Llwyfannau CRM a DataFideos Marchnata a Gwerthu

OwnBackup: Adfer ar ôl Trychineb, Hadau Blwch Tywod, ac Archifo Data ar gyfer Salesforce

Flynyddoedd yn ôl, roeddwn wedi symud fy awtomeiddio marchnata i blatfform eithaf adnabyddus a fabwysiadwyd yn eang (nid Salesforce). Dyluniodd a datblygodd fy nhîm ychydig o ymgyrchoedd anogol ac roeddem wir yn dechrau gyrru traffig plwm gwych ... nes i drychineb daro. Roedd y platfform yn gwneud uwchraddiad mawr ac yn dileu nifer o ddata cwsmeriaid ar ddamwain, gan gynnwys ein data ni.

Er bod gan y cwmni gytundeb lefel gwasanaeth (CLG) bod gwarant uptime, nid oedd ganddo unrhyw gwneud copi wrth gefn ac adfer galluoedd ar lefel cyfrif. Roedd ein gwaith wedi diflannu ac nid oedd gan y cwmni'r adnoddau na'r galluoedd i'w adfer ar lefel cyfrif. Er y gallai ein dyluniadau fod wedi cael eu hail-weithredu, mae pob un o'n darpar obaith a'n cwsmer gweithgaredd ei ddileu. Nid oedd unrhyw ffordd, wrth gwrs, i atgynhyrchu'r data beirniadol a gwerthfawr hwnnw. Rwy'n amau ​​ein bod wedi colli cannoedd o filoedd, os nad miliynau o ddoleri mewn refeniw. Fe wnaeth y platfform ein gadael ni allan o'n contract a gadewais eu rhaglen bartner ar unwaith.

Dysgais fy ngwers. Rhan o fy mhroses dewis gwerthwr nawr yw sicrhau bod gan lwyfannau naill ai fecanwaith allforio neu wrth gefn ... neu API cadarn iawn y gallaf adfer data yn rheolaidd ag ef. Rwy'n cynghori cwsmeriaid i wneud yr un peth.

Salesforce

Yn nodweddiadol mae copïau wrth gefn menter a chopïau wrth gefn ciplun wedi'u hymgorffori yn eu platfformau ar gyfer hunan-amddiffyn, ond nid yw'r offer hyn ar gael yn rhwydd i'w cwsmeriaid. Mae perchnogion platfform CRM yn tybio ar gam oherwydd bod eu data SaaS yn y cwmwl, ei fod wedi'i warchod.

Mae 69% o gwmnïau yn ecosystem Salesforce yn cydnabod nad ydyn nhw'n barod ar gyfer colli data neu lygredd.

Forrester

Mae cwmnïau fel Salesforce yn ailadrodd, yn arloesi ac yn integreiddio ar gyflymder mor gyflym â channoedd o ddatblygwyr nes ei bod bron yn amhosibl datblygu a chynnal bas-god cyfochrog i gwsmeriaid wneud copi wrth gefn a sicrhau eu data. Mae eu ffocws ar sefydlogrwydd system, amser, diogelwch ac arloesedd ... felly mae'n rhaid i fusnesau edrych tuag at atebion trydydd parti ar gyfer pethau fel copïau wrth gefn.

Mae'n bwysig egluro nad Salesforce yw prif achos colli data. Mewn gwirionedd, yn bersonol nid wyf wedi bod yn dyst iddynt ddinistrio data cleientiaid ar ddamwain. Mae toriadau data wedi digwydd o bryd i'w gilydd, ond nid wyf wedi gweld trychineb (cnocio ar bren). Yn ogystal, mae gan Salesforce rai galluoedd allforio ar gyfer swmp-ddata y gellir eu defnyddio, ond nid yw hynny'n ddelfrydol gan y byddai angen adeiladu copi wrth gefn, amserlennu, adrodd a galluoedd eraill o'i gwmpas i fod yn llawn. datrysiad adfer ar ôl trychineb.

Beth yw'r bygythiadau mwyaf i ddata menter?

  • Ymosodiadau Ransomware - Mae data cenhadol-feirniadol a sensitif yn darged ar gyfer ymosodiadau ransomware.
  • Dileu damweiniol - Mae trosysgrifo neu ddileu data yn aml yn digwydd yn ddamweiniol gan ddefnyddwyr.
  • Profi Gwael - mae llifoedd gwaith a chymwysiadau yn cynyddu'r siawns o golli neu lygru data yn anfwriadol.
  • Hacwyr - mae seiberdroseddwyr â chymhelliant gwleidyddol neu gymdeithasol yn datgelu neu'n dinistrio data.
  • Mewnwyr maleisus - gall gweithwyr presennol neu gyn-weithwyr, contractwyr, neu gymdeithion busnes sydd â mynediad cyfreithlon ddifetha llanast os bydd perthnasoedd yn dirywio.
  • Ceisiadau Twyllodrus - gyda chyfnewid cadarn o gymwysiadau trydydd parti, mae siawns bob amser y gallai platfform ddileu, trosysgrifo neu lygru'ch data beirniadol ar ddamwain.

OwnBackup

Diolch byth, Salesforce's API-gyntaf mae dull datblygu yn nodweddiadol yn sicrhau bod pob nodwedd neu elfen ddata yn gwbl hygyrch trwy eu hystod eang o rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau (APIs). Mae hynny'n agor y drws i drydydd partïon gymryd y bwlch mewn adferiad trychinebus ... sydd OwnBackup wedi cyflawni.

Mae OwnBackup yn cynnig yr atebion canlynol:

  • Gwneud copi wrth gefn ac adferiad Salesforce - Diogelu data a metadata gyda chopïau wrth gefn cynhwysfawr, awtomataidd ac adferiad cyflym, di-straen.
  • Hadau Blwch Tywod Salesforce - Lluosogi data i flychau tywod ar gyfer arloesi cyflymach ac amgylcheddau hyfforddi delfrydol gyda Hadau Blwch Tywod Gwell.
  • Archifo Data Salesforce - Cadw data gyda pholisïau cadw y gellir eu haddasu a chydymffurfiad symlach ag OwnBackup Archiver.

Nawr bod Cargill yn defnyddio OwnBackup does dim rhaid i ni boeni byth am golli data eto. Os oes gennym broblem, gallwn gymharu ac adfer y data i gyd yn gyflym ond dileu unrhyw amser segur data.

Kim Gandhi, Perchennog Cynnyrch Strategol Profiad Cwsmer yn Adran FIBI Cargill

Mae OwnBackup yn rhagweithiol yn eich atal rhag colli data a metadata Salesforce CRM sy'n hanfodol i genhadaeth gyda chopïau wrth gefn awtomataidd ac adferiad cyflym, di-straen ... gyda phrisio sy'n gyfleus ar lefel defnyddiwr.

Trefnwch Demo OwnBackup

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol