Ymddiriedolaeth, Cyfryngau Cymdeithasol a Dioddefaint Noddi

viirand cheryl

Y llynedd pan fynychais Byd Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol, Cefais y sgyrsiau mwyaf anhygoel gyda Cheryl Viirand, sylfaenydd Rhyddhaol.

Nid yw stori Cheryl yn ddim llai na rhyfeddol - mae hi'n atwrnai a weithiodd ar rai o gaffaeliadau mwyaf y diwydiant technoleg a drodd yn efengylydd bwyd. Digwyddodd y cyfnod pontio pan ddioddefodd Cheryl rai afiechydon trychinebus a heb ddiagnosis yn bersonol a gyda'i phlentyn. Y mater dan sylw oedd alergeddau a sensitifrwydd bwyd a oedd yn ddinistriol i'w bywyd a bywyd ei phlentyn.

Adeg y digwyddiad, roeddwn i dan straen aruthrol - fe wnes i ehangu fy musnes yn ddramatig gyda rhai disgwyliadau a gollwyd, roeddwn i'n colli fy nhad i Lewcemia, ac yn cael trafferth gyda fy mhwysau a oedd wedi balŵn allan o reolaeth. Dros y flwyddyn nesaf enillais fwy o bwysau, cefais 2 doriad yn fy asgwrn cefn a oedd yn rhwystro fy ngallu i gerdded neu ymarfer corff, ac roeddwn yn ddiflas plaen.

Dau fis yn ôl, newidiodd hynny pan oedd ffrind, Ben McCann, wedi cael ymyrraeth 'feddal' gyda mi. Ymunais â’i ganolfan colli pwysau - a drawsnewidiodd fy diet - gan ganolbwyntio ar fwy o broteinau, tynnu siwgr, ffrwctos, carbohydradau a phopeth arall yr oeddwn yn gaeth iddo yn fy diet. Ers dechrau, rydw i wedi colli dros 50 pwys ac mae fy symudedd yn well. Mae'r teithiau cerdded yma yn y gynhadledd wedi bod yn ddi-boen ar y cyfan - er fy mod i'n dal i gario tua 200 pwys gormod.

Neithiwr, cafodd Cheryl a minnau sgwrs anhygoel arall. Roedd hi'n ecstatig yn y trawsnewidiad roeddwn i'n ei wneud ac yn rhannu sut Rhyddhaol yn parhau i ddod yn fyw. Mae'n gymuned o bobl angerddol sy'n rhannu straeon, cyngor, ryseitiau a digwyddiadau am sensitifrwydd bwyd, alergeddau bwyd a diet. Mae hi bellach yn gweithio'n agos gydag arbenigwyr a chorfforaethau diwydiant sy'n gweithio yn y diwydiant.

Arweiniodd ein sgwrs atom yn trafod sut roedd y cwmnïau hyn eisiau adeiladu cymunedau hefyd. Mae yna broblem enfawr gyda hyn. Mae corfforaethau yn poeni am y pynciau y mae Cheryl yn eu trafod, ond ni fyddant byth yn cyfateb i angerdd Cheryl. Nid ydyn nhw erioed wedi profi'r poen meddwl a wnaeth Cheryl. Ac yn y pen draw - eu pwrpas yw gwerthu lle mae Cheryl's i rannu. Pan fydd corfforaeth yn berchen ar gymuned, nid wyf yn credu y gall fyth oresgyn materion ymddiriedaeth oherwydd bod pobl yn cydnabod bod cymhelliant sylfaenol y gymuned i werthu. Waeth beth yw bwriad y gorfforaeth, bydd Cheryl bob amser yn be ymddiried mwy.

Mae yna ddewis arall sy'n perfformio'n dda bob dydd yn y cyfryngau cymdeithasol ... a dyna ni nawdd corfforaethol. Pan fydd cwmni'n berchen ar gymuned, mae ei gymhelliant bob amser dan sylw. Ond pan fydd cwmni'n noddi cymuned, mae'n cael ei werthfawrogi a'i wobrwyo. Yn sylfaenol, dywed nawdd, “Rydym yn cydnabod eich awdurdod, angerdd, cymhelliant ac ymreolaeth yn gweithio o amgylch y pwnc hwn - a hoffem eich helpu i dyfu’r gymuned honno oherwydd ein bod yn malio.”

