Gwthio Marchnata yn Esblygu gyda Llyfr Pas

llyfr pasio afal

Dechreuais ddefnyddio yn ddiweddar Paslyfr ar fy iPhone wrth ymweld â Starbucks. Er fy mod i'n falch o fy Cerdyn Aur Starbucks, Rwy'n eithaf hapus i leihau trwch fy waled gydag un cerdyn. Rwy'n rhoi fy ffôn i'r barista ac maen nhw'n gallu sganio fy ngherdyn gwobrau yno! Gan ddefnyddio ap Starbuck, gallaf ail-lwytho fy ngherdyn yn uniongyrchol o fy ffôn hefyd.

llyfr pasio afal

Yn ddiweddar gwnaeth y We Nesaf a postio popeth am Passbook a sut y dylai busnesau neidio ar fwrdd y llong, ond daliodd sylw ar y swydd fy sylw mewn gwirionedd. Oherwydd bod Apple wedi integreiddio Passbook gyda'i wasanaeth hysbysu, mae tocynnau'n dod yn gyfle premiwm i fusnesau wthio diweddariadau yn hawdd i'w ddefnyddwyr.

Dyma sylw gan Jim Passell ar yr erthygl, yn egluro ei enillion mwyaf ar fuddsoddiad:

Mae pob un o'm cwsmeriaid sydd wedi ennill un o'm tocynnau, yn cael diweddariad wythnosol o gynnig newydd. Mae eu tocyn yn cael ei adnewyddu neu'n ei hysbysu. Neu anfonaf gyhoeddiad atynt am werthiannau i ddod, neu nodyn personol gan reolwr y siop, neu beth bynnag. Felly mae fy nhocyn yn aros ar ben eu waled ac yn dod yn sianel i mi gyfathrebu â nhw. Maent yn dod yn gwsmer parhaol, er y gallent fod wedi cychwyn dim ond clipiwr cwpon.

Gadewch i ni ei wynebu. Mae'r blwch derbyn wedi'i blagio â materion hidlo sbam ac mae defnyddwyr wedi dod yn ddideimlad i farchnata e-bost. Er bod elw anhygoel o hyd ar fuddsoddiad oherwydd cost isel e-bost, mae cael sylw yn broblem gynyddol. Mae negeseuon testun yn dechnoleg gwthio wych arall, ond mae defnyddwyr yn aml yn betrusgar wrth danysgrifio a rhyddhau eu rhif ffôn ar gyfer mynediad. Efallai mai gwthio atebion trwy gymwysiadau symudol ac apiau fel Passbook fydd eich gorau gwthio marchnata cyfle.

Rydyn ni hefyd wedi trafod Geodeiddio, tacteg marchnata ar sail agosrwydd sy'n ymgorffori SMS (negeseuon testun) neu farchnata Bluetooth. Unwaith y bydd eich dyfais symudol yn amrywio, gallwch wthio hysbysiadau. Wel, mae Passbook yn cynnig geolocation fel strategaeth hefyd. Yn llythrennol, gallwch chi wthio diweddariad pasio pan fydd rhywun yn dod o fewn agosrwydd daearyddol penodol. Yn anad dim, nid oes angen unrhyw dechnoleg ychwanegol arnoch i'w gefnogi gan ei fod wedi'i adeiladu i ffwrdd o wasanaethau geolocation symudol.

Gan fod Passbook eisoes yn gofyn am gofrestru tocyn, tocyn byrddio, cwpon neu raglen ffyddlondeb, dyma'r defnyddwyr mwyaf ymgysylltiol hefyd. Maent eisoes wedi mynd ar drywydd perthynas â'ch cwmni. Ac nid yw'r gefnogaeth yn gyfyngedig i ddyfeisiau iOS, mae Attido Mobile wedi datblygu PasWallet, ap Android sydd hefyd yn gwasanaethu'r pecyn pasio safonol.

