Movavi: Swît Golygu Fideo Ar Gyfer Busnesau Bach I Gynhyrchu Fideos Proffesiynol

Os nad ydych erioed wedi cael y cyfle i olygu fideo, fel arfer mae gennych chi gromlin ddysgu serth. Mae yna feddalwedd sylfaenol ar gael i docio, clipio ac ychwanegu trawsnewidiadau cyn lanlwytho'ch fideo i YouTube neu wefan cyfryngau cymdeithasol ... ac yna mae yna lwyfannau menter wedi'u hadeiladu ar gyfer cynnwys animeiddiadau, effeithiau disglair, a delio â fideos hir iawn. Oherwydd lled band ac anghenion cyfrifiadurol, mae golygu fideo yn dal i fod yn broses sy'n cael ei chyflawni'n bennaf yn lleol gyda bwrdd gwaith

Vendasta: Graddfa Eich Asiantaeth Marchnata Digidol Gyda'r Llwyfan Label Gwyn Hwn o'r Dechrau i'r Diwedd

P'un a ydych chi'n asiantaeth gychwyn neu'n asiantaeth ddigidol aeddfed, gall graddio'ch asiantaeth fod yn dipyn o her. Dim ond ychydig o ffyrdd sydd mewn gwirionedd i raddio asiantaeth ddigidol: Caffael Cwsmeriaid Newydd - Mae'n rhaid i chi fuddsoddi mewn gwerthu a marchnata i gyrraedd rhagolygon newydd, yn ogystal â llogi'r dalent angenrheidiol i gyflawni'r ymrwymiadau hynny. Cynnig Cynhyrchion a Gwasanaethau Newydd - Mae angen i chi ehangu'ch cynigion i ddenu cwsmeriaid newydd neu gynyddu

Apiau Elfsight: E-fasnach, Ffurf, Cynnwys a Theclynnau Cymdeithasol y Gellir eu Mewnosod yn Hawdd ar gyfer Eich Gwefan

Os ydych chi'n gweithio ar lwyfan rheoli cynnwys poblogaidd, yn aml fe welwch chi ddetholiad gwych o offer a theclynnau y gellir eu hychwanegu'n hawdd i wella'ch gwefan. Fodd bynnag, nid oes gan bob platfform yr opsiynau hynny, felly yn aml mae angen datblygiad trydydd parti i integreiddio'r nodweddion neu'r llwyfannau yr ydych am eu gweithredu. Un enghraifft, yn ddiweddar, oedd ein bod am integreiddio'r Adolygiadau Google diweddaraf ar wefan cleient heb orfod datblygu'r datrysiad