Y Pedwar Cytundeb

Heno roeddwn i'n sgwrsio gyda ffrind, Jules. Trosglwyddodd Jules beth doethineb o'r llyfr, The Four Cytundeb, gan Don Miguel Ruiz & Don Jose Luis Ruiz.

Yn yr un modd â'r mwyafrif o gyngor, mae'n eithaf sylfaenol, ond yn anodd ei roi ar waith. Mae'n ymddangos bod ein bywydau beunyddiol yn gwthio ein gallu i gadw pethau fel hyn ar ben eich meddwl. Efallai gan mai dim ond pedair ydyw, gallwn ei gyflawni, serch hynny!

1. Byddwch yn Impeccable Gyda'ch Gair

Siaradwch ag uniondeb. Dywedwch yn unig beth rydych chi'n ei olygu. Ceisiwch osgoi defnyddio'r gair i siarad yn eich erbyn eich hun neu i hel clecs am eraill. Defnyddiwch bwer eich gair i gyfeiriad gwirionedd a chariad.

2. Peidiwch â chymryd unrhyw beth yn bersonol

Nid oes unrhyw beth y mae eraill yn ei wneud yw oherwydd chi. Yr hyn y mae eraill yn ei ddweud a'i wneud yw tafluniad o'u realiti eu hunain, eu breuddwyd eu hunain. Pan fyddwch yn imiwn i farn a gweithredoedd eraill, ni fyddwch yn dioddef dioddefaint diangen.

3. Peidiwch â Gwneud Rhagdybiaethau

Dewch o hyd i'r dewrder i ofyn cwestiynau ac i fynegi'r hyn rydych chi ei eisiau mewn gwirionedd. Cyfathrebu ag eraill mor glir ag y gallwch i osgoi camddealltwriaeth, tristwch a drama. Gyda dim ond yr un cytundeb hwn, gallwch chi drawsnewid eich bywyd yn llwyr.

4. Gwnewch Eich Gorau bob amser

Mae eich gorau yn mynd i newid o foment i foment; bydd yn wahanol pan fyddwch chi'n iach yn hytrach na sâl. O dan unrhyw amgylchiad, gwnewch eich gorau, a byddwch yn osgoi hunan-farn, hunan-gam-drin a difaru.

Cyngor gwych. Rwy'n credu bod gen i # 1 i lawr, # 4 bron yno ... # 2 Rwy'n iawn, gan fy mod i'n hyderus ynof fy hun. Mae angen rhywfaint o waith ar # 3! Diolch i Jules am basio hyn ymlaen! Mae gen i ychydig o waith i'w wneud.

9 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Doug. Mae'n swnio fel llyfr diddorol. Ydych chi wedi ei ddarllen drwyddo? Gwerth y pris mynediad neu a wnaethoch chi grynhoi'r tlysau ohono yma yn eich post?

  Yn bendant pedwar priodoledd i ymdrechu tuag atynt. Ac, yna ymwneud yn uniongyrchol â blogio.

  • 3

   Rwyf wedi darllen y llyfr hwn sawl gwaith ac roedd yn newid bywyd y tro cyntaf, yn cadarnhau bywyd bob yn ail dro. Er bod yr egwyddorion yn syml, mae eu rhoi ar waith (yn ddwfn) yn ein bywydau personol a phroffesiynol yn cymryd disgyblaeth ac awydd parhaus tuag at hunan-welliant. Nawr, er fy mod yn sicr yn ymwneud yn fwy â'r ochr bersonol ac mae'r blog hwn o Doug yn mynd i'r afael ag ochr fwy proffesiynol / technegol bywyd, mae ein cylch dylanwad mor fawr ag yr ydym am iddo fod. Ymhelaethir ar y pedwar cytundeb yn y llyfr ac mae'n egluro ystyr ddyfnach o lawer i bob cytundeb.

   Mae dechrau'r llyfr yn llusgo ychydig, ond unwaith iddo fynd i mewn i'r “cig” ohono, cefais fy nhrawsosod ... ac yna ei drawsnewid. Pe gallai pawb gymhwyso'r egwyddorion hyn, byddem ni Byddai newid y byd.

