Dadansoddeg a PhrofiChwilio Marchnata

8 Rhesymau Mae'ch Strategaeth Talu Fesul Clic yn Methu

Y mis hwn ymlaen Ymyl y Radio Gwe, rydym yn cerdded trwy strategaethau talu fesul clic, yn trafod achosion defnydd, ac yn darparu tunnell o stats a gwybodaeth. Mae marchnatwyr yn cydnabod y gwerth anhygoel y gall marchnata talu fesul clic ei gyflawni wrth godi ymwybyddiaeth pan nad oes gennych awdurdod chwilio, caffael arweinwyr, a dal cynulleidfaoedd perthnasol sy'n barod i brynu nesaf.

Wedi dweud hynny, ymateb cyffredin a glywn ymhlith amheuwyr PPC yw:

O, fe wnaethon ni roi cynnig ar PPC ac ni weithiodd.

Yna byddwn yn culhau yn y ffocws ar yr hyn y mae'r diffiniad ohono ceisio yw a pharhau i ddod o hyd i fai ar y strategaethau a ddefnyddiwyd. Byddaf yn onest yn yr ystyr nad wyf wedi gweld un cleient yn methu â defnyddio tâl fesul clic pan fydd yr ymgyrchoedd yn cael eu monitro, eu gweithredu'n dda, eu profi a'u hadrodd yn gywir. Dyma'r rhesymau y gwelsom PPC yn methu:

