Deall Sut Mae Talu Fesul Clic yn Cynorthwyo Eich Chwiliad Organig

marchnata talu fesul clic

Mae'n cael ei ddrilio i mewn i chi bob dydd trwy farchnata gurus ... nid oes angen i chi dalu am gliciau. Byddwch yn wreiddiol, ysgrifennwch gynnwys gwych, rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol - ac yn hudolus bydd y gwerthiant yn rhygnu i lawr eich drws. Neu a fyddan nhw? Rwy'n parhau i bregethu i'n cynulleidfa nad yw byth yn un cyfrwng dros un arall, dyna sut y gallant fwydo neu ddilyn ei gilydd. Yn achos Chwilia Beiriant Optimization yn erbyn Chwilia Beiriant Marchnata a Talu Fesul Clic, mae yna synergedd anhygoel wrth ddefnyddio'r ddau.

Ein podlediad nesaf ymlaen Ymyl y Radio Gwe yn trafod yr union bwnc hwn yn ogystal â rhesymau eraill y dylai eich cwmni fuddsoddi mewn Talu Fesul Clic.

  • Trosi Allweddeiriau - Os ydych chi'n dechrau ar y ffordd o ysgrifennu cynnwys i gael eich rhestru, am beth ydych chi'n mynd i ysgrifennu? Beth yw'r allweddeiriau gorau a fydd yn trosi'r mwyaf o draffig? Mae gormod o gwmnïau heb syniad ... maen nhw'n gwneud rhywfaint o ymchwil ar eu diwydiant a'u cystadleuwyr ac yn llunio rhestr. Yna am fisoedd maent yn defnyddio tunnell o adnoddau i gael eu rhestru ar y telerau hynny. Efallai eu bod yn cael eu rhestru ... dim ond i ddarganfod nad oes unrhyw un yn trosi ar eu gwefan beth bynnag. Yn lle buddsoddi'r amser a'r egni hwnnw mewn cynnwys a chwilio organig, gallent fod wedi gwario swm bach ar dâl fesul clic a phrofi cyfuniadau allweddair mewn gwirionedd i weld beth a drawsnewidiodd y gorau. Unwaith y byddwch chi'n gwybod beth sy'n trosi, yna gallwch chi ysgrifennu, rhannu a hyrwyddo cynnwys am y pwnc i wella eich safle chwilio a lleihau eich cost gyffredinol fesul plwm.
  • Eiddo Tiriog SERP - A ydych erioed wedi chwilio am gynnyrch neu frand mawr ac wedi synnu gweld eu bod wedi talu hysbysebion ar eu cynnyrch neu enw brand? Mae yna ddau reswm am hyn ... y cyntaf yw fel nad yw eu cystadleuwyr yn cynnig ar y canlyniadau hynny. Ond y rheswm mwy cymhellol yw y gallwch gynyddu eich cyfradd clicio drwodd yn sylweddol ar Dudalen Canlyniadau Peiriannau Chwilio (SERP) hyd yn oed pan fyddwch chi'n cael eich rhestru mewn swyddi uchel iawn! Pan fyddwch chi'n graddio gyntaf, gallwch chi gynyddu'r gyfradd clicio drwodd (CTR) 50%, gall hysbyseb PPC ochr yn ochr â safleoedd o 2 i 4 gynyddu CTR 82%, ac ar gyfer safleoedd o dan 5 bydd y CTR yn cynyddu 96% ar gyfartaledd. !

O Dir Peiriannau Chwilio - Ymchwil Google: Hyd yn oed Gyda Safle Organig # 1, mae Hysbysebion â Thâl yn darparu Cliciau Cynyddol 50%:

cyfraddau hwn-a-ppc-clic-drwodd

  • Cyfraddau Trosi - Ar ôl i'r defnyddiwr glicio ar y SERP a chyrraedd eich gwefan, mae'n bosib iawn y byddwch chi'n gweld, ar wahân i draffig uniongyrchol, mai traffig chwilio taledig sydd â'r gwerth uchaf a'r cyfraddau trosi mwyaf. Mae hynny'n anhygoel o bwysig a rhaid i chi setup analytics yn iawn ac olrhain pob un o'ch ymgyrchoedd yn ofalus. Mae'r theori y tu ôl i hyn yn syml - pan fydd defnyddwyr peiriannau chwilio yn barod i drosi, maent yn neidio ar y SERP ac yn clicio ar y canlyniadau uchaf.
  • Remarketing - Un fantais enfawr sydd gan PPC dros eich strategaeth SEO yw mantais ail-argraffu. Mae ail-farchnata yn targedu hysbysebion at bobl sydd eisoes wedi ymweld â'ch gwefan (ond heb brynu) trwy negeseuon wedi'u teilwra neu gynigion unigryw. Gyda Google Adwords, er enghraifft, gallwch gynhyrchu ymgyrchoedd ar draws gwefannau chwilio a hyd yn oed trydydd parti a fydd yn arddangos eich hysbyseb ar ôl i ymwelydd gyrraedd eich gwefan ac yna gadael. Mae gen i ofn na allwch chi ddilyn rhywun fel yna gyda chwiliad organig felly mae'n hynod fanteisiol.

Peidiwch â diswyddo chwiliad taledig. Gan fod strategaethau cynnwys wedi cynyddu mewn poblogrwydd, mae'r gystadleuaeth yn ffyrnig - gan ei gwneud yn ofynnol i gyllidebau hyrwyddo wneud gwahaniaeth. Byddwn yn eich annog i gyflogi gweithiwr proffesiynol (fel arall bydd eich cyllideb yn cael ei bwyta ar gyfradd y tu hwnt i ddeall!). Profwch dunelli o gyfuniadau, defnyddiwch arferion gorau, ewch ar ôl yr allweddeiriau trosi gyda strategaethau organig i ostwng cost fesul plwm, a throsi'r masau i'ch cwmni. Tâl fesul clic yw ffrind gorau chwiliad organig.