Dod o Hyd i'r Asiantaeth Marchnata a Hysbysebu Perffaith

Pe bawn i mewn cwmni yn chwilio am yr asiantaeth farchnata neu hysbysebu berffaith, byddwn yn dod o hyd i asiantaeth sydd â'r nodweddion canlynol:
tlws-gwobr.jpg

  • Mae'r asiantaeth berffaith yn deall sut i drosoledd a mesur pob cyfrwng.
  • Mae'r asiantaeth berffaith yn olrhain yr holl dechnolegau diweddaraf.
  • Mae gan yr asiantaeth berffaith fideograffwyr, talent lleisiol, dylunwyr print, dylunwyr graffig, arbenigwyr optimeiddio peiriannau chwilio, arbenigwyr marchnata symudol, gweithwyr proffesiynol ym maes rheoli brand, rheolwyr prosiect, arbenigwyr e-fasnach a throsi, arbenigwyr cysylltiadau cyhoeddus, arbenigwyr defnyddioldeb, arbenigwyr talu-fesul-clic, arbenigwyr blogio, arbenigwyr cyfryngau cymdeithasol, analytics arbenigwyr, a datblygwyr ar gyfer pob platfform.

Nid yw'r asiantaeth berffaith honno'n bodoli. Stopiwch chwilio amdanyn nhw!

Os yw'ch cwmni wir eisiau partner i gynyddu ei ymdrechion marchnata, dylai fod gan eich asiantaeth berffaith y nodweddion canlynol:

  • Mae eich asiantaeth berffaith yn eich deall chi, eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau, strategaethau, strwythur busnes mewnol, a'r sgiliau sydd gennych yn fewnol.
  • Mae eich asiantaeth berffaith yn gwybod y gilfach y maen nhw'n wych amdani - ac maen nhw'n canolbwyntio ar hynny yn lle ceisio fod yn bopeth i bawb.
  • Mae gan eich asiantaeth berffaith gysylltiad da yn y diwydiant, gwybod ble i ddod o hyd i arbenigwyr diwydiant a'u hymgynghori. Maent yn gwybod ble i ddod o hyd fideograffwyr, talent lleisiol, dylunwyr print, dylunwyr graffig, arbenigwyr optimeiddio peiriannau chwilio, arbenigwyr marchnata symudol, gweithwyr proffesiynol ym maes rheoli brand, rheolwyr prosiect, arbenigwyr e-fasnach a throsi, arbenigwyr cysylltiadau cyhoeddus, arbenigwyr defnyddioldeb, arbenigwyr talu-fesul-clic, arbenigwyr blogio, cymdeithasol arbenigwyr cyfryngau, analytics arbenigwyr, a datblygwyr ar gyfer pob platfform.
  • Mae eich asiantaeth berffaith yn gwybod sut i reoli prosiectau defnyddio adnoddau allanol fel nad oes raid i chi boeni amdano. Mae'n debyg bod eich asiantaeth berffaith hyd yn oed yn eich biliau unwaith, ac yn gofalu am dalu'r holl adnoddau eraill.

Ddoe, roeddwn i mewn darpar gleient a gwnaeth y cydlynydd ymgynnull dim llai na 5 cwmni i ddod i mewn ac ymgynghori gyda'i gleient. Cydnabu fod eu heriau yn llawer mwy na'r arbenigedd a oedd gan ei gwmni yn fewnol - felly aeth allan a nodi casgliad cyflawn o arbenigwyr lleol i gynorthwyo'r cwmni. Roeddwn yn wylaidd fy mod yn un o'r cwmnïau hynny.

Mae p'un a fyddaf yn gweithio gyda'r gobaith ai peidio yn dal i gael ei weld ... ond heb os, mae'r cleient eisoes wedi dod o hyd i'w asiantaeth farchnata berffaith gydag Evereffect.

Mae rhai pobl yn y dref yn credu eu bod yn cystadlu â'm cwmni neu eraill. Mae'n olygfa ofnadwy o gul o'r diwydiant. Yn lle, cyd-ddewis ddylai fod ein cri ralio. Os ydym i gyd yn gweithio gyda'n gilydd i gael y canlyniadau gorau i'n cleientiaid, mae ein cleientiaid yn tyfu, mae ein rhanbarth yn tyfu, ac rydym yn tyfu.

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.