Paradwys Gan y Dangosfwrdd: Canolfannau Cynnwys a Rheoli Ad

Trwy garedigrwydd WikiMedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mission_control_center.jpg

Un o'r rhesymau dwi'n casáu Facebook yw ei genhadaeth o roi popeth i gyd mewn un lle. I'r gwrthwyneb, dyna hefyd y rheswm rwy'n ei garu.

Gyda chymaint o wasanaethau yn cystadlu am ein sylw, a chymaint o allfeydd ar-lein i'w rheoli, mae oedran defnyddio un darn o feddalwedd i gyflawni un nod penodol yr un mor farw â Dillinger. Fel marchnatwyr mae disgwyl i ni lywyddu hysbysebion Facebook, chwilio taledig, SEO, Twitter, blogiau, sylwadau, sgyrsiau ... mae'r rhestr yn mynd ymlaen.

Fe wnaethon ni gyrraedd y lleuad ac yn ôl nifer o weithiau mewn llongau gofod gyda llai o bŵer cyfrifiadurol na chyfrifiannell poced. Nawr 40 mlynedd yn ddiweddarach nid oes esgus dros fethu â monitro, cymedroli a mesur cynnwys ar-lein o fyrdd o ffynonellau. Mae angen i gwmnïau wneud mwy na chymryd rhan: mae angen iddynt wybod yn union sut mae pob menter ar-lein yn cyfrannu at y llinell waelod.

Nid yw'n ddigon gwerthu rhywfaint i gleientiaid yn unig talu fesul clic hysbysebion a llif cyson o ddiweddariadau blog, Facebook a Twitter. Rhaid inni gasglu data, mesur dylanwad a theimlad, a gwerthuso effeithiolrwydd.

Yn ffodus mae yna rai gwych meddalwedd fel gwasanaeth (SAAS) apiau sy'n trosoledd APIs i greu dangosfyrddau - canolfannau gorchymyn a rheoli cyflawn - ar gyfer cyfryngau ar-lein. Mae gan rai alluoedd cyfyngedig, mae eraill yn cael popeth i chi a sinc y gegin. Nid oes angen arbenigedd technegol go iawn ar rai, ac mae angen profiad difrifol ar eraill analytics. Mae'r cyfan yn fater o'r hyn sydd ei angen arnoch chi, beth yw eich nodau, a pha adnoddau sydd ar gael ichi i fynd i'r afael â'r mater.

Yr hyn sydd ganddyn nhw i gyd yn gyffredin yw eu bod nhw'n cyflwyno cipolwg ar eich digwyddiadau ar-lein, ac yn caniatáu i chi a'ch tîm ymateb yn unol â hynny. Mae'r mwyafrif ohonynt yn olrhain data hanesyddol tebyg i a dadansoddi'r we pecyn. Yn fwy nag amserlennu ôl-ffordd unffordd yn unig, maent yn offer cyflawn ar gyfer monitro, ymgysylltu a dadansoddi p'un ai ar eich bwrdd gwaith, ar y we, neu ar ddyfeisiau symudol.

Rhestr fer o enghreifftiau:

Peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad: mae'r cwmnïau mwyaf, mwyaf llwyddiannus sy'n rhagori yn y gêm ryngweithiol ar hyn o bryd yn defnyddio'r offer hyn. Wrth i offer ar ffurf dangosfwrdd wella ac ychwanegu mwy o wasanaethau, mae adrannau rhyngweithiol yn edrych yn debycach i NASA. Ond maen nhw hefyd yn gydraddydd gwych, gan gynnig yr un mewnwelediadau i frandiau mawr a bach, a chaniatáu iddyn nhw gyfiawnhau eu cyllidebau rhyngweithiol trwy ddangos niferoedd pendant ar gyfer yr hyn sy'n gweithio.

2 Sylwadau

  1. 1

    Dyma restr wych o adnoddau. Mae'n dda gweld rhifau yn erbyn sgwrsio ar-lein da yn ategu eich strategaeth cyfryngau cymdeithasol ac mae'r offer hyn yn bendant yn gwneud hynny.

  2. 2

    Yn fwyaf bendant. Wrth i ryngweithiol symud o newydd-deb neu brawf o gysyniad i eitem llinell farchnata reolaidd, mae'n ymwneud â mesur.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.