Set Gyflawn o Awgrymiadau i Gynyddu Eich Tâl Hysbysebu ROI Hysbysebu

rhestr wirio awgrymiadau ppc

Tra hyn ffeithlun o'r Datadial Dywed ar gyfer busnesau bach, Byddaf yn onest ein bod yn gweithio gyda rhai busnesau menter a mawr nad ydynt yn manteisio ar lawer o'r awgrymiadau hyn! Efallai mai hon yw'r rhestr fwyaf cyflawn o awgrymiadau a welais o ran defnyddio hysbysebu talu fesul clic ar Google yn fwy effeithiol.

Waeth beth yw eich diwydiant, mae'r tactegau y gallwch eu defnyddio i wneud bywyd yn haws i reolwyr PPC aros yr un fath. Mae'r ffeithlun hwn (o'r Datadial i chi, gyda chariad) yn chwalu 53 ystyriaeth ar gyfer llwyddiant Talu-fesul-Clic. 53 Camau at Lwyddiant PPC yn y pen draw ar gyfer Busnesau Bach

Awgrymiadau Talu Fesul Clic

 1. Cydweddiadau Allweddair - cymysgu termau chwilio eang a phenodol dros amser.
 1. ads - Rhowch gynnig ar wahanol ymholiadau chwilio a chyfuniadau hysbysebion.
 2. Cystadleuaeth - Pa brisiau a negeseuon y mae eich cystadleuwyr yn eu defnyddio?
 3. Estyniadau Ad - Mae estyniadau yn ysgogi mwy o ymgysylltiad ac nid ydynt yn costio arian ychwanegol.
 1. Allweddeiriau Cynffon Hir - yn aml yn costio llai, yn berthnasol iawn, ac yn arwain at fwy o drawsnewidiadau.
 2. Allweddeiriau Dynamig - gall newid eich geiriau allweddol yn awtomatig mewn hysbyseb gynyddu perthnasedd a chyfraddau trosi.
 1. Peidiwch â Gwastraffu Cliciau - defnyddio geiriau allweddol negyddol i osgoi cyfuniadau digyswllt na fydd defnyddwyr chwilio yn eu hystyried yn berthnasol.
 1. Prawf - arsylwi ar y data, tweakio'r hyn nad yw'n gweithio a mireinio'r hyn sy'n gwneud.
 2. Cysondeb - sicrhau bod eich lagrwydd a'ch tôn yn cyd-fynd â'ch brand a'ch cynnwys.

Deall Eich Chwiliad a'ch Dadansoddeg Gwe

 1. Aml-sianel - chwilio ymchwil, arddangos, siopa, sianeli symudol a fideo.
 2. Generig - osgoi termau chwilio generig a allai gynyddu eich cost a'ch traffig, ond heb arwain at drawsnewidiadau.
 3. Lleoliad - os ydych chi'n rhedeg busnes lleol neu luosog, targedu lleoliad setup.
 1. Demograffeg - targedu'ch cynulleidfa yn ôl oedran, rhyw a nodweddion eraill.
 1. Arferion Gorau - sicrhau bod eich hysbysebion yn unol â'r canllawiau.
 2. Dyddiad - cipio cymaint o ddata ag y gallwch i fireinio'ch strategaeth.
 3. Ffurflenni - cadwch ffurflenni yn fyr ac yn felys.
 4. Dadansodda - dadansoddi eich data i nodi cyfleoedd.

Hysbysebu Cyd-destunol, Hysbysebion Arddangos

 1. Sylwadau - cysylltwch ag ymwelwyr ar ôl i chi ddefnyddio'ch gwefan a gadael.
 1. dyfais - ceisiwch dargedu ar ffôn symudol, bwrdd gwaith neu'r ddau i nodi gwahaniaethau.
 2. Cliciwch i Ffoniwch - cynnig dull ar hysbysebion symudol i'w galw'n uniongyrchol o'r hysbyseb.
 1. Clickability - gwneud eich delweddau yn amlwg yn gliciadwy.
 2. Sgoriau ac Adolygiadau Gwerthwyr - cynnwys graddfeydd ac adolygiadau er mwyn ymddiriedaeth uwch.
 1. URL - cynnwys geiriau allweddol yn eich gwlithod cyswllt.
 2. Graffeg - defnyddio graffeg berthnasol.

Hysbysebu Cyd-destunol, Hysbysebion Arddangos

 1. Cyflymu - bydd cynyddu cyflymder tudalen yn gwella'ch sgôr ansawdd hysbyseb.
 1. Graffeg - defnyddio graffeg berthnasol.
 2. Ymatebol - sicrhau bod eich gwefan yn ymatebol i wylio symudol neu bwrdd gwaith.
 3. Tanysgrifiadau - ychwanegu tanysgrifiad cylchlythyr i ddal ati i ymgysylltu ag ymwelwyr sydd â diddordeb.
 4. Optimization - lleihau nifer y cliciau sydd eu hangen i drosi.
 5. Tystebau - arddangos tystebau ar eich gwefan am hygrededd.

Dyna ychydig o'r awgrymiadau pwysicaf, dyma'r ffeithlun cyfan:

Awgrymiadau Talu Fesul Clic ar gyfer Google

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.