Emphatic: Cyfryngau Cymdeithasol Allanol Wedi'i Wneud yn Dda

allanol

Gall ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol fod yn dasg frawychus i gwmni bach. Er fy mod yn weithredol o safbwynt brandio personol, yn onest nid ydym wedi neilltuo strategaeth ac adnoddau cadarn i'n presenoldeb cyfryngau cymdeithasol corfforaethol. Mae hynny'n newid heddiw, serch hynny, wrth i ni rampio i fyny gan ddefnyddio Emphatic i dyfu canlynol ein hasiantaeth.

Rydym wedi arbrofi gyda rhywfaint o gontract allanol cyfryngau cymdeithasol i wella ein sgyrsiau ar-lein, ond yn onest ni aeth yn dda. Yn aml, gwelsom ddiweddariadau ofnadwy, curadu cynnwys gwael, ac arlwy blêr cyffredinol. Cynnig Emphatic yw, heblaw am ddim, y gorau yr ydym wedi'i weld hyd yn hyn. Er nad yw'n strategaeth cyfryngau cymdeithasol gyffredinol, mae'r gwasanaeth yn canolbwyntio ar eich nodau cyffredinol. Gyda phwy ydych chi am greu ymwybyddiaeth (rhagolygon, dylanwadwyr, cleientiaid), a beth ydych chi am iddyn nhw ei wneud?

Mae'r gwasanaeth yn rhannu'n dri cham hawdd canlynol:

  1. Adeiladu proffil - Rhannwch ychydig o wybodaeth sylfaenol gyda Emphatic a byddant yn creu proffil cynnwys unigryw i'ch brand.
  2. Derbyn eich diweddariadau - Bydd ysgrifenwyr yn yr UD yn creu ac yn anfon cynnwys cyfryngau cymdeithasol anhygoel atoch bob wythnos.
  3. Adolygu ac amserlen - Adolygwch y diweddariadau ac yna Emphatic yn eu postio i'ch rhwydweithiau ar eich rhan.

Mae'r wybodaeth a gasglwyd i diwnio'ch strategaeth gynnwys yn gynhwysfawr. Gan ddechrau gyda disgrifiad o'ch cwmni a'ch cwsmer delfrydol, rydych chi'n ychwanegu'ch holl gyfrifon cymdeithasol, yn ychwanegu cyfrifon wedi'u targedu o gwsmeriaid, dylanwadwyr, neu gysylltiadau, yn addasu faint o gynnwys allanol neu gynnwys mewnol rydych chi am ei rannu, yn darparu'r adnoddau gorau y gellir eu hychwanegu. i'r gymysgedd, a'r pynciau rydych chi'n canolbwyntio arnyn nhw. Gallwch hyd yn oed osod eich tôn - p'un a yw'n anffurfiol neu'n ffurfiol.

Os ydych chi'n asiantaeth, gallwch greu proffiliau cleientiaid lluosog, dewis cynllun swmp, ac yna tiwnio cynnwys cymdeithasol pob cleient a dyrannu amlder y diweddariadau.

Rhowch gynnig ar Emphatic for Free!

Nid yw hyn wedi'i Osod a'i Anghofio

Cadwch mewn cof mai dim ond eich helpu chi i ddod o hyd i, curadu a chysylltu yw hyn gan ddefnyddio'ch cyfrif cyfryngau cymdeithasol. Mae gweithwyr yn ein hasiantaeth yn dal i rannu diweddariadau trwy ein sianeli corfforaethol, gan rannu diweddariadau am ein cleientiaid a'u llwyddiant, ac rydym yn monitro cyfryngau cymdeithasol i ymateb i unrhyw geisiadau. Offeryn fel Emphatic nid yw i fod i ddisodli'ch strategaeth cyfryngau cymdeithasol gyfan; mae yno i'w ychwanegu.

Datgeliad: Rydym yn defnyddio ein cod hyrwyddo personol ar gyfer Emphatic, sy'n credydu ein cyfrif os byddwch chi'n cofrestru.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.