Cyfochrog a Llewpard: Rhaid i'w Gael ar gyfer y Defnyddiwr Mac Busnes

Mac a MicrosoftGyda llawer o gymwysiadau busnes yn rhedeg i ffwrdd o Microsoft, mae Mac yn dal i fod yn boen yn y gasgen i redeg yn y lleoliad busnes. Mae'r uwchraddiad System Weithredu mwyaf newydd o Apple yn cynnig rhywfaint o ryddhad gyda BootCamp, cymhwysiad sy'n eich galluogi i roi hwb deuol i Mac wedi'i seilio ar Intel yn naill ai OSX neu yn Windows.

Mae rhoi hwb deuol, ar y cyfan, mewn gwirionedd fel rhedeg dau gyfrifiadur gwahanol oddi ar yr un caledwedd, serch hynny. Mae Bootcamp yn iawn, ond nid tasg hawdd yw newid yn ôl ac ymlaen. Mae Parallels wedi datrys y broblem, serch hynny ac wedi uno'r ddau fyd i fyd nad yw'n ymddangos yn iawn! Rydw i wedi bod yn rhedeg Parallels (diolch i ffrind, Bill) ers ei fersiynau cynharaf.

Pan gyflwynwyd cydlyniant, dyna pryd y dechreuodd pethau gwallgof ddigwydd ... mae cael doc, bar tasgau a bar afal i gyd yn yr un ffenestr yn ymddangos yn anghywir i gyd! Yn waeth byth? Llusgo a gollwng o gymwysiadau Windows i gymwysiadau Mac ac i'r gwrthwyneb. Waw! Mae'r Dadl Mac vs PC yn cael ei orffwys, ynte?

Nid oes angen sawl darn o galedwedd ar artist graffig, dylunydd Gwe, na thechnegydd sicrhau ansawdd cymhwysiad i wneud rhywbeth mor syml â phrawf ar gyfer cydymffurfiad Traws-borwr. Gallant i gyd redeg yn ddi-dor o'r un Mac - MacBookPro yn fy achos i.

Cydlyniant Cyfochrog

Pan ddaeth Leopard allan, roedd yn ymddangos bod fy hapusrwydd drosodd! Fe wnes i lygru XP ac yn syml, ni allwn gael fy nghaisiadau i weithio fel yr oeddent yn arfer. Roeddwn i wedi plicio, hyd yn oed yn bachu ar y cyfle i ysgrifennu rhai o'r bobl draw yn Parallels yn bersonol. Roeddent yn fechgyn da ac yn fy sicrhau bod help ar y ffordd!

Cyfochrog a Llewpard


Cynigion Nadolig Cyfochrog
Yr wythnos hon daeth! Ychwanegodd yr uwchraddiadau diweddaraf ar gyfer Parallels rai mwy o nodweddion ynghyd â chydnawsedd Llewpard llawn. Os ydych chi'n chwilio am gais gwych i'ch selogwr Mac - efallai mai dyna ydyw.

Os ydych chi'n berson PC ac yn hollol ofnus gan y bobl Mac cŵl hyn - dyma'ch cyfle i gael yr afal disglair ar eich gliniadur o hyd ond rhedeg eich apiau da yn Windows.

11 Sylwadau

 1. 1

  Dwi dal heb weithio digon o ddewrder i gael fy Mac cyntaf. Mae fy llysferch yn rhegi gan ei mam ac mae ei mam, fy mam arwyddocaol arall, bob amser yn dwyn ei Mac oherwydd mae'n debyg ei bod mor hawdd ei defnyddio. Cefais fy magu… (es i o argyfwng canol oed i dros y bryn)… ar Windows ac rwy’n betrusgar i newid. A wnaiff rhywun roi hwb imi i'r cyfeiriad cywir. Pam ddylwn i brynu Mac. Dwi angen gliniadur newydd ac ysgafnach.

 2. 2

  Mac yw'r ffordd i fynd, yn enwedig nawr gyda Parallels. Paratoi i osod Llewpard ar liniadur mac fy ngwraig. Yn fy swydd ddiwethaf, roeddwn yn pwyso am liniadur mac i brofi traws-borwr ar 1 peiriant yn hytrach na gofyn am labordy prawf.

