Outliers: Stori Llwyddiant

Allanolion gan Malcolm GladwellGan fy mod yn aros am fy hedfan ddoe, Cofiais y ddau beth anghofiais i - fy siaced chwaraeon ac un o'r llyfrau yn fy i'w ddarllen pentwr.

Yn ffodus, roedd gan y siop wrth fy giât ddetholiad rhesymol o lyfrau a Outliers: Y Stori i Lwyddiant, Gan Malcolm Gladwell, Roedd yno. Rydw i wedi bod yn ffan enfawr o Malcolm Gladwell - yn ei erthyglau yn New Yorker a'i lyfrau. Ymlaen Gladwell, Cwmni Cyflym yn ysgrifennu:

Nid oes unrhyw un yn y cof diweddar wedi llithro i rôl arweinydd meddwl busnes mor osgeiddig neu ddylanwadol â Gladwell. Yn fuan ar ôl i'w lyfr cyntaf, The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference (Little, Brown, 2000), syrthio i gledrau America, gwnaeth Gladwell y naid o fod yn ysgrifennwr staff cyffredinol yn The New Yorker i farchnata duw.

Nid yw Outliers yn ymwneud â marchnata, serch hynny. Mae'n ymwneud llwyddiant. Mae Malcolm Gladwell yn ysgrifennwr straeon anhygoel - ac mae'n rhannu rhai straeon anhygoel, unigryw am rai annormaleddau yn hanes y rhai sy'n llwyddo. Mae'r llyfr yn tynnu sylw at sefyllfaoedd lle mae amodau'n syml yn cyd-fynd yn berffaith ar gyfer llwyddiant, yn cwestiynu'r lwc dan sylw, ac yn cefnogi gwaith caled - yn benodol - gall llawer (10,000) awr arwain y rhan fwyaf o bobl at arbenigedd.

Rhai o'r straeon unigryw ... pam mae chwaraewyr hoci proffesiynol yn cael eu geni'n llethol yn ystod misoedd cyntaf y flwyddyn? Pam mae Asiaid yn wych mewn mathemateg? Sut mae IQ yn gysylltiedig â llwyddiant? Pam mae Southerners yn ymladd yn gyflym? Sut chwaraeodd ethnigrwydd rôl mor enfawr yn y nifer uchel o ddamweiniau cwmnïau hedfan Corea flynyddoedd yn ôl? Sut mae dulliau addysg fodern yn newid siawns ein plant o lwyddo?

Mae moesol y llyfr yn un gwych. Rydym ni Gall dylanwadu ar lwyddiant pobl trwy newid yr amgylchedd lle maen nhw'n byw, gweithio a chwarae. Mae Gladwell yn darparu ei deulu ei hun fel enghraifft wych ... gan siarad â'r aberthau yr oedd unigolion ym mywyd ei deulu yn eu helpu ac am byth yn newid dyfodol a llwyddiant Gladwell ei hun.

Rwy'n caru llyfrau sy'n herio rhesymeg a'r status quo. Dyma fy hoff ddarn Gladwell yn bendant. Fe wnes i ddymchwel y llyfr hwn a nawr mae angen i mi ddod o hyd i rywbeth i'w ddarllen ar y ffordd adref!

7 Sylwadau

 1. 1
 2. 2
 3. 3

  Fe wnes i hefyd fwynhau Outliers yn fawr iawn. Pwynt y llyfr oedd nid ymdrech yn unig sy'n gwneud un rhyfeddol o lwyddiannus, ond lawer gwaith mae'n gydlifiad o'r set gywir o amgylchiadau ac amseru y mae'n rhaid iddo fod yn rhan o'r hafaliad hefyd. Fodd bynnag, cefais fy hun hefyd yn meddwl mai rhan o'r hyn yr oedd Gladwell yn ei wneud oedd dogfennu enghreifftiau o sofraniaeth Duw a sut mae Ei law nas gwelwyd yn y gwaith yn nigwyddiadau'r byd hwn. Mae'r Ysgrythur yn siarad am y modd y mae Ef [Duw] yn codi ac yn rhwygo brenhinoedd a theyrnasoedd ac nid ydym o reidrwydd yn cydnabod cadwyn y digwyddiadau i'r pwynt hwnnw.

  Ar nodyn mwy ymarferol, mae'n achosi imi feddwl pryd y dylai fy ieuengaf ddechrau'r ysgol. 😉

  • 4

   Waw - Curt! Ydy, mae'n hawdd anghofio 'nid ni sydd â gofal'. Fodd bynnag, rwy'n credu bod Duw yn rhoi cyfleoedd inni bob dydd i helpu'r rhai o'n cwmpas. Rydyn ni'n dod yn un o'r amgylchiadau a all arwain eraill at lwyddiant. Y cwestiwn yw a ydym yn agor ein hunain i helpu ein gilydd i lwyddo ai peidio.

   • 5

    Doug,

    Rydych chi'n iawn ar fy ffrind. Wedi'r cyfan, rydyn ni'n cael ein hachub nid yn unig am fod Duw yn ein caru ni, ond i wneud gweithredoedd da er anrhydedd a diolchgarwch iddo.

    Y peth arall sy'n dod i'r meddwl yw efallai na fydd y bywyd llwyddiannus, wrth i'r byd ei fesur, yn wirioneddol lwyddiannus. Wedi'r cyfan, nid oes unrhyw wrando ar raciau bagiau. 🙂

    Cymerwch ofal, fy ffrind.

 4. 6

  Roeddwn i wrth fy modd â'r llyfr hwn hefyd. Yn enwedig gan fod fy mab hŷn yn chwarae pêl-droed ac yn eistedd 15 diwrnod yn unig wedi'r dyddiad torri, gan ei wneud yn un o'r chwaraewyr hynaf ar bob tîm y mae'n chwarae arno.

 5. 7

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.