Outplay: Llwyfan Galluogi Gwerthu Allanol Cynhwysfawr Omni-Channel

Ymgysylltu Gwerthu Outplay

Fel busnes bach, roeddwn bob amser yn cael trafferth gyda gwerthiant. Nid oedd y gwerthiannau strategaeth dyna oedd y mater, yr adnoddau oedd eu hangen i barhau i gynorthwyo rhagolygon i gyrraedd y llinell derfyn. Roedd mewn gwirionedd yn rheswm allweddol pam y lansiais ein Partner Salesforce cwmni, Highbridge. Roedd fy mhartneriaid yn deall yn iawn fod cael prosesau ac adnoddau ar waith i symud y siwrnai werthu ymlaen yn sylfaen i fusnes sy'n tyfu. Cyn belled fy mod ar fy mhen fy hun, byddwn yn llwyddiannus ... ond ni fyddwn yn tyfu.

Yr her nesaf yw'r aml-dasgau sy'n ofynnol i gynorthwyo cleientiaid. Rwy'n wirioneddol synnu at sut mae fy VP Datblygu Busnes yn olrhain ac yn cyffwrdd â dwsinau o bartneriaid, asiantaethau a rhagolygon yn wythnosol. Yn syml, ni all fy ymennydd gyflawni hyn. Rwy'n aml yn ei alw 15 munud cyn cyfarfod yn gofyn iddo fy atgoffa beth yw'r gobaith a pham rydyn ni'n siarad â nhw!

Mae ymgysylltu â gwerthiant yn hanfodol i'r broses werthu. Mae bod yn sylwgar o anghenion darpar a'u helpu i gymryd y cam nesaf yn cyflymu'r daith ac mae'r ymgysylltiad yn adeiladu ymddiriedaeth gyda'ch gobaith eich bod yn bartner dibynadwy.

Strategaethau Gwerthu Allanol

Cyn chwilio am offeryn awtomeiddio gwerthu, byddwn yn argymell yn gryf eich bod yn ailfeddwl sut i ddefnyddio un o'r llwyfannau hyn, serch hynny. Rwy'n cael fy boddi trwy e-bost gydag offer sy'n parhau i boeni, nag, na mi gyda negeseuon yn gofyn a gefais y neges ddiwethaf. Rwy'n gwybod bod hwn yn offeryn sy'n gwneud hyn ac mae'n cynhyrfu. Yn hytrach nag ymateb, rwy'n dad-danysgrifio neu'n riportio'r e-byst hynny fel sothach. Hynny yw, gallwch wneud mwy o ddifrod gyda llwyfannau ymgysylltu â gwerthiant nag y gallwch ei wneud yn dda - os nad ydych yn eu defnyddio i'w llawn botensial.

Wrth ichi ddatblygu eich awtomeiddio, byddwn yn argymell yn gryf defnyddio pob pwynt cyffwrdd i ychwanegu gwerth at y sgwrs. Felly, yn lle neges awtomataidd sy'n gofyn a dderbyniais eich neges ddiwethaf ... yn lle e-bost sy'n dweud, gallai rhywbeth fel hyn fod yn well:

Doug,

Ni chefais unrhyw ymateb i'r neges ddiwethaf a gobeithio nad wyf yn eich poeni. Os nad oes gennych ddiddordeb yn ein [cynnyrch, gwasanaeth, ac ati], peidiwch ag oedi cyn estyn allan a rhoi gwybod i mi. Yn y cyfamser, mae gennym lyfrgell adnoddau wych ar gael i'ch helpu chi i ymchwilio i weld a fyddwn ni o werth ai peidio.

* Defnyddiwch achosion o ddiwydiannau fel eich un chi. [dolen]
* Elyfr a ysgrifennwyd gennym ar y pwnc. [dolen]
* Ein cylchlythyr wythnosol sy'n darparu trosolwg o'n herthyglau diweddaraf. [dolen]

Byddwn i wrth fy modd yn trafod trwy gyfarfod - gallwch chi drefnu eich apwyntiad eich hun yma. [dolen]

Diolch,
Amanda Gwerthwr

Fe wnes i ychydig o bethau yn yr enghraifft fach hon sy'n hollbwysig:

 1. Rhoddais ganiatâd i'r darpar roi gwybod imi nad oes ganddynt ddiddordeb. Nid yw pobl wir yn hoffi dweud wrth eraill am roi'r gorau i werthu ... felly mae'n hanfodol rhoi caniatâd i'ch darpar ymgeisydd ddweud na. Mae'n gadael i chi roi'r gorau i'w bygio ac mae'n rhoi parch iddynt nad ydych chi'n mynd i'w poeni'n ddi-stop.
 2. Rhoddais wybodaeth adnoddau wedi'i diweddaru a all eu helpu i yrru eu taith cwsmer.
 3. Fe wnes i bersonoli'r adnoddau i'w diwydiant a darparu gwybodaeth ffurf fer a hir iddynt fel y gallant dreulio'r wybodaeth a ddewisant.
 4. Rhoddais ffordd iddynt sefydlu cyfarfod heb ymateb i'r e-bost, a all eu gadael allan o'r llyfr chwarae ac ymlaen i'r cam nesaf i'r siwrnai werthu.

