PaveAI: Daeth rhywun o hyd i atebion yn Google Analytics!

dadansoddeg ai

Am flynyddoedd rydym wedi cael trafferth gyda chleientiaid a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd yn gwneud penderfyniadau gwael yn seiliedig ar analytics. Mae yna sawl diffyg, yn enwedig gyda Google Analytics, nad yw pobl yn aml yn ymwybodol ohonynt:

  • Traffig Ffug - analytics nid yw'r traffig yn cynnwys ymweliadau a wneir gan bots. Y broblem yw bod miliynau o bots allan yna sy'n cuddio eu hunaniaeth fel bot. Maent yn ymweld unwaith am eiliad fer, gan gynyddu eich cyfraddau bownsio yn artiffisial a lleihau eich amser ar y safle. Heb hidlo ar ei gyfer yn iawn, fe allech chi wneud rhai penderfyniadau gwael.
  • Sbam Traffig Ghost / Cyfeirio - mae idiotiaid allan yna sy'n spoof eich analytics picsel a gyrru'ch traffig i fyny gan ddangos eu bod yn safle atgyfeirio i'ch un chi. Ni allwch hyd yn oed eu rhwystro gan nad ydynt yn ymweld â'ch gwefan o gwbl! Unwaith eto, gall peidio â hidlo'r ymweliadau hynny gennych chi effeithio ar eich penderfyniadau.
  • Traffig anfwriadol - beth am ymwelwyr a ddaeth i'ch gwefan yn bwrpasol, ond a adawodd oherwydd eu bod yn chwilio am rywbeth arall? Roedd gennym gleient unwaith a oedd yn uchel iawn ar gyfer cod galw gorsaf radio leol. Bob tro roedd gornest ar y radio, roedd eu traffig yn sbeicio. Fe wnaethon ni dynnu'r dudalen a gofyn iddi gael ei thynnu o beiriannau chwilio - ond nid cyn iddi chwalu hafoc ar y tîm marchnata yno nad oedd yn gallu dod o hyd iddi.

Felly sut ydych chi'n hidlo a rhannu eich analytics data i lawr i segment y gellir ei ddefnyddio, sy'n ddilys yn ystadegol, sy'n eich galluogi i ddadansoddi ymddygiad ymwelwyr yn gywir?

PaveAI: Mewnwelediadau Dadansoddeg Awtomataidd

Croeso, PaveAI. Mae PaveAI yn caniatáu ichi integreiddio Google Analytics, Google Search Console, Google AdWords, Facebook Ads, Instagram Ads (trwy Reolwr Busnes Facebook) a Twitter Ads. Yna mae eu platfform yn defnyddio algorithm AI a dosbarthwyr ystadegol amrywiol yn seiliedig ar eich data marchnata i olrhain yr holl ddata sydd ei angen arnoch i wneud penderfyniadau cadarn. Mae'r adroddiadau hyd yn oed yn darparu segmentau a'u tebygolrwydd o ddod yn arweinydd neu'n danysgrifiwr.

Roeddem wedi samplu cryn dipyn o systemau a drosodd Google Analytics yn Saesneg modern ac arddangos rhai adroddiadau rhagorol. Ac rydyn ni wedi llanastio gyda thunnell o offer dangosfwrdd allan yna ... ond nid oedd yr un ohonyn nhw'n darparu'r trosolwg yr oedd ei angen ar ein cleientiaid nac yn darparu'r mewnwelediadau yr oedd eu hangen arnom i wneud addasiadau. PaveAI yn gwneud y ddau! Y ffaith y byddant hefyd yn adrodd ar eich analytics mae nodau a hyd sesiynau hefyd yn amhrisiadwy. Dyma a adroddiad sampl:

Adroddiad Sampl PaveAI - Prif Genhedlaeth

PaveAI eisoes yn prosesu data dros 400 miliwn o ymwelwyr bob mis. Maent yn dileu sbam atgyfeiriwr yn awtomatig ac yn dod â data tanysgrifio eich cylchlythyr i mewn hefyd.

PaveAI: Achosion Buddion a Defnydd

Yn eu meincnodi, PaveAI wedi helpu cwsmeriaid i gyflawni cynnydd o 37% ar gyfartaledd mewn cynhyrchu plwm neu refeniw ar ôl tri mis, a chyfartaledd Cadw 2x ar gyfer asiantaethau dros gyfnod o flwyddyn. Heb sôn am yr amser maen nhw'n helpu marchnatwyr i arbed wrth ddadansoddi a chasglu adroddiadau o'r systemau gwahanol.

Cofrestrwch ar gyfer Treial PaveAI Am Ddim 14 Diwrnod

Mae prisiau'n anhygoel o fforddiadwy o ystyried gwerth y data a ddarperir. PaveAI mae ganddo hefyd drwyddedu menter, trwyddedu asiantaeth a labelu gwyn ar gael.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.