Chwilio am Dâl: 10 Cam at Ennill Trosi Tâl fesul Clic

10 Cam i Lwyddo gyda Chwilio am Dâl

Mae cleient yn cyhoeddi hysbyseb â thâl yn hyrwyddo a dyfynbris cyflym yn yr hysbyseb ... mae'r alwad yn cael ei chyfeirio i ganolfan alwadau lle na ddarperir y dyfynbris. Wps. Mae cleient arall yn cylchdroi geiriau allweddol yn aml gan nad ydyn nhw'n cael addasiadau. Wps ... mae'r ffurflen brynu yn ymostwng i dudalen na ddaethpwyd o hyd iddi. Ac eto mae cleient arall yn ymgorffori CAPTCHA ar ffurflen cenhedlaeth arweiniol ... nid yw hynny byth yn gweithio mewn gwirionedd. Wps.

Mae'r rhain i gyd yn enghreifftiau sy'n costio miloedd o ddoleri i'r cwmnïau mewn cyllidebau chwilio taledig. Nid yn unig y gwnaethant arwain at refeniw uniongyrchol a gollwyd, ond roeddent hefyd yn rhwystredig rhagolygon na fydd yn ôl pob tebyg byth yn dychwelyd.

Pan na fydd gwerthiannau neu arweinyddion gwefannau yn digwydd, bydd cwmnïau'n aml yn tynnu sylw at eu marchnata ar-lein mentrau fel y dihiryn. Gall eich ymgyrchoedd ar-lein gyrraedd eu targedau ... ond maent yn dal i fethu oherwydd eu gweithredu'n wael yn y pen ôl.

Dyma 10 Cam at Drosiadau Buddugol gyda Chwilio am Dâl

  1. Sicrhewch fod gennych chi analytics hydoddiant yn ei le (a'i ddefnyddio).
  2. Galluogi olrhain nodau (a elwir hefyd yn olrhain e-fasnach). Os mai dim ond olrhain nodau ydych chi, neilltuwch werth i bob nod sy'n cael ei olrhain.
  3. activate sianeli trosi nodau ar gyfer pob un a fesurir. Monitro perfformiad yn ôl ffynhonnell, ymgyrch, hysbyseb, allweddair, ac unrhyw ddimensiwn arall.
  4. O fewn AdWords, Ad Center, neu Gyfrifon eraill, gwnewch yn siŵr bod olrhain trosi ymlaen ac yn gweithredu'n iawn.
  5. Yn rheolaidd dadansoddi perfformiad metrigau, nid yn unig yn eich cyfrifon
  6. Mesur DPAau ychwanegol, gan gynnwys cyfraddau bownsio, tudalennau cyfartalog fesul ymweliad, ac amser cyfartalog ar y safle ar gyfer pob elfen ymgyrchu. Gall cynnwys gwael ar eich gwefan neu'ch tudalen lanio effeithio'n andwyol ar ymgyrchoedd.
  7. Edrychwch ar y y broses ddesg dalu yn bersonol neu gael rhywun arall i weithredu fel Siopwr Cyfrinachol i ddatgelu anawsterau.
  8. Profwch eich gallu i cwblhau gweithredoedd a ddymunir (gallwch gwblhau archeb ar-lein yn llwyddiannus neu ofyn am gatalog / pamffled, ac ati). Mae hyn yn gwneud synnwyr nid yn unig o ydy e'n gweithio safbwynt, ond yn eich helpu i nodi materion profiad defnyddiwr / defnyddioldeb posibl y gellir eu cywiro neu eu gwella.
  9. Os yw'ch cyfradd agos yn dibynnu ar symud rhagolygon trwy a rhaglen feithrin, ee e-bost neu ffôn, dadansoddwch hyn hefyd. Unwaith eto, nid faint o arweinwyr rydych chi'n eu cynhyrchu ond beth rydych chi'n ei wneud gyda nhw.
  10. Efallai y byddwch yn dod i gasgliadau diffygiol ynghylch pa mor wael rydych chi'n meddwl bod eich ymgyrchoedd yn perfformio os ydych chi'n gwerthuso eu setiau data yn unig profi eich gwefan trefn.

Gwyliad tragwyddol yw pris llwyddiant. Sicrhewch fod pethau'n gweithio! Mae eich gwefan yn rhan o'ch busnes, nid ar wahân iddi. Os genhedlaeth arweiniol yn bwysig, peidiwch â stopio olrhain cyfaint eich arweinyddion, ond monitro canlyniadau. Mewn rhai achosion, lle mae gwelliant yn ddymunol / angenrheidiol, efallai mai eich dienyddiad ar-lein fydd y mater. Peidiwch â gwneud rhagdybiaethau.