  • 4
 3. 5
  • 6

   Mae'n wir bod hyn yn anodd iawn. Efallai y byddai'n help i feddwl amdano fel hyn. Ni all unrhyw un wneud i chi fod yn unrhyw beth nad ydych chi. Felly, os ydych chi'n galw enwau arnaf neu'n dweud rhywbeth drwg wrthyf am fy hunan, ni ddylai gael unrhyw effaith ar sut rwy'n edrych ar fy hun - OS ydw i'n ddiogel yn fy mherson. Yno y mae'r broblem. Rydyn ni'n caniatáu i ganfyddiad pobl eraill ohonom ni effeithio ar y ffordd rydyn ni'n dirnad ein hunain, yn hytrach na dim ond derbyn ein hunain neu newid y pethau nad ydyn ni'n eu hoffi yn syml b / c rydyn ni eisiau ei wneud. Mae'r hyn rydych chi'n credu fel arfer yn dwyn ffrwyth. Meddyliwch am bethau positif amdanoch chi'ch hun a byddwch chi'n hoffi'ch hun; meddyliwch bethau negyddol ac ni fyddwch chi'n hoffi'ch hun.

   Ydw, rydw i wedi cael fy nghyhuddo o fod yn Pollyanna'ish …… ond mae'n ffactor arweiniol yn fy mywyd ac yn un sy'n fy ngwasanaethu'n dda, yn enwedig heddiw. 🙂

   • 7

    jule cyngor gwych 🙂

    Diolch yn fawr !

    Mae dweud pethau drwg ar y rhyngrwyd yn gymharol hawdd. Teipiwch unrhyw beth rydych chi ei eisiau yn y blwch sylwadau… ..

    Nid yw pobl hyd yn oed yn meddwl pa effaith y gallai ei chael ar y blogiwr…. 🙁

    “Meddyliwch am bethau positif amdanoch chi'ch hun a byddwch chi'n hoffi'ch hun; meddyliwch bethau negyddol ac ni fyddwch chi'n hoffi'ch hun. "

    Rwy'n bendant yn mynd i ddilyn eich cyngor 🙂

 4. 8

  Ni allaf argymell y llyfr hwn yn ddigonol - mae'n ddarlleniad hawdd, ac mae'n werth ei ddarllen eto o bryd i'w gilydd i gael eich meddwl yn ôl ymlaen yn syth. Rhoddwyd y llyfr hwn i mi sawl blwyddyn yn ôl pan oeddwn yn mynd trwy “ddarn bras” ac fe helpodd fi i godi fy hun yn ôl. # 2 Peidiwch â chymryd unrhyw beth yn bersonol sydd wedi cael yr effaith fwyaf arnaf trwy helpu fy synnwyr o hunan.

  Argymhelliad da, Doug!

  Aderyn Marty
  Adar Gwyllt Diderfyn
  http://www.wbu.com

 5. 9

  Mewn gwirionedd os ydych chi'n torri cytundeb # 2 neu # 3 nid ydych chi chwaith yn bod yn Impeccable With Your Word (cytundeb # 1).

  Os ydych chi'n cymryd rhywbeth yn bersonol yna rydych chi'n gwneud mynegiant sy'n mynd yn groes i'ch hunan yn emosiynol. Nid yw hyn yn cael ei orfodi. Os ydych chi'n gwneud (creu yn eich meddwl) rhagdybiaethau sy'n arwain at anghytgord yna nid ydych chi'n bod yn impeccable chwaith.

  Mae mynegiant impeccable eich gair hefyd yn gofyn eich bod yn gwneud rhagdybiaethau yn impeccably, ac nad ydych yn gwneud ymadroddion sy'n achosi ichi gymryd pethau'n bersonol.

  Ar y darlleniad cyntaf mae'n ymddangos bod Bod yn Impeccable yn haws na'r lleill. Pan astudiwch y pwyntiau gorau, byddwch yn darganfod bod cytundebau byw # 2,3, a 4 yn eich arwain at gyflawni Impeccability.

  Mwy o fanylion am hyn yn http://pathwaytohappiness.com/happiness/2007/01/19/be-impeccable-with-your-word/

  Pob lwc,

  Gary

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.