Ein Cyfrinach i Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Dyma enghraifft nodweddiadol o'r stats graddio ar gyfer geiriau allweddol cystadleuol ar gyfer un o'n cleientiaid:
safle.png

Mae pob llinell yn cynrychioli allweddair, a'r Y-Echel yw eu safle fel y'i cofnodwyd gan Labs Awdurdod. Lai na 2 fis i mewn, ac rydym ar fin eu cael ar dudalen 1. O fewn 6 mis, bydd gennym reng wych iddynt mewn gwirionedd. Gyda dros 20 o gleientiaid, rydym yn gwybod yn iawn beth sydd ei angen arno i gael safle wedi'i raddio'n dda. Mae un o'n prif gleientiaid bellach yn rhestru # 1 ar gyfer 3 o'r telerau cystadleuol uchaf yn eu diwydiant, yn ogystal â llond llaw o dermau eraill y maent ar dudalen 1 amdanynt ac yn gwella.

Nid yw SEO ar y safle yn gyfrinach. Dyma beth rydyn ni'n ei wneud:

  • Gwnewch yn siwr analytics wedi'i osod yn iawn a'n bod yn cael ystadegau da ar beth yw'r llinell sylfaen yr ydym yn gweithio ohoni. Rydym yn dilysu'r allweddeiriau sy'n gyrru traffig mewn gwirionedd yn berthnasol i'r busnes yr ydym am ei wneud ar y wefan. Rydyn ni hefyd yn ceisio ymgorffori addasiadau mesur ... weithiau nid yw'r traffig rydych chi'n ei gael o reidrwydd yn gyrru arian i'ch busnes. Mae'n bwysig gwahaniaethu'r ddau.
  • Gwneud ymchwil allweddair gan ddefnyddio AdWords, Semrush ac SpyFu i gael mewnwelediad i eiriau allweddol rydyn ni'n eu rhestru ar hyn o bryd, yr hyn nad ydyn ni'n ei restru, a beth mae'r gystadleuaeth yn graddio amdano. Bydd hyn yn darparu telerau i ni eu targedu. Rydyn ni'n targedu telerau sydd gennym ni eisoes wedi'u rhestru ar gyfer ein bod ni'n gwybod y gallwn ni wthio i safle uwch ... gobeithio # 1 safle.
  • Sicrhewch fod gwefan y wefan hierarchaeth yn cyd-fynd â'r strategaeth a'r awdurdod allweddair gwirioneddol yr ydym am iddi ei chyrraedd. (enghraifft: mae categorïau cynnyrch yr ydym am eu graddio'n dda yn gysylltiedig â hwy trwy fordwyo gwefan neu eu nodi mewn dolenni gwych yng nghynnwys y dudalen gartref). Ar ôl i algorithm diweddaraf Google newid, fe wnaethon ni wthio ein cleientiaid i 'fflatio' safleoedd yno fel eu bod yn eang yn hytrach nag yn ddwfn. Mae hynny'n golygu mwy o dudalennau eilaidd, ond cadw tudalennau trydydd lefel a thu hwnt i isafswm moel.
  • Sicrhewch fod gan y wefan a robotiaid ffeil, sitemaps, ac wedi cofrestru gyda webmasters o bob peiriant chwilio mawr fel y gallwn fonitro sut mae'r peiriant chwilio yn darganfod ac yn mynegeio'r cynnwys, yn ogystal â thynnu sylw at unrhyw broblemau.
  • Sicrhewch fod gan y wefan dudalennau neu fod gan y blog bostiadau sy'n siarad yn uniongyrchol â'r keywords neu dermau sy'n gyfystyr (os ydych chi'n chwilio ar allweddair, edrychwch i waelod tudalen canlyniadau'r peiriant chwilio i ddod o hyd i'r termau cyfystyr). Mae hyn yn golygu defnyddio'r allweddair ar ddechrau teitlau tudalennau, ar ddechrau disgrifiadau meta, mewn penawdau, ar ddechrau cynnwys, ac o fewn cynnwys y dudalen (o fewn tagiau cryf neu eofn).
  • Mae gan rai cleientiaid yn wych awdurdod (sy'n golygu bod Google yn eu graddio'n uchel yn seiliedig ar hanes eu parth o'i gymharu â'r termau chwilio yr oeddent yn cystadlu amdanynt). Nid oes gan eraill awdurdod felly mae'n rhaid i ni yrru strategaethau sy'n cynyddu eu hawdurdod. Cyflawnir hyn trwy sicrhau eu bod yn gysylltiedig â nhw o barthau allweddol eraill sy'n graddio'n dda ar gyfer geiriau allweddol penodol neu segmentau diwydiant. Mae hyn yn cymryd tunnell o waith.
  • Yn olaf ... rydym yn sicrhau eu bod yn parhau i gael trawsnewidiadau. Weithiau mae hyn yn gofyn am dechnegau optimeiddio, dylunio galwadau i weithredu, ac addasu tudalennau glanio. Fodd bynnag, rydym yn gwybod nad yw rheng a thraffig yn golygu unrhyw beth os nad ydym mewn gwirionedd yn gyrru doleri i linell waelod y busnes.

Mae angen mynd ar drywydd blogiau gwesteion, cyhoeddi datganiadau i'r wasg, rhoi sylwadau gweithredol neu gymryd rhan mewn gwefannau cymdeithasol sy'n berthnasol i'r allweddair. Dyma lle chwilio a chyfryngau cymdeithasol dechrau gorgyffwrdd. Mae hyrwyddo'ch cynnwys yn dod yn allweddol ... nid yn unig ar gyfer gyrru traffig ond hefyd ar gyfer gyrru dolenni yn ôl i'ch gwefan.

Wrth gwrs, mae hyn i gyd yn swnio'n syml ... ond dydi o ddim. Cael yr offer cywir, deall sut i weithredu analytics a monitro cyfraddau trosi, a gallu dehongli'r holl ddarnau o ddata - analytics, gwefeistr, safleoedd, geiriau allweddol, ac ati yn weithred jyglo anodd. Mae ein cleientiaid yn ein talu i wneud yn union hynny ... ac rydym yn eu haddysgu yn y broses hefyd.

Mae rhai dynion mewnol a hyd yn oed ymgynghorwyr SEO eraill yn trafod ein tactegau ... ond mae'n anodd dadlau pan ydych chi'n # 1. 🙂

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.