PandaDoc: Creu, Anfon, Tracio, ac Dogfennau Gwerthu eSign

Panda Doc - Awtomeiddio'ch Dogfen Werthu Creu, Olrhain ac Esignio

Bod yn partner yn y Salesforce mae ecosystem wedi bod yn brofiad anhygoel, ond mae'r broses drafod ar gyfer creu, anfon a diweddaru ein datganiadau gwaith wedi bod yn dipyn o ymgymeriad. Rwy'n meddwl weithiau fy mod i'n treulio mwy o amser yn ysgrifennu datganiadau o waith nag ydw i'n gwneud y gwaith ei hun mewn gwirionedd!

Heb sôn, mae gan bob cwmni ei arddull fewnol ei hun, lefel y manylder sydd ei angen, a'i broses ar gyfer cydweithredu a chymeradwyo dogfennau gwerthu. Fel marchnatwr ac nid cynrychiolydd gwerthu, nid wyf byth yn frwdfrydig pan ddywed fy nhîm gwerthu, “A wnaethoch chi wneud hynny SOW er mwyn i mi allu ei anfon drosodd?”.

PandaDoc: Meddalwedd Awtomeiddio Dogfennau

PandaDoc yn feddalwedd awtomeiddio dogfennau popeth-mewn-un sy'n symleiddio'r broses o greu, cymeradwyo, ac eSignio cynigion, dyfynbrisiau a chontractau. 

dogfennau gwerthu panda doc 1

Gyda PandaDoc, busnes budd-daliadau yn cynnwys:

 • Creu dogfennau gwerthu mewn dim o dro - creu cynigion syfrdanol, dyfyniadau rhyngweithiol, neu gontractau mewn munudau gyda golygydd llusgo a gollwng PandaDoc a llwythiadau un clic.
 • Casglwch eSignatures gyda phob cynllun - awtomeiddio llifau arwyddo a darparu profiad cwsmer di-ffael o dderbyn cynnig neu lofnodi contract ar unrhyw ddyfais.
 • Symleiddio cymeradwyaethau a thrafodaethau - Galluogi cydweithredu ag adolygwyr mewnol ac allanol gyda llifau cymeradwyo, ail-leinio, olrhain fersiynau a rhoi sylwadau.

Ym mis Mawrth, lansiodd PandaDoc a cynnyrch llofnod electronig am ddim i alluogi busnesau i gael bargeinion yn hawdd yn ystod pandemig COVID-19 a mynd i'r afael â'r angen dybryd am drafodion di-gyffwrdd. Ymatebodd y farchnad gyda degau o filoedd o arwyddluniau a defnydd cynnyrch ar ddwywaith y gyfradd gyfartalog.

Gyda PandaDoc, mae gennych yr holl nodweddion sydd eu hangen arnoch o'r cynnig trwy gasgliad:

 • Cynigion - Symleiddio'r broses i greu cynigion.
 • dyfyniadau - Creu dyfyniadau rhyngweithiol, di-wall.
 • Contractau - Creu contractau yn gyflym gyda thempledi a gymeradwywyd ymlaen llaw.
 • eLlofnod - Arbedwch amser a chadwch fargeinion i symud gydag eSignatures.
 • Taliadau - Casglu taliadau gyda llofnodion i gael eu talu mewn cyn lleied â dau ddiwrnod.

Heddiw, nid yw'n ddigon cynnig eSignatures yn unig. Mae'r gwerth llawn i'w gael cyn, yn ystod, ac ar ôl y llofnod gyda llifoedd gwaith dogfen, mewnwelediadau, cyflymder, a phrofiad y defnyddiwr terfynol. Nid yw'r farchnad eisiau cais un nodwedd. Mae PandaDoc yn arwain y farchnad trwy ganolbwyntio ar ddatrysiad popeth-mewn-un sy'n ymgorffori llofnodion electronig ynghyd ag arloesiadau awtomeiddio dogfennau hanfodol eraill, wrth barhau i roi ein cwsmeriaid yn gyntaf bob amser.

Mikita Mikado, Prif Swyddog Gweithredol a Chyd-sylfaenydd PandaDoc

Yn ogystal, mae PandaDoc yn cynnig integreiddiadau i'ch holl systemau mewnol eraill ar gyfer rheoli perthnasoedd cwsmeriaid, rheoli cyswllt, gweinyddu, bilio, storio neu dalu:

 • CRM - Salesforce & SalesforceIQ, Pipedrive, Hubspot, Zoho, Copr, Microsoft Dynamics, Zendesk Sell, Insightly, Nimble, SugarCRM, a Freshsales.
 • talu - Taliadau Stripe, PayPal, Authorize.Net, Square, a QuickBooks.
 • storio - Google Drive, Box, a Dropbox.

Mae PandaDoc hefyd yn cynnig Arwyddo Sengl (SSO - SAML 2.0) gan gynnwys Okta, OneLogin, Microsoft Active Directory, Google Identity Platform, a mwy. Maent hefyd yn cynnig cryn dipyn Cysylltwyr Zapier i integreiddio unrhyw le arall.

Cofrestrwch ar gyfer Treial PandaDoc Am Ddim 14 Diwrnod

Datgeliad: Rydym yn aelod cyswllt o PandaDoc

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.