Mae Microsoft yn Pledio Google i Gymryd y Farchnad E-bost Gorfforaethol

microsoft

Fel llawer ohonoch, rwy'n cael fy ngorfodi i weithio gyda Microsoft Outlook yn fy nghwmni. Rwyf hefyd yn cael fy ngorfodi i ddylunio ac anfon e-byst gan ddefnyddio HTML a delweddau syml i sicrhau bod ein cleientiaid corfforaethol yn gallu darllen yr e-byst hynny. Gyda Outlook 2007, Gadawodd Microsoft safonau gwe ar gyfer HTML a dychwelyd i'w safon 2000 - rendro e-bost gyda'r injan Microsoft Word.

Mae Camre bellach wedi nodi y bydd eu fersiwn yn 2010 yn parhau i ddefnyddio peiriant rendro Microsoft Word. Yr unig dybiaeth y gallaf ei gwneud ar ôl degawd o ddim gwelliannau rendro yw nad yw Microsoft bellach yn dymuno bod yn berchen ar y Farchnad E-bost Gorfforaethol. Nid yw Microsoft eisiau cynorthwyo'ch busnes i gyflwyno negeseuon gyda ffurflenni rhyngweithiol, Flash, neu hyd yn oed integreiddio Silverlight. Rhaid i Microsoft fod eisiau i Google arwain y farchnad hon.

Rwy'n credu Mae Google yn paratoi'r trosfeddiant gyda Google Wave. Bydd Google Wave, os caiff ei ryddhau fel yr hysbysebwyd, yn agor cyfathrebu corfforaethol gyda chydweithio amser real, rhannu, a set gadarn o APIs ar gyfer integreiddio arferiad. Rwy'n eithaf sicr y bydd yn rhoi ffurflenni a Flash hefyd, gan ei fod yn seiliedig ar borwr.
ss1.gif

Gallai hyn fod yn dranc Outlook ... a Exchange hefyd. Os gall Google wella e-bost ac ychwanegu nodweddion sy'n symleiddio cyfathrebu corfforaethol, bydd y farchnad yn ymateb. Os yw corfforaethau'n dechrau mechnïaeth ar Outlook, does dim llawer o angen am Microsoft Exchange chwaith.

Mae gwrthryfel cynyddol yn erbyn Microsoft gyda'r cyhoeddiad newydd hwn ... ymunwch â'r corws ar Twitter! Neu peidiwch… efallai bod rhywbeth gwell yn aros rownd y gornel!
fixoutlook.png

Am y ddau ddegawd diwethaf rydw i wedi bod yn gweithio gyda chwmnïau i drosoli technoleg i wella a gwella eu strategaeth gyfathrebu i'w llawn botensial. Mae'n anhygoel i mi fod Microsoft, er ei fod yn berchen ar y farchnad e-bost gorfforaethol, wedi gwneud cyn lleied i helpu i yrru arloesedd i'r farchnad honno.

Mae angen i farchnata e-bost esblygu mor gyflym ag y mae cyfryngau cymdeithasol wedi ... a Microsoft ddylai fod yr un sy'n camu i fyny. Os na wnânt, rwy'n siŵr y bydd Google.

2 Sylwadau

  1. 1

    Nid wyf yn siŵr y bydd y cwmnïau gwirioneddol 'fawr' yn croesawu newid eu platfform e-bost, pe bai Google yn drech na Microsoft. Rwy'n dweud, oherwydd ie, er mai Microsoft sy'n berchen ar fwyafrif yr e-bost corfforaethol, mae yna sawl cwmni Fortune 500 sy'n defnyddio Lotus Notes o hyd ... unwaith y bydd y cwmnïau 'mawr' yn gwneud rhywbeth mae'n anodd ei ddadwneud.

    • 2

      Pwynt da! Pan oeddwn i'n gweithio yn y papur newydd, fe wnaethon ni ddefnyddio Lotus Notes. Y rheswm, serch hynny, oedd oherwydd y gallem ddatblygu datrysiadau llif gwaith hawdd ar Domino a oedd yn integreiddio'n dda. Rwy'n credu bod y gallu awtomeiddio ac integreiddio yn allweddol - os gall Google ddarparu platfform sy'n arbed arian, bydd cwmnïau Fortune 500 yn dechrau mudo.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.