Sut Mae Ymdrechion Marchnata Awyr Agored yn Mesur?

stats marchnata hysbysfwrdd

Rydym yn aml yn anwybyddu cyfleoedd marchnata sydd mor weladwy fel nad ydym yn mynd diwrnod heb eu gweld. Mae marchnata awyr agored ar hysbysfyrddau yn un o'r strategaethau hynny. Yn yr un modd â'r mwyafrif o sianeli marchnata, mae strategaethau a chyfleoedd penodol gyda marchnata hysbysfwrdd na all eraill eu darparu. A darparu strategaeth wych, gall yr enillion ar fuddsoddiad ragori ar sianeli marchnata eraill hyd yn oed.

Gall hysbysfyrddau fod yn hynod ddylanwadol i fusnesau ym mhob diwydiant. Yn yr ffeithlun hwn o Signarama yn Toronto, roedd yn arbennig o ddiddorol darllen mai hwn yn y diwydiant Telecom yw'r mwyaf dylanwadol. Nodyn: Mae hefyd yn wych gweld bod cwmni arwyddion yn sylweddoli effaith ffeithluniau!

Mae Signarama yn darparu tair allwedd i lwyddiant gydag ymdrechion marchnata y tu allan i'r cartref:

  1. Lleoliad Cywir - Diffiniwch eich marchnad darged, nodwch eich demograffeg darged, a chanolbwyntiwch ar ranbarthau sydd â'r dirlawnder mwyaf o'r ddemograffeg honno.
  2. Neges Iawn - Mae negeseuon hynod weladwy a chryno yn hollbwysig. Profwch eich neges yn ddigidol i ddod o hyd i'r un â chyfraddau trosi uwch cyn prynu hysbysebu yn yr awyr agored.
  3. Llwybr i Drosi - Nid yw byth yn methu, ni waeth pa sianel rydyn ni'n siarad amdani, rydyn ni bob amser yn synnu at nifer yr ymgyrchoedd sy'n cael eu gweithredu nad oes ganddyn nhw alwadau i weithredoedd mesuradwy. Mae marchnata hysbysfwrdd bellach yn wahaniaeth! Cyfunwch neges unigryw mewn lleoliad unigryw â thudalen lanio unigryw mewn URL syml sydd wedi'i guddio rhag peiriannau chwilio.

Ystadegau Marchnata Awyr Agored a Billboard

Un sylw

  1. 1

    Infograffig anhygoel. O ran marchnata busnes lleol, mae hysbysfyrddau a chyfryngau hysbysebu awyr agored eraill yn gweithio'n dda. Weithiau mae cynulleidfaoedd yn cael eu cyflyru'n anymwybodol gan hysbysfwrdd y maen nhw'n ei weld ar hyd y groestoriad. Serch hynny, dylai hysbysfwrdd - neu unrhyw gyfrwng hysbysebu - ysgogi'r meddwl er mwyn annog ymateb!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.