Cyfrinach y SEM: Mae Canlyniadau Google yn cael eu Rigio

Ffotograffau adneuo 69890933 m 2015

Rhannodd ffrind i mi rai canlyniadau o'i refeniw am y 2 flynedd ddiwethaf gyda Text Link Ads, gwasanaeth lle gallwch brynu a gwerthu dolenni. Mae cyhoeddwyr yn gwerthu dolenni yn syml i wneud arian - ac mae cryn gyfle i flog sefydledig gyda dilyniant a safle da.

Ar gyfer Hysbysebwyr, mae'r cyfle i wneud hynny defnyddio backlinks i godi eu safle organig mewn peiriannau chwilio. Mae algorithm tudalenrank Google wedi'i bwysoli i raddau helaeth ar gyfer backlinks, ar brydiau mae'n ymddangos bod y safle'n well waeth beth yw ansawdd y cynnwys ar eich gwefan. Y theori yw bod cyhoeddwyr ar-lein cyfreithlon sydd â pherthnasedd mawr yn naturiol yn denu cysylltiadau ... ac mae eu safle chwilio organig yn cynyddu.

Mae nifer cynyddol o hysbysebwyr yn sâl ac wedi blino aros ac yn syml maent yn talu i gael gwell safle. Mae gyrru llawer o gynnwys gwych yn dipyn o feichus na fydd efallai'n talu ar ei ganfed am fisoedd ... gall prynu backlinks gael rhai canlyniadau eithaf cyflym a dramatig.

Mae cyhoeddi dolenni taledig heb nodi rel = "nofollow" yn eich tag angor yn groes i Telerau Gwasanaeth Google. Mae Google yn cosbi ac yn dad-fynegeio safleoedd y maen nhw'n penderfynu sydd â thaliadau talu arnyn nhw. Ar gyfer cyhoeddiad dilys ar-lein, gall y refeniw gysgodi unrhyw refeniw y gall Google Adsense ei ddarparu.

Roedd ei refeniw yn 2008 bron i $ 7,000… o’i gymharu â thua $ 1,000 yn Google Adsense. Ddim yn ddrwg.

Yn fy marn ostyngedig, erbyn hyn mae gan bob cwmni marchnata peiriannau chwilio difrifol raglenni backlinking yn eu poced gefn i helpu i sicrhau canlyniadau. Nid yw SEO het wen yn gweithio mwyach oherwydd mae Google bellach yn drech na rhaglenni backlink taledig sy'n gyrru safleoedd cyfoethog i'r prif ganlyniadau chwilio.

Yn fy marn i, mae Google wedi'i rigio i raddau helaeth.

Mae adolygu'r rhestr o wefannau cyrchfannau yn ei ddolenni taledig yn eithaf diddorol. Nid y prif sbam ac mae'n gwneud arian nawr yn dorf i mewn yno, mae'n gyfreithlon yn onest busnesau. P'un a ydyn nhw'n uniongyrchol gyfrifol am brynu'r dolenni neu eu bod yn cael eu prynu'n anuniongyrchol gan eu cwmni marchnata peiriannau chwilio ... wn i ddim. Ond maen nhw'n talu, ac mae canlyniadau Google yn cael eu trin o'i herwydd.

Mae Google wedi cadarnhau newidiadau rheolaidd yn ei algorithmau. Yn gynharach eleni, Cadarnhaodd Google hyd yn oed eu bod yn frandiau pwysoli trymach. A oedd hynny i wella perthnasedd canlyniadau? Ynteu ai ceisio amddiffyn ei hun yn erbyn ymosodiad rhaglenni cysylltu â thâl sy'n ymddangos ar hyd a lled y we?

Meddwl ddiwethaf ar hyn ... nid wyf yn siŵr ei bod er eich budd gorau derbyn arian am ddolenni taledig. Er y gall bendant gael eich dad-fynegeio os cewch eich dal (nad yw'n ymddangos ei fod yn digwydd yn aml iawn), gallai cronni criw o ddolenni i wefannau sydd â safle isel ac, efallai, ni allai unrhyw berthnasedd brifo safle eich gwefan eich hun. Yn enghraifft fy ffrindiau uchod, mae'n cyfaddef bod ei dudalenwr wedi cwympo ond nid yw wedi gallu nodi pam.

A wnaiff roi'r gorau i gael ei dalu am ddolenni? Mae'n dal i ddweud bod yr arian yn rhy dda i'w wrthod am y tro.

3 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n adeiladu safle cyngor a thiwtorial WordPress, sydd wedi'i fynegeio ers mis Ionawr. Mae gen i 52 o swyddi o ansawdd uchel, rhai ohonynt yn 2500+ gair, yr holl gynnwys gwreiddiol, pob un wedi'i gysylltu'n fewnol i ddarparu strwythur naratif solet, a phob un â swm rhesymol o ddolenni sy'n mynd allan (y we ydyw, wedi'r cyfan).

  Mae gan bron pob erthygl gynnwys y gellir ei weithredu, rhywbeth y gall y darllenydd ei wneud ar hyn o bryd.

  Er gwaethaf yr ansawdd syfrdanol, mae tua 2 o'r swyddi hyn yn ei wneud yn y 100 tudalen uchaf ar Google.

  Yr hyn na fyddwn yn poeni cymaint amdano mewn gwirionedd ... ac eithrio 90% o'r tudalennau yn y 100 canlyniad uchaf ... yn garbage gwastad. Blogiau sbam yw rhifau digid dwbl.

  Nawr, fel gwyddonydd, rydw i wedi fy hyfforddi i arsylwi.

  Fy arsylwad yw nad oes gan Google unrhyw ffordd gywir o fesur ansawdd na defnyddioldeb i ddarllenwyr.

  Fel y dywedais, nid oes ots gen i gymaint fy mod i'n isel. Fy nghig eidion yw fy mod i'n cael fy fflatio gan flogiau sbam.

  A yw wedi'i rigio?

  Dydw i ddim yn gwybod.

  Rwy'n gwybod, mewn marchnadoedd “poeth”, os nad yw Google yn cyfrif am hyn, cyhoeddwyr bach o uchel
  ni cheir gwybodaeth o ansawdd trwy ddefnyddio chwiliad organig. P'un a yw hyn yn gwasanaethu
  Mae Google yn gwestiwn agored. Yn sicr ni fydd yn gwasanaethu darllenwyr yn dda.

  • 2

   Mae eiddoch yn stori a welaf yn ddyddiol, Dave. Nid yw cyhoeddwyr gwych sydd â chynnwys o safon yn cael eu mynegeio. Fy ofn, fel yr wyf wedi ysgrifennu uchod, yw bod y system gyfan yn cael ei thrin trwy strategaethau cysylltu â thâl. Mae angen cynllun arall ar Google ar hyn - gan gynnwys rhoi mwy o bwysau ar berthnasedd y dudalen na phoblogrwydd.

   • 3

    Os bydd hyn yn parhau, bydd yn cau ffenestr entrepreneuraidd: ni fydd ffrio bach yn gallu clirio'r rhwystr i fynediad gyda gwaith caled a chynnyrch o ansawdd. Yna rydyn ni'n iawn yn ôl o ble wnaethon ni ddechrau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.