Cynnydd Marchnata a Hysbysebu Seiliedig ar Bobl

hysbysebu ar sail pobl

Yn eu papur gwyn ar Farchnata Seiliedig ar Bobl, mae Atlas yn darparu rhai ystadegau diddorol ar marchnata a hysbysebu ar sail pobl. Wrth dreulio mwy o amser ar ffôn symudol yn gyffredinol, mae 25% o bobl yn defnyddio 3 dyfais neu fwy y dydd, ac mae 40% o bobl yn newid dyfeisiau i gwblhau gweithgaredd

Beth yw marchnata ar sail pobl?

Mae rhai cymwysiadau a llwyfannau yn cynnig y gallu i hysbysebwyr lanlwytho rhestrau gobaith neu gwsmeriaid i baru defnyddwyr rhwng y ddau. Gellir uwchlwytho rhestrau a'u paru â defnyddwyr yn y system riant ar sail cyfeiriad e-bost. Yna gall yr hysbysebwr dargedu'r rhestrau hynny gydag ymgyrchoedd penodol.

Rwy'n cael fy hun yn uniongyrchol yn y croes-flew hyn. Rwy'n defnyddio fy ffôn symudol i droi trwy e-byst a chymdeithasol, yna fy llechen i ymateb i lawer, ac yna rwy'n cyrraedd y gwaith craidd ar fy ngliniadur. Mae hyn, wrth gwrs, yn broblem enfawr i hysbysebwyr. Gan ddefnyddio methodoleg cwci gwe, mae'n anodd iawn cysylltu'r briwsion bara a nodi'ch gobaith neu'ch cwsmer ar draws pob dyfais maen nhw'n ei defnyddio.

Yn ôl Nielson OCR Norms:

  • Mae 58% o'r mesuriadau sy'n seiliedig ar gwcis wedi'i orddatgan
  • Tanddatganiad amledd 141% wrth fesur cwci
  • Cywirdeb 65% wrth dargedu demograffig wrth fesur cwci
  • Mae 12% o drawsnewidiadau yn cael eu colli gyda mesuriad cwci

Dyna pam marchnata ar sail pobl ar gynnydd. Yn hytrach na marchnata i gwcis porwr a cheisio cysylltu'r dotiau, gall cwmni uwchlwytho eu rhestr gobaith neu restr cwsmeriaid yn uniongyrchol i'r platfform hysbysebu ac yna targedu'r defnyddwyr hynny ar draws unrhyw ddyfais. Nid yw'n wrth-ffôl - mae llawer o bobl yn defnyddio gwahanol gyfeiriadau e-bost rhwng eu platfformau cymdeithasol a'u llwyfannau busnes. Ond mae ganddo rai manteision anhygoel dros brosesau targedu a segmentu nodweddiadol.

Arwyddion ac Econsultancy cynnal arolwg o 358 o uwch farchnatwyr brand Gogledd America a phrynwyr cyfryngau asiantaeth deall effaith a dyfodol cyfryngau y gellir mynd i'r afael â hwy yn eu sefydliadau. Fe wnaethon ni ddarganfod bod hysbysebwyr yn barod i gynyddu eu buddsoddiadau mewn datrysiadau cyfryngau y gellir mynd i'r afael â nhw sy'n clymu eu hysbysebu â chwsmeriaid go iawn mewn amser real, gan eu grymuso i dargedu hysbysebion digidol yn fwy manwl a pherthnasedd. Yn y pen draw, mae hysbysebu ar sail pobl yn strategaeth iddynt oresgyn heriau byd traws-ddyfais.

Mae'r canlyniadau'n drawiadol! Disgrifiodd 70% o hysbysebwyr eu canlyniadau targedu plaid gyntaf fel rhai da neu ddisgwyliedig, mae 63% o hysbysebwyr yn nodi cyfraddau clicio drwodd gwell, a phrofodd 60% o hysbysebwyr gyfraddau trosi uwch Dyma'r ffeithlun llawn o Signal:

Marchnata a Hysbysebu Seiliedig ar Bobl

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.