Mae Outplay wedi cyhoeddi e-lyfr sy'n ymgorffori strategaethau llyfr chwarae gwerthu dros 30 o gwmnïau:

Dilyniannau Gwerthu Perfformio Gorau

Ynglŷn â Outplay

Mae Outplay yn blatfform ymgysylltu aml-sianel sydd â phopeth sydd ei angen arnoch o dan un platfform i'ch helpu chi i gynyddu eich gallu i raddfa fwy o ymgysylltiad â phob un o'ch cynrychiolwyr gwerthu yn esbonyddol. Gan ddefnyddio deialydd i ddal digwyddiadau galwadau a lansio'ch galwad nesaf, e-bost i fynd ar drywydd ceisiadau na chawsant ymateb iddynt yn awtomatig, sgwrsio i ennyn diddordeb ymwelwyr gwefan, peiriant archebu apwyntiadau ar gyfer cyfarfodydd, a dadansoddeg gynhwysfawr i fesur a gwneud y gorau o'ch gwerthiannau. mae llif gwaith i gyd ar gael mewn un platfform.

Nodweddion Outplay Cynnwys:

 • Dadansoddeg - Arhoswch ar y blaen gyda dadansoddeg fanwl fesul dilyniant ar lefel yr unigolyn a'r tîm.
 • Automation - Awtomeiddio'ch llifoedd gwaith gwerthu, arbed amser a pheidiwch byth â cholli bargen.
 • sgwrs - Mae sgwrsio yn rhan o'n trefn ddyddiol a'r sianel gyfathrebu gyflymach o bawb. Nawr, sgwrsiwch â'ch rhagolygon pan fyddant yn ymweld â'ch gwefan ac yn archebu cyfarfodydd ar unwaith.
 • Deialydd - Galwadau ledled y byd a thunnell o nodweddion deialydd eraill i gau bargeinion yn gyflymach. Mewngofnodi nodiadau galwad yn awtomatig i'ch CRM.
 • Olrhain e-bost - Olrhain agored e-bost gorau'r diwydiant, olrhain clicio cyswllt, a chanfod ateb i'ch galluogi i gyrraedd eich rhagolygon ar raddfa yn hyderus.
 • integrations - Integreiddiadau â Salesforce, Crelate, Zapiet, Gmail, a Pipedrive.
 • Llyfr-gyfarfodydd - Rhannwch eich calendr y tu mewn i e-bost a threfnwch gyfarfodydd â'ch rhagolygon ar unwaith, heb e-byst yn ôl ac ymlaen. Mae nodiadau atgoffa yma i'ch helpu chi i leihau dim sioeau.
 • Aml-sianel - Cyrraedd eich rhagolygon ble bynnag y bônt a dechrau sgyrsiau yn gyflymach gyda strategaeth gyfathrebu aml-sianel.
 • Offer cynhyrchiant - Estyniad Chrome sy'n rhoi eich e-bost ar steroidau gyda nodweddion fel olrhain agored, olrhain cyswllt, anfon yn ddiweddarach, nodiadau atgoffa, cyfarfodydd, templedi a dilyniannau.
 • Cyflawni tasg - Wedi'i gynllunio i gyflawni tasgau dilyniant ar gyflymder y golau ar raddfa gan arbed 2 awr / diwrnod o amser cynrychiolwyr. Gwybod pa dasgau i'w cyflawni, pryd, a rhedeg y cyfan heb orfod pori rhwng tudalennau.
 • Olrhain Gwefan - Mae hysbysiadau ymweld a rhagolygon ymddygiad pori eich gwefan yn eich helpu i ddarllen eu meddwl a phersonoli'r sgyrsiau i sefyll allan a throsi'n gyflymach.

Mae gan Outplay Treial Am Ddim 14 Diwrnod y gallwch chi gofrestru ar ei gyfer i edrych ar eu platfform:

Treial Am Ddim Outplay

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.