TudalenRank: Theori Disgyrchiant Newton Cymhwysol

disgyrchiant

Mae theori Newton ar ddisgyrchiant yn nodi bod y grym rhwng masau yn gymesur â chynnyrch y ddau fàs ac mewn cyfrannedd gwrthdro â sgwâr y pellter rhwng y masau hynny:

Grym Disgyrchiant

Esboniwyd y Theori Disgyrchiant:

  1. F yw maint y grym disgyrchiant rhwng y masau dau bwynt.
  2. G yw'r cysonyn disgyrchiant.
  3. m1 yw màs y màs pwynt cyntaf.
  4. m2 yw màs y màs ail bwynt.
  5. r yw'r pellter rhwng y masau dau bwynt.

Y Theori sy'n Gymwys i'r We:

  1. F yw maint y grym sydd ei angen i gynyddu eich safle peiriant chwilio.
  2. G ydy'r (Google?) yn gyson.
  3. m1 yw poblogrwydd eich gwefan.
  4. m2 yw poblogrwydd y wefan rydych chi am ei chysylltu â chi.
  5. r yw'r pellter rhwng safle'r ddwy wefan.

Mae peiriannau chwilio yn cyflenwi'r cysonyn sy'n pennu maint y grymoedd rhwng dwy wefan. Trwy ddatblygu algorithm cymhleth o TudalenRank sy'n ymgorffori ôl-gysylltiadau, awdurdod, poblogrwydd a hyd yn oed derbynioldeb, mae'r peiriannau chwilio'n rheoli'r cyson.

Dychmygwch mai Google yw'r telesgop sy'n chwilio am y planedau mwyaf a'r blogosffer yw'r bydysawd.

Blogio a Chwilio

Nid wyf yn gwybod a wnaeth Larry Page (y 'Tudalen' yn PageRank) a Sergey Brin baralel rhwng theori Newton mewn gwirionedd pan wnaethant ddatblygu'r algorithm (au) craidd a oedd yn cario google i stardom. Mae deall y theori hon a'i chymhwyso i'r we yn un ffordd o edrych ar Farchnata Peiriannau Chwilio, serch hynny. Yn ogystal, rwy'n credu mai dim ond cŵl geeky plaen y gellid tynnu paralel.

Felly - os ydych chi'n dymuno cael gwell safle ar Beiriant Chwilio, eich bet orau yw dod o hyd i wefannau eraill sy'n graddio'n well ar eiriau allweddol sy'n cyfateb a gweld a allwch chi gael eu sylw. Os ydyn nhw'n rhoi rhywfaint o sylw i chi, bydd yr heddlu a gymhwysir yn eich symud yn agosach atynt. Mae blogiau â masau mawr (er… PageRanks) yn gallu tynnu gwefannau llai eraill yn agosach.

Mae Marchnatwyr Peiriannau Chwilio yn cydnabod y Theori

Mae cysylltiadau taledig bellach yn boblogaidd iawn ac yn dan ymosodiad gan Google. Mae Google yn ystyried bod cysylltiadau taledig yn gyrru canlyniadau chwilio organig yn artiffisial ac yn tynnu safleoedd i fyny nad ydynt, efallai, yn ei haeddu. Llawer o blogwyr (gan gynnwys fi) ei weld yn manteisio ar eu hawdurdod haeddiannol.

Bron bob dydd rwy'n derbyn cynigion gan fusnesau cyfreithlon sy'n dymuno trosoli fy safle i dynnu eu gwefan yn agosach. Rwy'n eithriadol o finicky, serch hynny. Hyd yma rydw i wedi gwrthod dros $ 12,000. Efallai bod hynny'n ymddangos fel llawer o arian i'w wrthod, ond y risg yw fy mod i'n puteinio fy mlog a Google yn fy nhaflu yn y carchar (yr mynegai atodol).

Yn y llun mawr, nid wyf yn siŵr hynny google yn gallu goresgyn y fiasco cyswllt taledig. Mae'n ymddangos bod rhai pobl yn cymhwyso deddfau disgyrchiant yn unig ac mae Google yn ceisio brwydro yn erbyn deddfau natur.

Mae'r Microsoft Guys hynny'n Gwych!

Ni ysbrydolodd y swydd hon, ond wrth imi ymchwilio i'r swydd hon darganfyddais hynny microsoft rhyddhau Model ar sail disgyrchiant ar gyfer adfer gwybodaeth papur ym mis Awst 2005. Diddorol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.