Gwersi Cudd Google a Facebook

Depositphotos 2747718 s

Ychydig flynyddoedd yn ôl, cefais fy nhynnu allan ar SEO. Dydw i ddim yn twyllo ... roedd y traffig yr oedd Google yn anfon ein blog yn fy nghadw i fyny yn y nos, yn ysgrifennu, yn trydar, yn ysgrifennu, yn trydar, yn ysgrifennu. Roeddwn yn erlid yr algorithm, fy nghystadleuaeth, ac roedd yn gyrru pob penderfyniad a gefais gyda'r blog. Llwyddais i wasgu mwy a mwy o ymweliadau, fesul tipyn, ac roeddwn yn graddio'n well ac yn well ar delerau ehangach. Roedd yn wallgof.

Roedd yn wallgof oherwydd nad oeddwn yn talu sylw i'm cynulleidfa gynyddol. Ddwy flynedd yn ôl, dechreuais gloddio'n ddwfn yn fy nhraffig fy hun a dod o hyd i rywbeth syfrdanol. Yn gyntaf, nid oedd mwyafrif fy nhraffig yn dod o eiriau allweddol uchel eu statws, roedd yn dod o eiriau allweddol perthnasol iawn lle'r oeddwn i nid oedd o reidrwydd yn graddio'n dda o gwbl. Fe wnaeth i mi feddwl bod popeth roeddwn i'n ei wneud yn ôl ... Roeddwn i'n canolbwyntio ar reng a chyfaint chwilio yn lle canolbwyntio ar berthnasedd ac anghenion fy nghynulleidfa.

Symudais ffocws ar ddarparu cynnwys o ansawdd gwell, cynyddu amlder y cynnwys hwnnw, a sicrhau fy mod i yn berchen ar y traffig hwnnw. Y term cyfryngau sy'n eiddo yn swnio ychydig yn narcissistic ... nid wyf yn berchen ar fy darllenwyr yn union. Ond mae'n golygu bod y gynulleidfa yno i mi gyfathrebu â hi. Dydyn nhw ddim yn mynd i rywle arall i wrando arna i, maen nhw'n dod ata i. Ar y pwynt hwnnw, dechreuais wthio ein rhestr marchnata e-bost fel y gallem gyfathrebu'n rhagweithiol â'n cynulleidfa.

Mae Google wedi parhau i addasu ei algorithmau. Mae mwy o ganlyniadau chwilio taledig ar dudalennau canlyniadau peiriannau chwilio ... mae gan rai SERPS lleol dudalen gyfan o ganlyniadau taledig arnynt. I'r rhai sy'n ddigon ffodus i yrru traffig organig, mae llai o ganlyniadau ar bob tudalen ac nid yw tweaking ac ysgrifennu yn ddigon da. Mae hyrwyddo a chydnabod gan ffynonellau awdurdodol yn allweddol i'ch ymdrechion. Mae hyn yn gwneud marchnata cynnwys ar gyfer SEO yn fwy cymhleth ac yn ddrytach - ond mae'n dal i fod yn fuddsoddiad cadarn.

Pryd bynnag y byddwn yn gwthio ein cleientiaid â strategaeth SEO, serch hynny, rydym hefyd yn eu gwthio i mewn i strategaeth drosi ... dylai cofrestriadau ar gyfer arddangosiadau a lawrlwythiadau ynghyd â thanysgrifiadau marchnata e-bost fod yn amlwg. Nid ydych chi'n berchen ar eich traffig organig, Mae Google yn gwneud. Os ydych chi'n ddigon ffodus neu dalentog i gael eu traffig i'ch gwefan - mae angen i chi eu troi'n eich traffig.

Facebook yn ddiweddar Cyhoeddodd fod traffig i'ch tudalennau busnes yn gostwng ac maen nhw am i'ch busnes brynu mwy o Hysbysebion Facebook. Mae'n economeg eithaf syml ... nhw sy'n berchen ar eich cynulleidfa ac nid ydyn nhw am ei roi i chi am ddim. Mae angen i chi dalu. Yn fy marn i, bydd hyn yn dod yn fwy o'r norm. Mae rhwydweithiau cymdeithasol a chynnwys mawr - yn enwedig rhai cyhoeddus - o dan lawer o bwysau i monetize y traffig hwnnw. Maen nhw'n mynd i godi tâl arnoch chi os ydych chi eisiau mynediad.

Felly beth yw'r gwersi a ddysgwyd?