Gallwch ddatblygu'ch Tocyn eich hun ochr yn ochr â'ch cymhwysiad iOS gan ddefnyddio'r llyfrgell frodorol, neu gallwch ddefnyddio SDK fel passlot. Mae cwmnïau datblygu a rheoli trydydd parti yn cynnwys WalletKit, Pasdoc, PasTools, Teithiau, PasRoced ac PassKit.

5 Sylwadau

 1. 1

  Helo Douglas,

  Fi yw sylfaenydd / Prif Swyddog Gweithredol PassTools, ac rydyn ni'n un o arweinwyr y gofod adeiladu pasiau sy'n dod i'r amlwg. Byddwn yn gwerthfawrogi ichi ein cynnwys yn eich rhestr hefyd.

  Diolch,

  Joe

 2. 3

  Darn wedi'i ysgrifennu'n dda Douglas!

  Rwy'n arwain y tîm cynnyrch yn Vibes (http://www.vibes.com), cwmni technoleg marchnata symudol sy'n gweithio gyda brandiau a manwerthwyr i greu perthnasoedd uniongyrchol a hirhoedlog â'u cwsmeriaid. Rydym yn gwneud ychydig o bet ar Passbook, sydd eisoes â galluoedd rheoli cylch bywyd Pass integredig (creu - cyflwyno - rheoli - dadansoddi - ail-dargedu) i'n platfform. Rydym wedi lansio Rhaglen Beta Passbook ac mae gennym nifer o frandiau mawr, cenedlaethol sy'n ceisio trosoli galluoedd Passbook fel rhan o'u strategaeth marchnata symudol ehangach.

  Roeddwn i eisiau adleisio'ch cyffro am Passbook. Rwy'n credu y bydd yn chwyldroi'r ffordd y mae brandiau'n ymgysylltu â'u cwsmeriaid ffyddlon ac weithiau'n deyrngar. Ac mae eisoes wedi gwthio Google i ail-ystyried eu strategaeth Google Wallet.

 3. 4

  Erthygl dda, a diolch am rannu opsiynau datblygu pasio. O ystyried y gwerth i ddefnyddwyr a marchnatwyr, mae'n syndod nad yw llawer mwy o gwmnïau wedi neidio ar fwrdd eto cyn belled ag ychwanegu eu hunain at Passbook. Rydych chi'n iawn, mae mor hynod gyfleus i'r defnyddiwr (rydw i wedi defnyddio app Starbucks fy hun ers prynu'r iPhone5), ac yn sicr mae'n ymddangos fel ffordd effeithiol iawn i farchnata i gynulleidfa blinedig gwybodaeth heddiw. Edrych ymlaen at weld mwy o fusnesau yn ymuno â Passbook, a chael gwared ar y plastig yn fy waled.

 4. 5

  Erthygl wych Douglas a diolch am y sôn.

  Mae'n debyg mai'r gallu gwthio yw nodwedd fwyaf gwerthfawr Passbook. Mae ein cleientiaid a'n partneriaid bob amser yn creu argraff pan fyddant yn profi'r neges sgrin clo a'r 'diweddariad cylchu' gyntaf. Mae hefyd yn eu helpu i integreiddio Tocynnau Llyfr Pas yn well i'w busnes, ac ymgysylltu â'u cwsmeriaid. hy nid dim ond cwpon statig neu gerdyn teyrngarwch y maent yn ei roi ar waith yn ddigidol.

  Gall unrhyw un brofi'r 'diweddariad gwthio' hwn drostynt eu hunain nawr. Dadlwythwch y tocyn 'AbraKebabra' o'n tudalen gartref a fflipiwch y Pass drosodd i gysylltu â'r URL Diweddariad Pas. Mae'r fideo cyflym hwn yn dangos sut i wneud hynny: http://youtu.be/D7i7RsP3MvE

  Os nad ydych wedi profi Gwthio Llyfr Pas, mae'n werth rhoi cynnig arni; ac er bod Pas sampl AbraKebabra yn dangos diweddariad cydbwysedd, mae'r posibiliadau'n ddiderfyn (gan y gellir diweddaru a 'gwthio' unrhyw faes)

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.