Pam mae Dirwasgiad?

Mae rhai pobl yn credu bod camreoli corfforaethol, trachwant, economi fyd-eang, rhyfel, terfysgaeth a / neu anghyfrifoldeb y llywodraeth i gyd wedi arwain at y dirwasgiad byd-eang yr ydym yn ei brofi. Efallai. Rwy'n credu y gallai'r rhain i gyd fod yn symptomau ... neu efallai ciwiau a fethwyd gan rai o'r meddyliau busnes mwyaf yn y byd.

Rwy'n credu mai'r dirwasgiad yw uchafbwynt y newid a ddaeth yn sgil y cynnydd a'r twf cyflym mewn technoleg. Mae graddau pedair blynedd yn rhy araf, mae swyddi gweithgynhyrchu yn awtomataidd, ac mae hygyrchedd gwybodaeth yn achosi un o'r aflonyddwch byd-eang mwyaf mewn cyfoeth ac entrepreneuriaeth a welodd y byd erioed.

A yw hynny'n golygu bod pob gobaith yn cael ei golli? Na! Ond mae'n golygu bod cyfran o'r byd wedi symud i mewn i gêr arall - gan adael llawer o rai eraill ar ôl. Nid y rhai arweiniol o reidrwydd yw'r cyfoethog na'r addysgedig ... nhw yw'r entrepreneur, yr addasydd, y meddyliwr, a'r gwneuthurwr syniadau.

Dyma hanes yn ailadrodd ei hun, ond ar raddfa esbonyddol nad ydym erioed wedi'i weld o'r blaen. Hongian ar dynn, ymateb yn gyflym, gwneud mwy… Mae hon yn mynd i fod yn reid fawr.

4 Sylwadau

 1. 1

  Mae hanes wedi ailadrodd hyn o'r blaen, lawer gwaith drosodd, a bydd yn parhau i wneud hynny drosodd a throsodd. Mae'n gylch naturiol. 2 gam ymlaen, un cam yn ôl. Hwb, penddelw, ffyniant, penddelw, ffyniant, penddelw. A beiciau bach o fewn cylchoedd mwy.

  Rydym newydd ddechrau ar y cam cyfredol, mawr hwn. Bydd y camau sydd i ddod yn ddiddorol, unwaith y byddant wedi cychwyn.

 2. 2

  Mae'r dirwasgiad yn ganlyniad panig yn y marchnadoedd ariannol yn twyllo i'r gweddill ohonom. Arferai dirwasgiadau gael eu galw'n banig, yn ôl yn y 19eg ganrif. Mae'n afresymol, yn union fel “afiaith afresymol” enwog swigen dechnoleg y 1990au.

  Nid cyflymder esbonyddol arloesedd technolegol yw'r achos, ond efallai mai dyna'r iachâd ar gyfer y dirwasgiad hwn.

 3. 4

  Post diddorol Douglas, rwy'n credu bod y gêm bai yn dod i ben gyda phasio baton y llywodraeth, nawr rydyn ni'n sylweddoli bod yn rhaid i ni weithredu. Un o'r sectorau mwyaf a fydd yn newid fydd newid i gysylltu â'ch cwsmeriaid, yn hytrach na gweiddi arnynt. Mae hysbysebu'n brifo fwyaf o'r holl gyfryngau cymdeithasol newydd; ac nid oes unrhyw un yn gwybod beth i'w wneud amdano eto. Taith swmpus yn wir.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.