Mae Cheryl yn dymuno tyfu'r gymuned ac yna ei monetize i ariannu ei thwf parhaus. Rwy'n annog Cheryl i'w wneud i'r gwrthwyneb - monetize ei hangerdd ac angerdd y gymuned gyda chymorth noddwyr - yna gwyliwch ef yn tyfu! Nid gwerth platfform a chymuned Cheryl yw'r arian sy'n cael ei dalu gan yr hysbysebu clicio drwodd ... mae'n talu am yr angerdd sydd gan Cheryl a'r ffaith ei bod hi'n analluog i fethu. Mae'r pwnc wedi'i blethu mor fawr ym mywyd Cheryl nawr y bydd hi bob amser yn awdurdod ar y materion hyn a bydd bob amser yn angerddol wrth rannu ei phrofiad a'i harbenigedd.

IMO, a rheolwr cymunedol ni all safle cymunedol brand fyth ddod yn agos at lwyddiant o'i gymharu. Mae cymunedau'n canolbwyntio ar broblemau canolog, credoau, gwleidyddiaeth, hobïau a thalentau - nid o amgylch brandiau. Bydd Cheryl yn llwyddo lle bydd brandiau yn methu oherwydd - yn y pen draw - mae'r cymhelliant yn wahanol. Gall defnyddwyr arogli'r cymhelliant filltir i ffwrdd. Bydd unrhyw gwmni â thalent yn adnabod Cheryl, trwy Rhyddhaol, yn fuddsoddiad gwych - a bydd y risg o gefnogi cymuned o'r fath yn gynnar yn ei thwf yn noddwr sy'n werth prynu ganddo.

NODYN: amseroedd aros Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Byd o'ch desg gyda phas rhithwir gan ddefnyddio ein cyswllt cyswllt!

6 Sylwadau

  1. 1

    Douglas, cyfarfûm hefyd â Cherry yn # smmw13 ac nid oes gennyf unrhyw amheuaeth ei bod yn mynd i newid sut mae pobl sy'n byw gyda chyfyngiadau bwyd yn agosáu at fwyta: o safle grymuso, nid amddifadedd. Mae ei mudiad #customeater yn ysbrydoledig, fel y gwyddoch yn iawn (ac mae'n llongyfarch i chi am eich llwyddiannau eich hun hyd yn hyn)! Rwy'n cytuno â'ch safbwynt ynglŷn â bod llai o ymddiriedaeth mewn brandiau na phobl fel Cherry. Mae hyn yn arbennig o wir yn fy niwydiant, gofal iechyd. Ond nid ar gyfer gwerthu yn unig y mae'r brandiau cymunedau sy'n eu hadeiladu, ac nid oes ongl amheus bob amser pam y byddent am gael perthynas go iawn â dilynwyr. Yn bersonol, rwy'n adnabod sawl clinigwr sydd wedi gadael practis preifat ac wedi ymuno â brandiau oherwydd eu bod yn gwybod y gallent gael mwy o effaith ar iechyd cymunedol yn y ffordd honno. Er nad yw brand bob amser yr un math o awdurdod dibynadwy ag eneidiau annimadwy fel Cherry Viirand, yn sicr mae lle iddynt fel cefnogwyr a noddwyr iddynt, fel yr awgrymwch, neu hyd yn oed y cwndid ar gyfer ehangu eu cyrhaeddiad gyda blogiau gwestai, RTs a + 1s. Ond mae pobl angerddol ym mhobman - ac mae brandiau craff yn eu rhoi o flaen a chanol. A fyddech chi'n cytuno?

  2. 2
  3. 5

    Fy daioni, Doug - rwyf mor wastad ac ni allaf o bosibl ddiolch digon ichi am eich geiriau caredig. Mae'r ffordd rydych chi wedi mynd i'r afael â'ch iechyd eich hun mor ysbrydoledig - mae ymgymryd â her a chael y bêl gyntaf honno i dreiglo mor heriol yn feddyliol iawn. Mae'n drawsnewidiol i gymryd y llaw uchaf yn ôl o heriau iechyd sy'n ymddangos yn “anffitiadwy” - ac rydych chi'n disgleirio gyda'r trawsnewidiad hwnnw eisoes!

    Mae Tyfu’r gymuned Freedible yn daith ryfeddol - reit o’n lansiad beta cychwynnol, mae blogwyr bwyd arbenigol a rhai o’r brandiau mwyaf yn y gofod bwyd “rhydd” wedi neidio i roi eu hymdrechion cyfryngau cymdeithasol i'm hymdrechion. Mae wedi bod yn wers anghyffredin i mi, pan fyddwch chi'n arwain gyda'ch nwydau, na fydd eraill nid yn unig yn dilyn ond yn sefyll gyda chi, ochr yn ochr. Diolch i chi, Doug, am fod yn un o'r bobl hynny!

  4. 6

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.