  • ymrwymiad - Mae cwsmeriaid eisiau profi'r dyfroedd gyda PPC ond nid ydyn nhw am fynd i gyd i mewn. Efallai eu bod eisiau cyfnewid y cwpon $ 100 a gawsant yn y post yn unig. Y naill ffordd neu'r llall, mae'r gyllideb gychwynnol mor fach fel nad oes ganddynt ddigon i brofi digon o gyfuniadau allweddair, eithrio termau amherthnasol, a chaffael digon o arweinwyr i greu ymdeimlad a yw eu sgôr ansawdd yn gwella a pha strategaethau allweddair i'w defnyddio. Rhaid i'ch buddsoddiad cychwynnol fod yn esbonyddol fwy na'ch gwariant disgwyliedig misol ar PPC i brofi, mesur, gwella a gosod disgwyliadau ar eich cost fesul plwm, ansawdd arweiniol, a'ch gwerth trosi. Nid ymgyrch sengl na phrosiect yw PPC, mae'n broses y gellir ei gwella dros amser ac mae angen ei rheoli gan bersonél cymwys.
  • Dim Tudalennau Glanio - Pan fyddaf yn clicio hysbyseb PPC ac yn dod â mi i'r dudalen gartref, rwy'n rholio fy llygaid ar unwaith. Eich tudalen gartref yw'r map i'ch cynnwys ond pan wnes i fy chwiliad, rhoddais yr hyn yr oeddwn yn chwilio amdano i'r allweddeiriau. Dylai fod gennych ddwsinau, os nad cannoedd, o dudalennau glanio sy'n canolbwyntio'n topig ar yr allweddeiriau rydych chi'n eu targedu!
  • Opsiynau Trosi - Nid yw pawb eisiau prynu o glic ad PPC. Mae rhai yn gynnar yn eu proses benderfynu ac eisiau gwneud ymchwil. Mae darparu opsiynau i danysgrifio, lawrlwytho papur gwyn, cofrestru ar gyfer arddangosiad, neu opsiynau eraill i gyd yn drosiadau a all yrru defnyddiwr chwilio i mewn i ymwelydd mwy ymgysylltiol. Ac oherwydd nad oeddent wedi cofrestru nid yw'n golygu nad ydyn nhw'n mynd i wneud hynny mae angen i chi gadw golwg ar y gweithgareddau eraill sy'n arwain at drawsnewidiadau. Ydych chi'n gwybod faint o'ch cwsmeriaid a ddechreuodd gyda dadlwythiad papur gwyn? Neu danysgrifiad e-bost? Darganfyddwch fel y gallwch chi wneud rhai o'r cynigion hynny yn eich ymgyrchoedd PPC.
  • Olrhain Ymgyrch Gwael - Rwyf bob amser yn synnu pan fydd gan gwmnïau un dudalen lanio sy'n agored i draffig organig a thraffig taledig, ond nid oes ganddynt unrhyw ymgyrch i olrhain i wahaniaethu'r ddau yn eu analytics. Hynny yw, efallai bod PPC wedi bod yn strategaeth wych - yn syml ni allant ddweud trwy edrych ar eu analytics. Mynnwch asiantaeth i helpu i ffurfweddu eich analytics yn iawn fel y gallwch fesur llwyddiant eich ymgyrchoedd yn gywir.
  • Dim Olrhain Ffôn - Dylai fod gan bob busnes Olrhain galwadau integredig Analytics ar eu gwefan. Wrth i'r byd fynd yn symudol, mae mwy a mwy o bobl yn sgipio gwylio'r fideo neu'n darllen y papur gwyn ac yn deialu'r rhif ffôn yn unig. Mae gennym gleientiaid sy'n rhannu eu hymdrechion marchnata yn wallus ac sy'n priodoli pob galwad ffôn i gyfryngau traddodiadol fel teledu a radio. Er bod y segmentau hynny YN gyrru galwadau, rydym yn gwybod bod eu hymgyrchoedd clicio â thâl hefyd yn haeddu clod am lawer o'u traffig ffôn ond ni allwn ei fesur nes eu bod yn buddsoddi mewn datrysiad.
  • Dim Profi - Yn syml, nid yw cadw tudalen lanio yn ddigon. Gall lliw y botwm neu hyd yn oed gyfeiriad llygaid y person mewn delwedd llun stoc effeithio ar gyfradd trosi'r dudalen lanio. Profi Tudalen Glanio yn elfen hanfodol o bob ymgyrch talu fesul clic. Dylech fod yn profi pob elfen i wneud y gorau o'r CTR a ROI cyffredinol eich ymgyrchoedd taledig.
  • Cynnwys Gwael - Mae sgoriau ansawdd hefyd yn cynnwys ansawdd y cynnwys ar eich tudalen lanio ac mae ansawdd y wybodaeth ledled eich gwefan yn effeithio'n llwyr ar drawsnewidiadau. Nid yw ychydig o bwyntiau bwled yn mynd i'w dorri. Fideos, tystebau, defnyddio achosion, data ategol, logos cleientiaid, llun staff ... mae angen i'ch cynnwys fod yn ddigon cymhellol i'r ymwelydd ymddiried ynddo y gallant gael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt wrth lenwi'ch ffurflen.
  • Diffyg Nodau - Yn ddiweddar cawsom obaith wedi dod i mewn ac roeddem yn hapus iawn ei fod wedi diffinio nodau - roedd eisiau dychweliad 7: 1 ar ei ymgyrchoedd chwilio taledig. Mae deall y nod, y gyfradd trosi, a'r amser cyfartalog i drosi yn helpu'ch asiantaeth PPC i ddeall y math o alw y mae angen iddynt ei gynhyrchu, yr arian y dylent fod yn ei wario fesul plwm, a faint o amser y bydd yr arweinwyr hynny yn ei gymryd i drosi. Byddant yn gallu addasu eich ymgyrch yn unol â hynny a'ch helpu chi i bennu cyllideb ar gyfer llwyddiant.

Diolch i Erin yn Strategaethau Safle ar gyfer trafod rhai o'r awgrymiadau hyn - gwnewch yn siŵr eich bod yn tiwnio i mewn Ymyl y Radio Gwe a gwrandewch arnom ar Stitcher, BlogTalkRadio, iTunes, MarchnataPodlediadau neu unrhyw un o'r sianeli dosbarthu podlediad eraill!

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol