Y Pwyntiau Data i Enillydd Masnachol Super Bowl Syndod

cyffyrddiad perscio

Efallai nad y hysbysebion Super Bowl mwyaf effeithiol yw'r rhai rydych chi'n meddwl. Tra bod ein gallu i gasglu data yn tyfu, mae ein gallu i ddeall data yn dal i ddal i fyny. Yn Perscio, gwnaeth ein tîm o wyddonwyr data ddadansoddiad dyfnach o weithgaredd Twitter yn ystod y Super Bowl a chanfod nad y hysbysebion mwyaf poblogaidd o reidrwydd yw'r rhai sy'n cael y canlyniadau gorau. Hefyd, ar ddiwedd yr erthygl hon mae golwg ryngweithiol o'n data!

Ein Rhagdybiaeth

Mae ymatebion emosiynol negyddol yn arwain at fwy o gyfaint, ond mae emosiynau cadarnhaol yn cynhyrchu mwy o ymgysylltiad.

Erbyn hyn mae'r rhan fwyaf o bobl yn gyfarwydd â'r hysbyseb enwog Nationwide lle maen nhw'n lladd y plentyn erbyn y diwedd. Arweiniodd y penderfyniad ysgytiol a braidd yn rhyfedd hwn at ymateb enfawr ar gyfryngau cymdeithasol. Mae sawl cwmni marchnata eisoes wedi rhyddhau trydarodd fwyaf canlyniadau yn dangos Nationwide fel yr enillydd, ond roeddem yn amheugar.

Ein meddylfryd yw er bod yr ymateb negyddol yn arwain at lawer o drydariadau, mae'n debyg nad dyna'r math o weithgaredd y mae Nationwide ei eisiau mewn gwirionedd. Yn y diwedd, mae'n debyg mai Microsoft oedd pwy ennill cyfryngau cymdeithasol yn ystod y Super Bowl.

Sut Gweithiodd yr Astudiaeth

 • Yn gyntaf oll, roedd mwy na 28.4 miliwn o drydariadau byd-eang yn ystod y gêm. Cipiodd ein gweinyddwyr amlyncu tua 9 miliwn o'r rheini ar gyfer yr astudiaeth hon. Credwn fod hynny'n faint sampl eithaf da, tua 32%.
 • Mae Perscio mae astudiaeth yn wahanol i bawb arall yn yr ystyr ein bod yn samplu o BOB trydar, ac nid dim ond y rhai sydd ynghlwm wrth gyfrifon hysbysebwyr. Mae hyn yn golygu bod gennym fwy o wybodaeth na'r hyn y gallwch ei dynnu o'r API Twitter.
 • Fe wnaethon ni dynnu data o drydariadau mewn dwy ffordd, gan ddefnyddio'r ddau iaith naturiol yn ogystal ag uniongyrchol @ sôn swyddogol ar Twitter. Er enghraifft, cymharu pob trydariad â mcdonald cyfateb ar bob ffurf (w / o cyfalafu neu luosog) a @McDonalds.
 • Fe wnaethon ni redeg pob trydariad trwy rywbeth o'r enw dadansoddiad teimlad sy'n defnyddio algorithmau i benderfynu a yw trydariad yn gadarnhaol neu'n negyddol (Polaredd), yn ogystal â ffeithiol neu farn (Goddrychedd).
 • Gwnaethom lunio rhestr fwyaf _____ ar gyfer trydarodd fwyaf, argraffiadau mwyaf, a argraffiadau mwyaf cyffredin.
 • O dan bob un y rhan fwyaf o eitem, gwnaethom restru'r 10 ail-ddarllediad uchaf fel y gallem gadarnhau'n weledol sut oedd y traffig ym mhob eitem.

Y Rhifau Crai - Brandiau yn ôl Cyfrol

Arddangosyn A - Yn dangos y mwyafrif o drydariadau mewn iaith naturiol

Arddangosyn A - Yn dangos y mwyafrif o drydariadau mewn “iaith naturiol”

Yn Arddangosyn A, rydym am nodi bod McDonalds yn gyntaf ennill ar gyfaint pur. Fodd bynnag, nododd ein gwyddonwyr data fod gan McDonalds draffig uchel iawn wrth fynd i mewn i'r Super Bowl.

Felly gan addasu ar gyfer llinell sylfaen o draffig cyn y gêm, gellir cyfrif Nationwide fel enillydd cyfaint o'u hysbyseb.

Hefyd yn Arddangosyn A gallwch weld bod Skittles, Pepsi a Doritos yn agos at Nationwide. Mae Microsoft mewn gwirionedd ymhellach i lawr y rhestr, felly efallai eich bod yn pendroni ar y pwynt hwn; pam fyddem ni'n meddwl enillodd Microsoft? Wel, mae hynny oherwydd bod datgysylltiad MAWR rhwng y ffordd y mae pobl yn siarad, a'r ffordd y mae cyfryngau cymdeithasol yn gweithredu.

