Sut y gall Marchnata E-bost Allanol gefnogi'ch Nodau Marchnata

E-bost Allanol

Marchnata o'r tu allan yn wych.

Rydych chi'n creu cynnwys.

Rydych chi'n gyrru traffig i'ch gwefan.

Rydych chi'n trosi rhywfaint o'r traffig hwnnw ac yn gwerthu'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau.

Ond ...

Y gwir amdani yw ei bod yn anoddach nag erioed i gael canlyniad Google ar y dudalen gyntaf a gyrru traffig organig.

Marchnata Cynnwys yn dod yn gystadleuol yn ffyrnig.

Mae cyrhaeddiad organig ar sianeli cyfryngau cymdeithasol yn parhau i ddirywio.  

Felly os ydych chi hefyd wedi sylwi nad yw marchnata i mewn yn ddigon mwyach, bydd angen i chi roi'r hwb ychwanegol hwnnw i gael y canlyniadau rydych chi ar eu hôl.

A dyna lle mae marchnata e-bost allan yn dod i mewn.

Marchnata E-bost Allanol

Mae marchnata e-bost allan yn ymwneud ag estyn allan at restr wedi'i thargedu'n fawr o bobl a all o bosibl helpu gyda'ch busnes.

Nid eich e-bost oer nodweddiadol lle rydych chi'n chwythu'r un neges i filoedd o bobl. Mae'n llawer mwy soffistigedig a strategol na hynny.

Gyda'r tactegau a'r offer cywir, marchnata e-bost allan gall fod yn effeithiol iawn wrth gynyddu gwelededd eich brand a chynhyrchu arweinyddion i'ch busnes.

Gan ddefnyddio teclyn, fel AllgymorthPlus, bydd hynny wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer allgymorth e-bost yn caniatáu ichi anfon e-byst wedi'u personoli'n fawr at gynulleidfa fach, sefydlu dilyniannau dilynol, olrhain pob cyfathrebu â'ch rhagolygon, mesur canlyniadau eich ymgyrchoedd, a mwy.

Dangosfwrdd OutreachPlus - Marchnata e-bost allan

Mae'r dangosfwrdd yn rhoi trosolwg lefel uchel i chi o berfformiad

Cofrestrwch ar gyfer Treial Am Ddim 14 Diwrnod OutreachPlus

Nawr, gadewch i ni edrych ar rai o'r tactegau mwyaf effeithiol y gallwch eu defnyddio i farchnata'ch busnes gan ddefnyddio teclyn allgymorth e-bost.   

Adeiladu cysylltiadau i gynyddu traffig.

Mae ymgyrchoedd adeiladu cyswllt yn gweithio ar ddwy ochr - maen nhw'n eich helpu chi i adeiladu proffil cyswllt amrywiol sy'n hynod bwysig i SEO, ac maen nhw'n dod â thraffig o ansawdd uchel i'ch gwefan.

Ond, i gael y buddion hyn mae angen ichi ddod o hyd i gyfleoedd adeiladu cyswllt perthnasol hy safleoedd awdurdodol, proffil uchel sydd â chysylltiad agos â'ch pwnc ac yna estyn allan atynt.

Mae yna lawer o dactegau adeiladu cyswllt, ond dyma ychydig sy'n gweithio'n dda iawn:

  • Dolenni canmoliaethus - Dewch o hyd i erthyglau canmoliaethus ar wefannau cysylltiedig a dolenni cyfnewid.
  • Dolenni wedi'u torri - Dewch o hyd i ddolenni wedi'u torri ar wefannau awdurdod uchel gan ddefnyddio teclyn fel Ahrefs a chysylltwch â nhw i gynnig dolen newydd.
  • Dolenni tudalennau adnoddau - Dewch o hyd i dudalennau adnoddau perthnasol ac estyn allan i gynnig adnodd o safon a fydd yn ychwanegu gwerth ac yn cyd-fynd yn berffaith â gweddill yr adnoddau ar y dudalen honno.

Gall adeiladu cyswllt gymryd llawer o amser, ond mae'n werthfawr iawn, felly mae angen i chi drefnu gyda'ch allgymorth.

Ymhelaethwch ar gyrhaeddiad eich cynnwys gorau.

Mae allgymorth e-bost yn ffordd brofedig, hynod effeithiol i yrru traffig ac ymgysylltu ar gyfer eich cynnwys.

