Perchen ar Eich Parth!

Ffotograffau adneuo 16189387 m 2015

Un o nodweddion newydd blogger yw y gallwch gynnal y cymhwysiad ar eich parth. (Sylwais eu bod yn cynnig defnyddio'ch mewngofnodi Cyfrif Google ar y platfform newydd hefyd. Mae hynny'n braf). WordPress wedi cynnig cynnal eich blog, addasu eich thema, ychwanegu ategion, ac ati ers cryn amser bellach. Rwy'n credu ei fod yn un o'r rhesymau allweddol pam y dewisais WordPress ... roeddwn i eisiau bod yn berchen ar fy mharth.

Pam?

Y broblem gyda chychwyn eich blog a'i redeg ar un o'r llwyfannau niferus, Vox, teipiadur, blogger, Neu wordpress, yw mai nhw sy'n berchen ar eich traffig, nid chi. Rydych chi'n ddibynnol ar eu gweinyddwyr, eu newidiadau platfform, eu hamser segur, popeth! Yr unig beth rydych chi'n 'berchen arno' yw eich llais.

Nid yw hynny'n fater mawr os ydych chi am gadw dyddiadur allan yna. Ond newid eich meddwl i lawr y ffordd a phenderfynu eich bod chi am fod o ddifrif ynglŷn â blogio, efallai cael rhywfaint o hysbysebu, ac ati, a dyfalu beth? Rydych chi'n sownd ... mae'ch llais (cynnwys) wedi'i fynegeio ar wefan rhywun arall yn yr holl brif beiriannau chwilio. Mae hynny'n golygu mai nhw sy'n berchen ar y traffig, nid chi.

A beth fydd yn digwydd os ydyn nhw'n mynd yn bol? Beth os yw perfformiad neu feddalwedd eu gweinydd yn mynd mor ofnadwy o ofnadwy fel bod angen i chi eu gadael. Yn ffodus, gallwch fynd â'ch swyddi gyda ond, yn anffodus, ni allwch gymryd mynegeio eich peiriant chwilio. Gall hynny eich rhoi ar ôl am wythnosau a misoedd wrth i chi aros i bawb fynegeio'ch gwefan a diweddaru eu holl gyfeiriadau at eich gwefan. Y penwythnos hwn, symudais fy safle i gyfrif gwahanol, ac mae fy holl ddolenni a chanlyniadau chwilio yn parhau i weithio fel y gwnaethant o'r blaen. Byddwn hefyd yn argymell defnyddio strwythur cyswllt parhaol fel y gallwch gynnal eich strwythur cyswllt os symudwch i blatfform gwahanol.

Fy nghyngor i blogwyr newydd?

Yn berchen ar barth eich blog! Peidiwch â gadael i'ch 'techy' ei gofrestru ar eich rhan hyd yn oed. Mae angen i chi fod yn berchen arno, mae angen i chi ei adnewyddu, mae angen i chi gadw golwg arno. Mae bod yn berchen ar barth fel bod yn berchen ar eich cyfeiriad stryd, a fyddech chi'n rhoi'r eiddo tiriog hwnnw yn enw rhywun arall? Pam fyddech chi'n ei wneud gyda'ch busnes neu'ch blog?

Fy nghyngor i lwyfannau blogio?

Cynnig gwasanaethau gweinydd enw. Byddai hyn yn caniatáu imi gofrestru enw parth gyda fy hoff gofrestrydd, ond pwyntio fy enw gweinydd i'ch gwefan. Os byddaf yn penderfynu symud fy mlog neu fy safle i westeiwr gwahanol, gallwn symud fy safle a diweddaru fy enw gweinydd. Gallai hwn fod yn fodel 'talu fesul defnydd' hefyd. Byddwn yn osgoi gwasanaethau cofrestru enwau parth oherwydd gallant fod yn boen yn y gasgen a byddai'n rhaid ichi ychwanegu pob math o gefnogaeth ac integreiddio i'ch gwefan. Ond mae cael gweinydd enw parth sy'n pwyntio http://mydomain.com i http://mydomain.theirdomain.com yn eithaf syml.

4 Sylwadau

 1. 1

  Cytunaf yn llwyr, Douglas. Pam trosglwyddo rheolaeth y cynnwys Chi creu i rywun arall?
  Rwy'n cofio pan oedd yn rhaid i mi dalu $ 72 am fy mharth cyntaf, ond nid yw'r gost y dyddiau hyn yn rheswm dros beidio â chael eich parth eich hun. Ac mae yna lawer o enwau creadigol ar gael o hyd. (Ac mae'r rheini'n deillio o fy ymchwil un prynhawn ...).

  Ar nodyn hollol wahanol, gan eich bod yn sôn am fodel busnes ar gyfer darparwyr y platfform blogio; Rwyf wedi meddwl erioed: sut mae WordPress yn gwneud arian? Ai rhoddion yn unig ydyw, ac a yw hynny'n gweithio mewn gwirionedd?

  Rwy’n rhyfeddu at y ffaith bod perchennog wikipedia yn gwrthod cael hysbysebion baner ar eu gwefan. Parch!

 2. 2

  Rwyf wedi mynd trwy'r drafferth o fod yn hwyr yn cael enw parth. Y rheswm i mi brynu fy enw parth oedd oherwydd fy mod i eisiau arbrofi mwy. Fodd bynnag, roeddwn i'n teimlo'r boen o symud.

 3. 3
 4. 4

  Diolch am gyfeirio at fy swydd, Doug. Rwy'n ei werthfawrogi.

  Rwy'n cytuno'n llwyr ynglŷn â bod yn berchen ar eich parth eich hun cyn gynted â phosibl os nad yn iawn o ddechrau blogio. Rydych chi'n agor llawer mwy o opsiynau i chi'ch hun. Ac mae pethau'n tueddu i dyfu. Efallai y byddwch chi'n dechrau arbrofi dim ond i weld a ydych chi'n ei hoffi, ac felly defnyddio platfform rhywun arall. Ond os byddwch chi'n darganfod eich bod chi'n ei hoffi ac eisiau mwy o ryddid, rydych chi wedi gwahodd llawer o waith i chi'ch hun a'r canlyniadau eraill y gwnaethoch chi siarad amdanyn nhw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.