Ymgysylltu yn erbyn Sgwrsiwr

Er mwyn i fusnes droi neges drydar yn rhywbeth diriaethol, rhaid gweithredu o ryw fath. Ar gyfer Twitter, y gweithredoedd amlycaf yw:

 • Ail-drydar rhywbeth
 • Dilynwch gyfrif y busnes
 • Cliciwch dolen yn y trydariad

Felly fe wnaethon ni edrych eto ar y data i weld pwy gafodd y mwyaf camau gweithredu o'u cyfrol Twitter a'r 5 uchaf yw:

Felly dyma weld Microsoft eisoes yn gwneud yn well na Nationwide wrth gael y nifer fwyaf o gamau. Gwnaethom hefyd wiriad gweledol o'r URLau uchaf yn y ffrydiau Twitter, ac mae gan Microsoft y nifer fwyaf o ddolenni yn mynd yn ôl i'w parthau eu hunain. Ond beth am sentiment? Pwy sy'n cael y cariad mwyaf ar Twitter?

Syniad Cadarnhaol yn erbyn Negyddol

Yn Arddangosyn B - Cyfrifon a chwiliadau iaith naturiol uchaf wedi'u mapio yn ôl polaredd (cadarnhaol neu negyddol) a goddrychedd (ffaith neu farn).


Yn Arddangosyn B - Cyfrifon a chwiliadau iaith naturiol uchaf wedi'u mapio yn ôl polaredd (cadarnhaol neu negyddol) a goddrychedd (ffaith neu farn).

Yn Arddangosyn B, gallwch weld ein holl @accounts a chwiliadau iaith naturiol gorau yn cael eu mapio yn ôl polaredd (cadarnhaol neu negyddol) a goddrychedd (ffaith neu farn). Y brandiau mwyaf positif oedd @skechersusa, @bmw, a @wix. Ein brandiau mwyaf negyddol oedd cyfrinach victorias, t-symudol, a dim syndod ledled y wlad. Felly gallwch chi weld yn glir bod mwyafrif y traffig ledled y wlad yn negyddol.

Am fod â chyfaint uchel, McDonalds a Microsoft oedd ar frig y brig. Mae hyn yn golygu nad ydyn nhw'n cael llawer o draffig yn unig, ond mae'r sgwrs yn gadarnhaol ar y cyfan.

Wrap-Up

Felly os ychwanegwch y cyfan i fyny, Microsoft yw'r unig un cystadleuydd uchaf gwneud yn dda ar bob un o'r tri metrig: cyfaint, ymgysylltu, a theimlad.

Wrth gwrs, ac rydym am i hyn fod yn glir, er ein bod yn credu bod Microsoft wedi ennill cystadleuaeth fasnachol Super Bowl; Mae'n ymddangos bod McDonalds yn ennill cyfryngau cymdeithasol, trwy'r amser.

Ogofâu a Thrivia

 • Wrth i ni dynnu llawer o drydariadau, nid POB un ohonyn nhw. Gallai rhywfaint o'r data hwn newid pe baem yn edrych ar 100%.
 • Gosododd ffynonellau eraill Budweiser ar frig y rhestr, ac ni allwn ddod o hyd i reswm drosto. Nid ydym yn gwybod pam yr anghysondeb, ond roeddem am ei gydnabod.
 • Nid yw ein llinell sylfaen ar gyfer McDonalds wedi'i chynnwys yn ein delweddau oherwydd nid oedd gennym ni waelodlinau i bawb. Yn syml, dangosodd McDonalds wefr amlwg rhy fawr wrth fynd i mewn i'r gêm roedd yn rhaid i ni ei chynnwys yn ein casgliadau.
 • @mercedesbenz ac @gwylwyr pwysau wedi cael y gynulleidfa fwyaf cysylltiedig â'u trydar yn gweld y mwyaf o argraffiadau-fesul-trydar.
 • Wnaethon ni ddim cipio #LikeAGirl a oedd yn hashnod poblogaidd (ein drwg). Fodd bynnag, mae astudiaethau eraill yn dangos na chyrhaeddodd gyfrol o hyd i effeithio ar ein canlyniadau.

Am Perscio

Perscio ydy'ch partner busnes yn canolbwyntio ar greu cyfleoedd Data Mawr. Mae ein harbenigedd unigryw yn caniatáu inni bontio'r bwlch rhwng byd technegol Data Mawr ac agweddau ymarferol y strategaeth fusnes. Rydym yn gweithio gyda chi i ddiffinio strategaeth, dewis cynhyrchion, gweithredu datrysiadau ac adeiladu cymhwysedd sefydliadol i ddadansoddi a delweddu data. Dysgu mwy a lawrlwytho ein papur gwyn, Mae Byd Mawr o Ddata Allan yna.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.