill bob tro.

Peidiwch â cheisio bwrw eich persona perffaith ar-lein. Yn lle, taflu rhywfaint o fwd allan yna a dechrau ei fowldio i'r siâp rydych chi ei eisiau. Dros amser, bydd y siâp yn dod yn gliriach. Dros amser, bydd pobl yn dysgu eich adnabod ac ymddiried ynoch chi. Dros amser, bydd pobl yn prynu gennych chi. Dros amser, bydd gennych ddilyniant gwych. Mae rhai ohonom wedi cyfrif hynny. Mae'r rhai sydd heb gael eu gadael yn y baw.

Byddwch yn ddi-ofn. Byddwch yn gyflym. Byddwch yn ddigon ystwyth i'w drwsio wrth i chi fynd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.