Technoleg: Targed Hawdd, Nid yr Ateb bob amser

Mae amgylchedd busnes heddiw yn anodd ac yn anfaddeuol. Ac mae'n dod yn fwy felly. Roedd o leiaf hanner y cwmnïau gweledigaethol yn rhagori yn llyfr clasurol Jim Collins Adeiladwyd i Olaf wedi llithro mewn perfformiad ac enw da yn y degawd ers iddo gael ei gyhoeddi gyntaf.

howelead.pngUn o'r ffactorau sy'n cyfrannu yr wyf wedi arsylwi yw mai ychydig o'r problemau anodd sy'n ein hwynebu heddiw sy'n un dimensiwn - anaml y mae'r hyn sy'n ymddangos yn broblem dechnoleg mor syml â hynny. Efallai y bydd eich problem yn amlygu ei hun yn y technoleg arena, ond yn amlaf dwi'n gweld bod yna pobl a proses cydrannau i'r broblem.

Wrth i'n defnydd o dechnoleg aeddfedu, mae wedi cydblethu â'r prosesau busnes y mae'n eu cefnogi. Yn yr un modd, mae cymhlethdod busnes wedi gyrru prosesau cymhleth na ellid ond eu cefnogi gan dechnoleg soffistigedig a phobl sydd wedi'u hyfforddi'n dda.

Nid yw arweinwyr yn cael eu geni maen nhw'n cael eu gwneud. Ac maen nhw'n cael eu gwneud yn union fel unrhyw beth arall, trwy waith caled. A dyna'r pris y bydd yn rhaid i ni ei dalu i gyflawni'r nod hwnnw, neu unrhyw nod. - Vince Lombardi

Y wers yn hyn oll yw nad yw technoleg ynddo'i hun yn fwled arian ar gyfer pob problem y mae eich busnes yn ei hwynebu. Mae'n cynnig datrysiad demtasiwn oherwydd gallwch ei brynu neu ei allanoli. Mewn cyferbyniad, mae angen gwaith caled i ddatrys problemau a phrosesau busnes pobl.