Gallwch estyn allan at ddylanwadwyr yn eich diwydiant, blogiau cysylltiedig, neu hyd yn oed bartneriaid busnes y gallai eu cynulleidfaoedd fod â diddordeb yn eich pwnc. Cyn belled â bod eich cynnwys yn hynod werthfawr, bydd ei hyrwyddo trwy allgymorth yn ehangu ei gyrhaeddiad ac o bosibl yn dod ag arweinwyr newydd i'ch busnes.

Y naill ffordd neu'r llall, mae angen i chi gael a strategaeth hyrwyddo dda ar gyfer eich cynnwys.

Dylanwadwyr trosoledd i adeiladu'ch brand.

Gall marchnata dylanwadwyr fod yn hynod effeithiol. Mewn gwirionedd, canfu un adroddiad hynny ar gyfer bob $ 1 rydych chi'n ei wario ar farchnata dylanwadwyr rydych chi'n cael $ 6.50 yn ôl.

Yn gyntaf, bydd angen i chi wneud rhestr o ddylanwadwyr sy'n berthnasol i'ch arbenigol a'r ymgyrch rydych chi'n ei rhedeg, sydd â'r gallu i yrru eu cynulleidfa i weithredu, ac sy'n gweddu'n dda i'ch brand. Gallwch chi yn hawdd dewch o hyd i'r dylanwadwyr cywir gyda GroupHigh.

Yna gallwch chi uwchlwytho'ch rhestr i offeryn allgymorth a dechrau adeiladu eich ymgyrch. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n personoli'ch e-byst ar gyfer pob dylanwadwr yn unigol er mwyn cynyddu eich siawns o gael ymateb.

Mae offer marchnata e-bost allan yn wych ar gyfer rheoli'r broses allgymorth, ond maen nhw'n amhrisiadwy ar gyfer cadw'ch bys ar guriad eich perthnasoedd â dylanwadwyr wrth iddyn nhw ddatblygu.

Cynyddu amlygiad trwy allgymorth cyfryngau.

Mae allgymorth cyfryngau yn ffordd gost-effeithiol i gynhyrchu'r amlygiad a'r gwelededd sydd ei angen ar eich brand i dyfu. Mae cyfeiriadau mewn gwefannau cyfryngau awdurdod yn rhoi hygrededd trydydd parti i chi ac yn gyrru traffig uniongyrchol i'ch gwefan.

Ond ... Mae angen i chi dargedu'r golygyddion cywir, y newyddiadurwr a'r blogwyr, pobl a fyddai â diddordeb yn y stori rydych chi'n ei gosod mewn gwirionedd. Ac mae hyn yn dod â ni'n ôl at bwysigrwydd cael rhestr o gysylltiadau wedi'u targedu'n uchel.

Chwiliwch am bobl a oedd eisoes wedi ymdrin â straeon tebyg ond gwnewch yn siŵr bod ongl ddiddorol ac unigryw i'r hyn rydych chi'n ei osod.

Gallwch chi adeiladu ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus i:

  • Hyrwyddwch eich cynnyrch / nodwedd / gwasanaeth diweddaraf
  • Dewis syniad ar gyfer stori
  • Cynnig cyfrannu mewnwelediadau ar gyfer erthyglau yn y dyfodol

Gan fod newyddiadurwyr a golygyddion yn bobl hynod o brysur, mae'n sicr y bydd yn rhaid i chi fod yn amyneddgar ac anfon e-byst dilynol.

Bydd cael teclyn a all awtomeiddio'r broses ddilynol a sbarduno e-byst wedi'u personoli yn seiliedig ar weithredoedd y derbynwyr yn arbed amser enfawr. Hefyd, ni fyddwch byth yn colli trywydd e-byst na chysylltiadau cyfryngau pwysig.

Cludfwyd

Gall marchnata e-bost allan (hy allgymorth e-bost) gefnogi eich strategaeth i mewn a chyfrannu'n fawr at eich nodau marchnata cyffredinol.

Os nad ydych chi eisoes, mae'r 4 tacteg y buon ni'n siarad amdanyn nhw yn yr erthygl hon yn lle perffaith i ddechrau gyda'ch rhaglen allgymorth. Dim ond arfogi'ch hun gydag offeryn allgymorth i awtomeiddio, symleiddio a chyflymu'r broses a byddwch chi i gyd wedi'u gosod!

Cofrestrwch ar gyfer Treial Am Ddim 14 Diwrnod OutreachPlus

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.