Mae Data Perffaith yn Amhosib

Mae Data Perffaith yn Amhosib | Blog Tech Marchnata

Mae Data Perffaith yn Amhosib | Martech ZoneMae marchnata yn yr oes fodern yn beth doniol; er bod ymgyrchoedd marchnata ar y we yn llawer haws i'w holrhain nag ymgyrchoedd traddodiadol, mae cymaint o wybodaeth ar gael fel y gall pobl gael eu parlysu wrth geisio am fwy o ddata a gwybodaeth gywir 100%. I rai, mae'r amser a arbedir trwy allu darganfod yn gyflym nifer y bobl a welodd eu hysbyseb ar-lein yn ystod mis penodol yn cael ei ddirprwyo gan yr amser a dreuliant yn ceisio gweld pam nad yw eu rhifau ffynhonnell traffig yn adio i fyny.

Heblaw am yr anallu i gael data perffaith, mae yna hefyd faint o ddata sy'n peri pryder. Mewn gwirionedd, mae cymaint fel y gall fod yn anodd weithiau gweld y goedwig ar gyfer y coed. A oes angen i mi edrych ar y gyfradd bownsio neu'r gyfradd ymadael? Yn sicr, mae cost tudalen yn eitem ddata werthfawr, ond a oes newidynnau gwell a all fodelu faint yw gwerth tudalen gynnwys benodol wrth gwblhau nod ar-lein? Mae'r cwestiynau'n ddiddiwedd ac felly hefyd yr atebion. Efallai y bydd arbenigwr yn dweud wrthych, “mae'n dibynnu”, ond person â'i ben yn niwl digidol analytics Efallai y byddan nhw'n meddwl bod yna set berffaith o rifau os ydyn nhw'n edrych trwy'r cyfan.

Yn y ddau faes hyn, mae'r ateb yn hawdd - gwnewch yn ymwneud ag amherffeithrwydd oherwydd bod data perffaith a / neu ddata cyflawn yn amhosibl. Un o'r dynion sy'n siarad am hyn cystal yw Avinash Kaushik. os nad ydych chi'n gwybod yr enw, mae'n arlunydd sy'n gwerthu orau yn y New York Times, yn un o brif ddynion Google ac mae ar fwrdd sawl Prifysgol. Mae ei flog, Occam's Razor, yn aur pur i'r dadansoddwr data modern ac yn ddiweddar fe wnes i redeg i mewn i un o'i swyddi hŷn o'r enw, Proses 6 Cam i Esblygu Eich Model Meddwl. Ynddo, mae’n disgrifio’r syniad nad oes set o ddata perffaith ac mae angen i bobl ddilyn llwybr llawer symlach at “Data Rhithwir”.

O'r holl bwyntiau gwych y mae'n eu gwneud, yr un sy'n tynnu allan fwyaf yw:

… Nid yw'ch swydd yn dibynnu ar ddata gyda chywirdeb 100% ar y we. Mae eich swydd yn dibynnu ar helpu'ch cwmni i Symud yn Gyflym a Meddwl yn Smart.

Y tro nesaf y byddwch chi'n llwytho Analytics, cofiwch, os ydych chi'n gweithio gyda data da ac wedi dilyn arfer gorau, dylech chi fod yn barod i wneud penderfyniad ar sut i symud ymlaen. Oherwydd ni waeth yr ymdrechion gargantuan y gallwch eu cyflogi wrth chwilio am ddata cyflawn a pherffaith, gallai'r amser y gwnaethoch ei dreulio yn ei wneud fod wedi cael ei dreulio yn gweithio ar gyfraddau trosi, creu prawf rhaniad newydd, ac ati. Wyddoch chi, y pethau a fydd yn helpu'ch cwmni tyfu a chadw'ch swydd.

Am ddechrau sgwrs? Estyn allan ataf ar Twitter @sharpguysweb.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.