Shoutcart: Ffordd Syml I Brynu Gweiddi Gan Ddylanwadwyr Cyfryngau Cymdeithasol

Mae sianeli digidol yn parhau i dyfu ar gyfradd gyflym, her i farchnatwyr ym mhobman wrth iddynt benderfynu beth i'w hyrwyddo a ble i hyrwyddo eu cynhyrchion a'u gwasanaethau ar-lein. Wrth i chi geisio cyrraedd cynulleidfaoedd newydd, mae yna sianeli digidol traddodiadol fel cyhoeddiadau diwydiant a chanlyniadau chwilio ... ond mae yna ddylanwadwyr hefyd. Mae marchnata dylanwadwyr yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd oherwydd bod dylanwadwyr wedi tyfu a churadu eu cynulleidfa a'u dilynwyr yn ofalus dros amser. Mae gan eu cynulleidfa

ConvertMore: Trosi Mwy o Ymweliadau Gwefan Gyda'r Widget Galwad-Ffôn Hwn

Wrth i chi edrych ar ddadansoddeg eich gwefan, un peth rydych chi bob amser yn ceisio ei wneud yw cynyddu trosiadau ymwelwyr. Gall cynnwys a phrofiad defnyddiwr gwych ysgogi ymgysylltiad ar safle, ond nid yw hynny o reidrwydd yn pontio'r bwlch rhwng ymgysylltu a gyrru'r trawsnewid mewn gwirionedd. Pan fydd pobl eisiau cysylltu'n bersonol â chi, a ydych chi'n eu galluogi i wneud hynny? Mae gennym ni gwpl o gleientiaid nawr rydyn ni'n gweithredu teclynnau calendr awtomataidd lle gall ymwelwyr hunan-wasanaethu

PowerChord: Rheoli a Dosbarthu Arweiniol Lleol Canolog ar gyfer Brandiau Dosbarthu Deliwr

Mae'r brandiau mwy yn cael, y mwyaf o rannau symudol yn ymddangos. Mae gan frandiau a werthir trwy rwydwaith o ddelwyr lleol set hyd yn oed yn fwy cymhleth o nodau busnes, blaenoriaethau a phrofiadau ar-lein i'w hystyried - o safbwynt y brand i lawr i'r lefel leol. Mae brandiau eisiau cael eu darganfod a'u prynu'n hawdd. Mae delwyr eisiau arweinyddion newydd, mwy o draffig traed, a mwy o werthiannau. Mae cwsmeriaid eisiau profiad casglu a phrynu gwybodaeth ddi-ffrithiant - ac maen nhw ei eisiau'n gyflym.

Cipolwg ar Audiense: Meddalwedd Cudd-wybodaeth a Dadansoddi Segmentu Cynulleidfa

Strategaeth a her allweddol wrth ddatblygu a marchnata brand yw deall pwy yw'ch marchnad. Mae marchnatwyr gwych yn osgoi'r demtasiwn o ddyfalu oherwydd rydyn ni'n aml yn rhagfarnllyd yn ein hymagwedd. Yn aml nid yw straeon anecdotaidd gan wneuthurwyr penderfyniadau mewnol sydd â pherthynas â'u marchnad yn datgelu barn gyffredinol ein cynulleidfa am ychydig o resymau: Nid y rhagolygon na'r cwsmeriaid uchaf o reidrwydd yw'r rhagolygon na'r cwsmeriaid ar gyfartaledd. Er y gallai fod gan gwmni

Marpipe: Marchnatwyr Arfog Gyda'r Cudd-wybodaeth Mae Angen Eu Profi A Dod o Hyd i Ennill Ad Creadigol

Am flynyddoedd, mae marchnatwyr a hysbysebwyr wedi dibynnu ar gynulleidfa yn targedu data i wybod ble ac o flaen pwy i redeg eu hysbyseb greadigol. Ond mae'r symudiad diweddar i ffwrdd o arferion cloddio data ymledol - canlyniad rheoliadau preifatrwydd newydd ac angenrheidiol a roddwyd ar waith gan GDPR, CCPA, ac iOS14 Apple - wedi gadael timau marchnata yn sgramblo. Wrth i fwy a mwy o ddefnyddwyr optio allan o olrhain, mae data targedu cynulleidfaoedd yn dod yn llai a llai dibynadwy. Brandiau sy'n arwain y farchnad