Enillon Ni!

Fis Awst diwethaf ysgrifennais am fy swydd newydd at Patronpath. Mae hwn wedi bod yn 8 mis heriol yn Patronpath ond mae'r busnes yn profi ei hun drosodd a throsodd. Roedd ein chwarter cyntaf yn fwy na'r llynedd ac mae gan ein cleientiaid dwf dau ddigid yn fewnol gan ddefnyddio ein datrysiadau marchnata ac e-fasnach.

Neithiwr, fe wnaethon ni ennill y Gwobrau Mira ar gyfer Cwmni Gazelle Technoleg Gwybodaeth Indiana!
patronpath mira

Rhan fwyaf heriol ein hymdrechion yw, o bell ffordd, integreiddio â systemau POS Bwyty. Dim ond cwpl yn y diwydiant sy'n manteisio ar dechnolegau newydd - mae'r mwyafrif o'r lleill yn dal i fod mewn byd o ffeiliau batsh, Cronfeydd Data Mynediad a hyd yn oed FoxPro. Mae gennym fframwaith gwych ar waith ar gyfer cyflawni hyn sy'n wahanol i weddill yr atebion ac rydym yn falch o'n hintegreiddio POS.

Mae gennym hefyd bron cymaint yn ein twmffat gweithredu ag yr ydym ni'n byw! Dyna imi weithio goramser ar awtomeiddio a symleiddio gweithredu. Diolch byth fod gennym dîm gwych yn Patronpath. Mae Mark Gallo, Llywydd, yn deall y diwydiant y tu mewn a'r tu allan. Chad Hankinson yw'r gwerthwr gorau i mi weithio ag ef erioed - nid yw byth yn stopio pan fydd y gwerthiant yn cael ei wneud - mae'n parhau i weithio gyda'i gleientiaid wrth eu gweithredu a thu hwnt. Ein gweithwyr mwyaf diweddar yw Tammy Heath, Rheolwr Cyfrifon, a Marty Bird, Cyfarwyddwr Marchnata.

Mae Tammy yn Rheolwr Cyfrif gwych sy'n poeni am ei chleientiaid. Mae Marty wedi bod yn duwiol i mi, yn bersonol, gan ei fod wedi trefnu ac adeiladu ein rhaglenni marchnata e-bost ac yn gweithio i symleiddio ein gweithrediadau mewnol trwy weithredu Salesforce ynghyd â'n hoffer cyfredol, Google Apps a ExactTarget.

Nid yw'r tîm yn stopio yno, chwaith. Kristian Andersen and Associates wedi darparu presenoldeb a brand anhygoel ar y we. Ac rydym yn parhau i gael ymgynghoriad parhaus gan ein bwrdd - sy'n rhedeg busnesau fel Autobase, HealthX, Banc Rhyngrwyd Cyntaf a Meddalwedd RICS.

Datganiad i'r Wasg: Mae Patronpath yn Ennill Gwobr MIRA Techpoint