PartnerStack: Rheoli'ch Cysylltiedig, Ailwerthwyr, a'ch Partneriaid

PartnerStack PRM - Rheoli Perthynas Partner

Mae ein byd yn ddigidol ac mae mwy o'r perthnasoedd a'r ymgysylltu hynny yn digwydd ar-lein nag erioed o'r blaen. Mae hyd yn oed cwmnïau traddodiadol yn symud eu gwerthiannau, eu gwasanaeth a'u hymrwymiadau ar-lein ... mae'n wirioneddol yr arferol newydd ers y pandemig a'r cloeon.

Mae marchnata ar lafar gwlad yn agwedd hanfodol ar bob busnes. Yn yr ystyr draddodiadol, gall yr atgyfeiriadau hynny fod yn aneffeithlon ... trosglwyddo rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost cydweithiwr ac aros i'r ffôn ganu. Yn y byd digidol, gellir trin, olrhain a gweithredu perthnasoedd â'ch partneriaid ar-lein yn effeithiol iawn.

Beth yw Rheoli Perthynas Partner (PRM)?

Mae rheoli perthnasoedd partner yn system o fethodolegau, strategaethau, llwyfannau a galluoedd ar y we sy'n helpu gwerthwr i reoli perthnasoedd partner. Gall partneriaid gynnwys gwerthwyr eraill, atgyfeirwyr i fyny'r afon ac i lawr yr afon, marchnatwyr cyswllt, ac ailwerthwyr.

Mae rhaglenni partner yn trawsnewid yr asiantaethau, ailwerthwyr, a marchnatwyr sydd eisoes yn gwerthu i'ch cwsmeriaid delfrydol yn estyniad o'ch tîm gwerthu. Dyna pam mae'r cwmnïau SaaS sy'n tyfu gyflymaf yn defnyddio partneriaethau i yrru caffael, cadw a refeniw, y tu hwnt i'r hyn sy'n bosibl yn unig. 

PartnerStack PRM

PartnerStack yn blatfform a marchnad Rheoli Perthynas Partner. Mae PartnerStack yn gwneud mwy na rheoli eich partneriaethau - mae'n adeiladu sianeli refeniw newydd trwy rymuso pob partner i lwyddo.

PartnerStack yw'r unig platfform rheoli partner wedi'i gynllunio i gyflymu refeniw cylchol i'r ddau gwmni ac y partneriaid maen nhw'n gweithio gyda nhw - oherwydd llwyddiant eich partneriaid chi yw llwyddiant. Ymhlith y nodweddion a'r buddion mae:

 • Graddiwch sawl sianel - P'un a ydych chi'n bwriadu cau mwy o fargeinion, cynhyrchu mwy o dennynau neu ddod â thraffig i'ch ymgyrch nesaf, mae PartnerStack wedi'i adeiladu i drin pob math o bartneriaeth - a phob un ohonyn nhw ar unwaith.
  • Trac cysylltiadau partner, arwain, a bargeinion y tu mewn i PartnerStack
  • Mewnosod rhaglenni teyrngarwch cwsmeriaid yn uniongyrchol i'ch cynnyrch
  • Gwerthu'n uniongyrchol trwy rwydweithiau dosbarthu gyda'r API PartnerStack

Rheoli Perthynas Partner Sianel PartnerStack

 • Gwneud y mwyaf o berfformiad partner - Mae rhaglenni sy'n blaenoriaethu ymgysylltu yn cynhyrchu mwy o refeniw. Mae PartnerStack yn eich helpu i greu profiadau wedi'u teilwra ar gyfer pob un o'ch sianeli partner, gan feithrin partneriaid newydd yn berfformwyr gorau.
  • Creu grwpiau partner gyda strwythurau gwobrwyo unigryw a chynnwys
  • Awtomeiddio partner ar fwrdd gyda ffurflenni arfer a llif e-bost
  • Cynnal asedau marchnata partner y tu mewn i ddangosfyrddau eich partner

PartnerStack - Monitro Perfformiad Partner

 • Awtomeiddio taliadau eich partner - Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin mae cwmnïau'n symud eu rhaglen i PartnerStack: maen nhw wedi blino gwastraffu amser yn sicrhau bod partneriaid yn cael eu talu bob mis. Mae PartnerStack yn talu partneriaid i chi.
  • Derbyn anfoneb fisol sengl, wedi'i thalu gyda cherdyn credyd neu ACH
  • Mae partneriaid yn tynnu eu gwobrau eu hunain yn ôl trwy Stripe neu PayPal
  • Cydymffurfio â rheoliadau byd-eang a rhoi gwelededd i dimau cyllid

PartnerStack - Olrhain a Thaliadau Partner

Rydym yn defnyddio PartnerStack i bweru atgyfeiriadau cwsmeriaid, cysylltiedigion ac ailwerthwyr. Mae'n ddatrysiad un stop ar gyfer partneriaid ar fwrdd, actifadu, talu allan a'n holl anghenion gweinyddol; uwchraddiad adfywiol i'r dirwedd technoleg partner bresennol.

Ty Lingley, Cyfarwyddwr Partneriaethau Unbounce

Marchnad PartnerStack

Mae gan PartnerStack farchnad weithredol gyda channoedd o gwmnïau sy'n defnyddio eu meddalwedd, gan alluogi partneriaid (fel fi) i chwilio a nodi cyfleoedd i hyrwyddo offer gwych. Mae ganddyn nhw feddalwedd mewn sawl fertigol - gan gynnwys Adnoddau Dynol, gwerthu, marchnata, cyfrifyddu, datblygu, cynhyrchiant, cyfryngau cymdeithasol, a mwy.

Archebwch Demo PartnerStack Heddiw

Datgeliad: Rydym yn aelod cyswllt o PartnerStack!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.