  Rwyf wedi cael fy n ben-desg Mac ers blynyddoedd ac nid wyf wedi cael unrhyw broblemau ag ef fel yr wyf yn tueddu i ddefnyddio cyfrifiadur personol a ffenestri.

 3. 3

  Roeddwn i'n meddwl am gael hwn ar gyfer fy mac gwaith, er mwyn i mi allu profi gwefannau ar borwyr Windows ... dwi'n meddwl tybed faint o fochyn adnoddau ydyw?

  • 4

   Nid yw'n rhy ddrwg, Mike. Ar gyfer pob enghraifft OS a sefydlwyd gennych, gallwch osod faint o gof sy'n gysylltiedig. Mae gen i 2Gb o RAM ac mae gen i Windows XP yn rhedeg gyda hyd at 1Gb.

   Nid yw'n cymryd llawer o bŵer prosesydd i redeg y naill OS na'r llall - ond bydd y cymwysiadau rydych chi'n eu rhedeg ynddo yn hogs pe byddent yn hogs o'r blaen.

 4. 5

  Rwy'n defnyddio VMWare Fusion, sydd, yn fy marn i, yn opsiwn gwell, gan ei fod yn fwy safonol. Beth ydych chi'n mynd i'w wneud â'ch enghraifft Parrallels Windows os ydych chi am symud i linux yn y dyfodol? Ddim yn broblem gyda Fusion ...

  • 6

   Ddim yn siŵr bod Linux yn fy nyfodol agos o safbwynt defnyddiwr busnes bwrdd gwaith. Gyda Parallels gallaf redeg yr holl apiau busnes sydd eu hangen arnaf. Gallaf hefyd redeg Linux yn Parallels (roeddwn i wedi Ubuntu i fyny ond wedi gwneud llanast o fy ngosodiad!).

   Rwy'n gefnogwr o rithwiroli a VMWare. Rydw i mewn gwirionedd yn symud ein hamgylchedd cynhyrchu i Glasglas, cwmni sydd wedi meistroli rhithwiroli ar gyfer cymwysiadau a gynhelir gyda VMWare.

   Braf eich gweld chi yma, Dale! Gwelais fod gwaith papur ExactTarget IPO wedi'i gyflwyno i'r SEC. Stwff cŵl!

 5. 7

  Post am rithwiroli a'r mac, a dim ond un o'r prif chwaraewyr rydych chi'n sôn amdano? Ble mae'r cariad at VMWARE (sydd yn rhagori yn fy marn i ... yn ymddangos yn fwy "caboledig").

  • 8

   Helo ET,

   Mae gen i ofn fy mod i'n newb o ran VMWare a pheidiwch â'i godi. Mae'n debyg ei fod oherwydd bod popeth yr oeddwn ei angen yn gweithio'n wych gyda Parallels. Fel yr ysgrifennais Dale uchod, bydd VMWare yn rhan fawr o'n defnydd cynhyrchu yn fuan, serch hynny. Byddwn yn gallu efelychu amgylcheddau a magu gwahanol 'flasau' ein cais y flwyddyn nesaf.

 6. 9

  Newydd uwchraddio Parallels i'r fersiwn ddiweddaraf, a nawr mae Vista (Busnes) yn ei gwneud yn ofynnol i mi ei actifadu eto, ac nid yw actifadu ar-lein yn gweithio. Mae hyn hefyd yn digwydd os ydych chi am redeg VMware neu Parallels ar y cyd â bootcamp.

  • 10

   Bydd yn ddiddorol gweld sut mae Microsoft yn mynd i ddelio â rhithwiroli a'u proses actifadu - rhywbeth nad ydw i wedi meddwl amdano! Efallai mai dyma un o fanteision mynd gyda phecyn rhithwiroli newydd Microsoft, Hyper-V!

   Sneaky!

   • 11

    Mae'n hynod gynhyrfus i beidio â gallu defnyddio'r ffurf bootcamp o Windows ochr yn ochr â'r ffurflen VMWare oherwydd y cyfyngiadau actifadu. (Mae'n gweld y “newidiadau caledwedd” ac yn eich dadactifadu pan fyddwch chi'n newid i'r ffurf arall).

    Nid wyf yn casáu Windows mewn unrhyw fodd, ond mae hyn yn amlwg yn rhwystredig pan brynais gopi cyfreithlon o Vista Business.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.