Patrwm89: Marchnata Meddalwedd AI ar gyfer Eich Hysbysebu Digidol

Llwyfan AI Hysbysebu Cymdeithasol - Patrwm89

Ddwy flynedd ar ôl cael eu cychwyn o'r stiwdio fenter Alffa Uchel, Mae platfform marchnata AI Pattern89 yn rhyddhau awtomeiddiadau newydd yn gyflym ar gyfer hysbysebion Facebook, Instagram a Google.

Meddalwedd marchnata AI Pattern89 yn cyfuno pŵer dysgu peiriannau â data hysbysebwr digynsail. Mae'n nodi ac yn dadansoddi patrymau data a fydd yn gwella canlyniadau ymgyrchu. Mae'r dadansoddiad data cyson hwn yn cadw hysbysebu digidol brandiau yn gyfredol ac yn cael ei gynyddu i'r eithaf ar gyfer perfformiad.

Gyda lansiad eu Botwm “Do This For Me”, mae Pattern89, yn gwneud hysbysebu digidol llwyddiannus yn haws - ac yn ddoethach - nag erioed. Mae ei nodweddion yn cynnwys:

Mewnwelediadau Hysbysebu Cymdeithasol

Mae AI Pattern89 yn cynnig y gorau i hysbysebwyr mewnwelediadau hysbysebu cymdeithasol oherwydd bod ganddo fynediad i'r mwyaf o ddata. Yn ddyddiol, mae'n dadansoddi dros 2,900 o elfennau pob hysbyseb cwsmer, ochr yn ochr â biliynau o bwyntiau data hysbysebwyr eraill. Mae'r dadansoddiad dwfn, dyddiol hwn yn wynebu'r diweddariadau mwyaf optimaidd ac amserol ar gyfer hysbysebion Facebook a Google.

Mewnwelediadau Hysbysebu Cymdeithasol - Patrwm89

Optimeiddiadau a Ddarperir fel Rhybuddion

Mae'r AI yn dod o hyd i batrymau ystadegol arwyddocaol mewn data hysbysebwyr, ac yn penderfynu sut i ddefnyddio'r patrymau hynny i gynyddu perfformiad hysbysebion i'r eithaf. Mae'n cyflwyno'r diweddariadau hyn i gwsmeriaid fel Rhybuddion dyddiol, felly gallant bob amser gael hysbysebion sy'n esgor ar y canlyniadau gorau.

Rhybuddion Hysbysebu Cymdeithasol o Patrwm89

Cynlluniwr Creadigol

Mae'r Cynlluniwr Creadigol yn dadansoddi miloedd o elfennau gweledol fesul hysbyseb unigol ac yn nodi pa agweddau creadigol - gan gynnwys copi, lliwiau, delweddaeth, mynegiant wyneb, a mwy - sy'n atseinio fwyaf gyda chynulleidfaoedd i gyrraedd nodau penodol.

Cynlluniwr Creadigol Hysbysebu Cymdeithasol gyda Patrwm89

Botwm “Gwnewch hyn i mi”

Mewn ymdrech i arbed mwy fyth o amser i hysbysebwyr, mae Pattern89 wedi gweithredu eu “Gwnewch hyn i miBotwm. Mae'n gweithredu'n awtomatig optimeiddiadau â llaw a allai gymryd oriau'r wythnos i'w cwblhau.

Patrwm89 Hysbysebu Cymdeithasol Gwnewch hyn i mi botwm

Gyda'r ddau brandiau a asiantaethau yn dod o hyd i lwyddiant gyda’u platfform AI ar gyfer hysbysebwyr, mae Pattern89 yn cynnig treialon pythefnos am ddim.

Dechreuwch Eich Treial Am Ddim