Mae gan frandiau mawr broblem, mae gan gellyg ddatrysiad

marchnata cymunedol nawdd lleol

P'un a yw'n gwrw, bwyd neu wasanaeth, mae mwy a mwy o bobl yn dod o hyd i'r cynhyrchion a'r gwasanaethau o ansawdd sydd eu hangen arnynt yn lleol. Gyda bwyd yn unig, amcangyfrifir hynny mae brandiau mawr wedi colli dros $ 18 biliwn mewn gwerthiannau i ffermydd a bwytai lleol. Ar wahân i faterion ansawdd, mae defnyddwyr hefyd eisiau teimlo bod y doleri maen nhw'n eu gwario yn gwneud gwahaniaeth mwy yn eu cymunedau.

Marchnata pwrpasol ac mae brandiau cymdeithasol yn dod yn lle cyffredin gan fod 80% o ddefnyddwyr yn credu ei bod yn bwysig bod cwmnïau'n eu gwneud yn ymwybodol o'u hymdrechion i fynd i'r afael â materion cymdeithasol. Cwmni buddsoddiad yn y gymuned leol yn dod yn fetrig llawer pwysicach na gwerthiant, cwpon neu'r cwpon teledu nesaf.

Mae brandiau mawr yn addasu ac yn symud eu ffocws marchnata i wneud cysylltiadau ystyrlon â defnyddwyr sy'n gwerthfawrogi ymgysylltiad dilys. Fe ysgrifennon ni am un cwmni a oedd yn gweithio i ddod â'r cyflenwadau yr oedd eu hangen arnynt mewn post ar ystafelloedd dosbarth lleol achosi marchnata. Mae brandiau mawr hefyd yn troi at ymgyrchoedd marchnata ar lawr gwlad sy'n ymgysylltu â chymunedau lleol ac yn cyrraedd defnyddwyr ar lefel bersonol iawn.

Y broblem, wrth gwrs, yw sut y gall cwmni ddod o hyd i, rheoli a sicrhau llwyddiant gydag ymdrechion cymunedol lleol. Nid oes gan y mwyafrif o gorfforaethau mawr yr ymdrechion i ddefnyddio i bob cymuned a gwneud daioni ... felly daw Gellyg i'w helpu i reoli hyn!

Mae gellyg yn gwneud nawdd yn hawdd i grwpiau a digwyddiadau o bob lliw a llun. Dewch o hyd i noddwr mewn llai na 60 eiliad ac actifadwch eich cymuned i godi hyd at $ 1,000 neu fwy tuag at grysau arfer, rhoddion arian parod, cynhyrchion a gwasanaethau neu fwyd ac arlwyo gan frand cenedlaethol neu fusnes lleol yn agos atoch chi.

Astudiaeth Achos Gellyg

Celloedd yr Unol Daleithiau yn darparu cyllid ar gyfer sefydliadau ieuenctid lleol fel timau Little League. Gall y timau hyn ennill hyd at $ 9 y pen yn gyfnewid am ymgysylltu â US Cellular trwy ryngweithio digidol a chymdeithasol penodol. Mae'n ennill-ennill i'r ddau frand a'r grwpiau defnyddwyr maen nhw'n eu cyffwrdd.

Mae grwpiau lleol yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt ac mae US Cellular yn aros ar frig meddwl teuluoedd wrth iddynt werthuso cludwyr diwifr. Mae angen i frandiau mawr wneud cysylltiadau ystyrlon â chymunedau lleol a chyrraedd defnyddwyr ar lefel bersonol iawn os ydyn nhw'n gobeithio goroesi a ffynnu gyda defnyddwyr cydwybodol ... Gellyg yn ddatrysiad gwych.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.