 1. Rhaid i chi fuddsoddi mewn strategaeth cynnwys a throsi sy'n tyfu eich cyfryngau sy'n eiddo i chi, fel arall byddwch chi'n parhau i dalu - ac o bosib talu mwy - am fynediad o wefannau trydydd parti.
 2. Rhaid i chi fuddsoddi mewn strategaeth farchnata e-bost sy'n tyfu eich sylfaen o danysgrifwyr perthnasol y gallwch chi wthio negeseuon atynt a'u trosi.
 3. Mae'r fantais gennych o hyd. Er y gall Facebook a Google frolio biliynau o ddefnyddwyr, nid yw'r defnyddwyr hynny'n mynd i'r cyrchfannau hynny i ymchwilio i'w pryniant nesaf. Maen nhw'n mynd i yno i dod o hyd i lle mae'r ymchwil. Sicrhewch mai chi yw'r safle cyrchfan!

Nid wyf yn eirioli gollwng eich ymdrechion cymdeithasol (yn union fel na wnes i erioed argymell gollwng eich ymdrechion SEO). Rwy'n golygu bod yn rhaid i chi gael eich blaenoriaethau'n syth. Rwyf wedi dweud erioed bod cyfryngau cymdeithasol yn sianel hyrwyddo wych lle gellir adleisio'ch neges. Mae hynny'n dal yn wir heddiw ... ond mae angen ichi edrych ar Google a Facebook (a Twitter, Google+, LinkedIn, ac ati) fel eich cystadleuwyr, nid eich ffrindiau. Eich nod ddylai fod i ddwyn y gyfran o'u cynulleidfa rydych chi ar ei hôl a dod â'r bobl hynny i'ch gwefan, i'ch cylchlythyr, ac i'ch llwybr trosi!

Y canlyniad terfynol ar gyfer ein gwefan yw na fydd hyn yn cael fawr o effaith gyffredinol. Nid ydym yn ddibynnol ar draffig Facebook - yn union fel nad ydym yn ddibynnol ar draffig chwilio Google mwyach. Rwy'n gwybod os byddaf yn ysgrifennu'n dda, yn ysgrifennu erthyglau mwy perthnasol, ac yn parhau i drosi ymwelwyr yn ein cyfryngau sy'n eiddo gynulleidfa, byddwn yn parhau i dyfu.

3 Sylwadau

 1. 1

  Roeddwn i wrth fy modd â'r erthygl hon! Waeth beth yr ydym am ei gredu, mae pobl yn mynd i Google fel eu stop cyntaf ar gyfer ymchwil ac mae pobl yn treulio llawer o amser ar Facebook. Rydych chi'n taro'r hoelen ar ei phen, er ... cael EU traffig i fod yn EICH traffig. Hawdd dweud, anoddach i'w wneud.

  Rwy'n credu mai'r cyfryngau cymdeithasol sy'n cael eu defnyddio orau i ledaenu'r gair amdanoch chi a'ch blogiau / ymgyrchoedd marchnata i ddechrau, ond ar ôl i chi gael “rholio”, fel petai, rydych chi'n dod yn dechneg farchnata orau eich hun. Mae'r holl newidiadau hyn yn Google wedi ein gorfodi i farchnatwyr rhyngrwyd i ddod yn farchnatwyr gwell a doethach nad ydyn nhw'n dibynnu ar beiriannau chwilio sy'n newid yn barhaus ac sy'n treulio oriau ar oriau ar SEO!

 2. 2

  Doug, rydych chi wedi gwneud gwaith gwych o ymarfer yr hyn rydych chi'n ei bregethu. Rwy'n credu, fodd bynnag, bod eich blog wedi cyrraedd pwynt tipio lle gall atgyfeiriadau sylfaenol ar lafar gwlad (ac organig cynffon hir) fod yn brif ffynhonnell traffig. I rywun sy'n dechrau gyda blog yn unig, maen nhw'n mynd i fod yn weddol ddibynnol ar y ffynonellau cyfryngau “a rennir” (fel mae Jay Baer yn ei alw).

  Yn amlwg, gweledigaeth cyfryngau tymor hir sy'n eiddo orau, felly mae angen i'r holl ymdrechion interim gael y diben hwnnw mewn golwg (hy datblygu ein cynulleidfa ein hunain).

  Bron Brawf Cymru, mae'n rhaid i mi roi plwg i mewn ar gyfer "The Owned Media Doctrine" gan Jacson a Deckers. Stwff da, ac ysgrifennwch yn unol â'r hyn rydych chi'n ei ddweud.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.