Perffeithrwydd Brand yn erbyn Cyflymder Cynnwys

ysgyfarnog crwban

ysgyfarnog crwbanMae yna her sy'n chwalu sefydliadau ar hyn o bryd. Mae'n cyflymder. Mae adrannau marchnata sy'n parhau i fod yn ystwyth ac yn gwthio cynnwys allan yn gyflym yn ffynnu. Mae adrannau marchnata sy'n cael eu parlysu gan berffeithrwydd brand yn methu. Mae'n hen adage y crwban a'r ysgyfarnog.

Roedd y crwban bob amser yn ennill. Roedd y cwmnïau a greodd negeseuon a delweddau clir, perffaith yn gyson yn cyrraedd y brig. Byddai cwmnïau heb frand solet yn cael eu gadael ar ôl… heb ymddiried a heb i neb sylwi wrth i’r brand perffeithiedig ddwyn y chwyddwydr a diddordeb eu darpar.

Mae'r farchnad wedi esblygu, serch hynny, ac erbyn hyn mae cwsmeriaid yn cyfathrebu ac yn ymchwilio i'w pryniant nesaf, gan roi ychydig iawn o rybudd (neu gredyd) i'r brand. Maent, yn lle hynny, yn ceisio cyngor gan ffrindiau a theulu, adolygiadau gan ddieithriaid, ac maent am agor deialog gyda chwmni yn lle cael eu cyfeirio at bost llais neu e-bost. Maen nhw eisiau atebion, nid logos hardd, gwefannau, hysbysebion a sloganau.

Mae'r rasys yn fyrrach ac mae'r ysgyfarnogod bellach yn ennill. Cefnogir brandiau amherffaith - a hyd yn oed yn ffynnu y dyddiau hyn - os yw eu cwmni'n darparu gwerth a mewnwelediad i'r rhagolygon. Nid yw logo, slogan a chynnyrch tlws yn ddigon y dyddiau hyn i ddenu'r llu. Yn lle, mae tîm sy'n darparu arweiniad ac arweinyddiaeth yn cael ei werthfawrogi'n fwy na'r cynnyrch ei hun.

Felly pa un ydyw? Crwban perffeithrwydd brand neu'r ysgyfarnog o gyflymder cynnwys sy'n ennill y ras?

Rwy'n credu bod yr ysgyfarnog yn ymylu ar y crwban. Mae brandiau yn rhan hanfodol o'ch strategaeth gyffredinol, ond pan fydd perffeithrwydd y brand hwnnw mewn gwirionedd yn rhwystro'ch gallu i gyfathrebu â'r rhai sydd eisiau ac yn aros i wneud hynny, nid ydych chi'n cwrdd â disgwyliadau eich marchnad. Mae'r farchnad yn mynnu eich bod chi'n cyfathrebu â nhw'n aml i ddarparu gwerth.

Nid yw'r farchnad yn ceisio perffeithrwydd, mae'n ceisio atebion. Gall brandiau mawr ddal i ffynnu, ond nid oni bai eu bod yn mabwysiadu ystwythder yr ysgyfarnog. Gall yr ysgyfarnogod yrru tunnell o fusnes… ond mae angen iddyn nhw berffeithio eu brand dros amser o hyd.

Rhai enghreifftiau o Brand over Speed:

  • Cwmnïau sy'n arllwys dyluniad infograffig am fisoedd i newid pob manylyn. Rhennir ffeithluniau yn seiliedig ar y ddau y dyluniad a'r data. Nid yw pob ffeithlun yn mynd i fynd yn firaol. Cael y ffeithlun allan yna, dysgu o'r canlyniadau, a dechrau dylunio'r un nesaf. Mae'n well cael hanner dwsin o ffeithluniau i'r farchnad sy'n edrych yn dda na pheidio â chyrraedd dim o gwbl.
  • Cwmnïau sy'n ymwneud cymaint ag adrodd y stori berffaith fel eu bod yn anwybyddu'r ffaith nad yw'r darllenydd yn chwilio am stori o gwbl. Mae ganddyn nhw broblem ac maen nhw'n chwilio am rywbeth i'w drwsio. Os byddwch chi'n ei drwsio, nhw fydd yn gwneud y pryniant. Os mai'r cyfan sydd gennych chi yw straeon, rydych chi'n mynd i golli busnes i'r rhai sydd â'r atebion.
  • Cwmnïau sydd â gwefan fwriadol crappy nad yw'n perfformio, gan betruso tynnu'r sbardun ar gyhoeddi gwefan newydd sy'n well ... ond ddim yn berffaith. Mae'n anhygoel eich bod chi'n gweithio ar ddylunio trysor, ond ar hyn o bryd mae angen rhywbeth sy'n gweithio arnoch chi. Sicrhewch ei fod yn gweithio, gwellwch wrth i chi fynd.

Nid yw cwmnïau'n aml yn poeni am gyflymder oherwydd nid oes ganddynt lawer o fodd i fesur y refeniw y maent yn ei golli. Wrth i ni weithio gyda chwmnïau i'w gwthio i fod yn fwy ystwyth, rydyn ni'n aml yn rhwystredig ynghylch faint o ymyrraeth sydd gan bobl, yn enwedig yn seiliedig ar berffeithrwydd, cyn mynd yn fyw. Unwaith y byddwn yn mynd yn fyw, serch hynny, mae'r cwmni'n aml yn dod yn ôl ac yn dweud ... hoffwn pe byddem wedi gwneud hyn fisoedd yn ôl.

Nid wyf yn eiriol dros aberthu'ch brand. Rwy'n eirioli cyfaddawd rhwng cyflymder a brand fel y gallwch chi gynyddu a sbarduno'r ddau i wella'ch ymdrechion marchnata cyffredinol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.