Gorffennol, Presennol a Dyfodol Marchnata Ar-lein

dyfodol o'n blaenau

Un o elfennau hynod ddiddorol gweithio mewn cyfryngau newydd yw bod ein hoffer a'n galluoedd yn symud mor gyflym ag arloesi caledwedd, lled band a llwyfannau. Llawer o leuadau yn ôl, wrth weithio yn y diwydiant papurau newydd, roedd yn gymaint o her mesur neu ragweld cyfraddau ymateb ar hysbysebion. Gwnaethom or-wneud iawn am bob ymdrech trwy daflu mwy a mwy o rifau ati. Po fwyaf yw top y twndis, y gorau yw'r gwaelod.

Tarodd marchnata cronfa ddata ac roeddem yn gallu uno data ymddygiadol, cwsmeriaid a demograffig allanol i dargedu ein hymdrechion yn well. Er bod y gwaith yn llawer mwy cywir, roedd yr amser a gymerodd i fesur yr ymateb yn anodd. Roedd yn rhaid i brofion ac optimeiddio ragflaenu'r ymgyrchoedd ac oedi'r ymdrechion terfynol ymhellach fyth. Yn ogystal, roeddem yn dibynnu ar godau cwpon i olrhain data trosi yn gywir. Byddai ein cleientiaid yn aml yn gweld lifft mewn gwerthiant, ond nid oeddent bob amser yn gweld y codau'n cael eu defnyddio felly nid oedd credyd bob amser yn cael ei ddarparu lle'r oedd yn ddyledus.

Y cam cyfredol o ymdrechion marchnata i'r mwyafrif o gorfforaethau y dyddiau hyn yw ymdrechion aml-sianel. Mae'n anodd i farchnatwyr gydbwyso'r offer a'r compaigns, dysgu sut i'w meistroli, ac yna mesur yr ymatebion traws-sianel. Er bod marchnatwyr yn cydnabod bod rhai sianeli o fudd i eraill, rydym yn aml yn diystyru'r cydbwysedd a'r rhyngweithio gorau posibl yn y sianeli. Diolch byth fod platfformau fel Google Analytics yn cynnig rhywfaint o ddelweddu trawsnewidiol aml-sianel, gan beintio llun clir o fuddion cylchol, traws-fuddion, a buddion dirlawnder ymgyrch aml-sianel.

google-analytics-aml-sianel

Mae'n gyffrous gweld y cwmnïau mwyaf yn y gofod fel Microsoft, Salesforce, Oracle, SAP, ac Adobe yn prynu offer marchnata yn ymosodol yn y gofod. Mae Salesforce a Pardot, er enghraifft, yn gyfuniad gwych. Nid yw ond yn gwneud synnwyr y byddai system awtomeiddio marchnata yn defnyddio data CRM ac yn gyrru'r data ymddygiadol yn ôl ato er mwyn cadw a chaffael cwsmeriaid yn well. Wrth i'r fframweithiau marchnata hyn ddechrau toddi gyda'i gilydd yn ddi-dor, mae'n mynd i ddarparu llif o weithgaredd y gall marchnatwyr ei addasu ar y hedfan i droi i fyny ac i lawr y sbigot yn y sianeli maen nhw'n dymuno. Mae hynny'n gyffrous iawn i feddwl amdano.

Mae gennym dipyn o ffordd i fynd, serch hynny. Mae rhai cwmnïau anhygoel eisoes yn esblygu'n rhagfynegol analytics modelau a fydd yn darparu data cywir ar sut y bydd newid mewn un sianel yn effeithio ar drawsnewidiadau cyffredinol. Aml-sianel, rhagfynegol analytics yn mynd i fod yn allweddol i becyn cymorth pob marchnatwr fel eu bod yn deall beth a sut i drosoli pob un o'r offer ynddo.

Ar hyn o bryd, rydyn ni'n dal i weithio gyda llawer o gwmnïau sy'n ei chael hi'n anodd. Er ein bod yn aml yn rhannu ac yn trafod ymgyrchoedd hynod soffistigedig, mae llawer o gwmnïau'n dal i ymrestru ymgyrchoedd wythnosol swp a chwyth heb bersonoli, heb segmentu, heb sbardunau, a heb ymgyrchoedd marchnata diferu aml-gam aml-sianel. Mewn gwirionedd, nid oes gan fwyafrif y cwmnïau e-bost sy'n hawdd ei ddarllen ar ddyfais symudol.

Rwy'n siarad am e-bost gan mai dyna yw sylfaen pob strategaeth farchnata ar-lein. Os ydych chi'n chwilio, mae angen i bobl danysgrifio os nad ydyn nhw'n mynd i drosi. Os ydych chi'n gwneud strategaethau cynnwys, mae angen i bobl danysgrifio fel y gallwch eu cael i ddychwelyd. Os ydych chi'n cadw, mae angen i chi barhau i ddarparu gwerth trwy addysgu a chyfathrebu â'ch cleientiaid. Os ydych chi ar gyfryngau cymdeithasol, mae angen i chi dderbyn hysbysiadau ymgysylltu. Os ydych chi'n defnyddio fideo, mae angen i chi hysbysu'ch cynulleidfa pan fyddwch chi'n cyhoeddi. Rwy'n dal i synnu at nifer y cwmnïau nad oes ganddynt strategaeth e-bost weithredol.

Felly ble rydyn ni? Mae'r dechnoleg wedi cyflymu ac mae'n symud yn gyflymach na'r mabwysiadu. Mae cwmnïau'n parhau i ganolbwyntio ar lenwi'r twmffat yn lle cydnabod y llwybrau penodol at ymgysylltu y mae cwsmeriaid yn eu cymryd mewn gwirionedd. Mae gwerthwyr yn parhau i frwydro am ganrannau o gyllideb y marchnatwr nad ydyn nhw efallai yn eu haeddu o ystyried effaith traws-sianel eu platfform. Mae marchnatwyr yn parhau i gael trafferth gyda'r adnoddau dynol, technegol ac ariannol sydd eu hangen arnynt i lwyddo.

Rydyn ni'n cyrraedd yno, serch hynny. Ac mae'r fframweithiau y mae'r corfforaethau mwy yn eu sefydlu a'r tebyg yn mynd i'n helpu i symud y nodwydd yn effeithiol, yn effeithlon ac yn gyflymach.

5 Sylwadau

  1. 1

    Yn fy marn i, credaf y dylai busnesau drin pob rhyngweithio fel pwynt cyswllt ar gyfer eu cynulleidfa. Yn syml, nid yw pob sianel yr un peth ac mae pob un yn darparu math gwahanol o brofiad. Y camgymeriad mwyaf yw postio ym mhobman heb neges gydlynol neu waethaf, heb sicrhau gwerth a fydd yn grymuso'ch cwsmeriaid.

    • 2

      @seventhman: pwynt solet disqus. Nid yw syndiceiddio heb ddeall sut a pham mae'r defnyddiwr wrth y ddyfais neu'r sgrin y maen nhw arni yn rhy fawr. Rwy'n dod o hyd i hynny gyda Twitter a Facebook. Er ein bod yn cyhoeddi ac yn hyrwyddo ar bob un, mae Facebook yn fwy o sgwrsio tra bod Twitter yn fwy o fwrdd bwletin.

  2. 3
  3. 5

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.