Oribi: Dadansoddeg Marchnata Dim Cod Gyda'r Atebion sydd eu hangen arnoch i dyfu eich busnes

Dangosfwrdd Oribi Analytics

Cwyn yr wyf wedi parhau i'w chyhoeddi'n uchel yn ein diwydiant yw pa mor ofnadwy yw dadansoddeg i'r cwmni cyffredin. Yn y bôn, mae Analytics yn beiriant dympio data, ymholiad, gyda rhai graffiau braf rhyngddynt. Mae mwyafrif llethol y cwmnïau yn galw eu sgript ddadansoddeg i mewn ac yna does ganddyn nhw ddim syniad beth maen nhw'n edrych arno na pha gamau y dylen nhw eu cymryd yn seiliedig ar y data. Dywedwch y gwir:

Mae dadansoddeg yn a Peiriant Cwestiynau… Nid an Peiriant Ateb

Fel enghraifft fach, cynorthwyais gleient a oedd yn cael adroddiadau cyffwrdd, awtomataidd gan asiantaeth gyfreithlon yr oeddent yn talu miloedd o ddoleri y mis amdanynt. Pan gloddiais yn ddwfn i'r adroddiadau, sylwais nad oedd yr adroddiadau byth yn cael eu hidlo i ranbarth daearyddol y busnes - lle cawsant eu cyfyngu.

Felly, dychmygwch hanner eich ymwelwyr yn glanio ac yn darllen eich gwefan na fyddech chi byth yn gwneud busnes â hi ... yn gwyro'ch cyfraddau bownsio ac ymgysylltu ... a'ch cymell i wneud penderfyniadau dylunio a chynnwys a oedd yn costio cannoedd o filoedd o ddoleri i'r cwmni. Ar ôl i ni hidlo eu data, newidiwyd bron pob metrig yn ddramatig - gan ein galluogi i wella eu hymdrechion marchnata digidol yn sylweddol.

Wrth i chi feddwl am daith ymwelwyr, rhagolygon, a chwsmeriaid trwy'ch gwefan ... beth yw'r cost cyfle wrth beidio â deall dadansoddeg a gwneud newidiadau gweithredadwy yn seiliedig ar ymddygiad y rhagolygon gwirioneddol sy'n ymweld?

Er fy mod i'n geek enfawr ac yn caru Google Analytics, rwy'n credu eu bod wedi gwneud anghymwynas â'n diwydiant trwy wneud a rhad ac am ddim offeryn. Mae llawer o fusnesau yn codi ofn ar y syniad o dalu am ddadansoddeg ... er gwaethaf colli miliynau o ddoleri trwy fethu â gallu ei sbarduno'n llawn! Ewch i mewn i Oribi!

Mae cyfyngiad arall ar Google Analytics nad ydym yn siarad amdano yn aml ... a hynny yw nad yw llwyfannau Google a'r Cyfryngau Cymdeithasol yn chwarae'n dda gyda'i gilydd. Mewn gwirionedd, i'r gwrthwyneb, maent yn gwrthod trosglwyddo data rhwng ei gilydd. O ganlyniad, mae'n anodd iawn ceisio nodi effaith cyfryngau cymdeithasol a phriodoli'ch allgymorth a'ch hyrwyddiad cymdeithasol i drosiadau.

Oribi: Dadansoddeg Marchnata Ateb Injan!

Oribi yn cynnig datrysiad anhygoel gyda thracio digwyddiadau di-god, mewnwelediadau gweithredadwy, sianeli craff, cydberthyniadau digwyddiadau, teithiau ymwelwyr sengl, adroddiadau arfer, priodoli marchnata llawn, dadansoddi perfformiad sianel, a llawer mwy.

gyda Oribi, nid oes rhaid i farchnatwyr dreulio amser yn hidlo a sgwrio dadansoddeg, maen nhw'n gallu:

 • Cynyddu eu trawsnewidiadau.
 • Adeiladu sianeli, olrhain ymddygiad ymwelwyr, dadansoddi addasiadau, a mwy heb fod angen codio.
 • Cynhyrchu adroddiadau hyfryd mewn ychydig funudau.
 • Optimeiddio eu hymgyrchoedd Google a Facebook.

Taith Cynnyrch Oribi

Dyma daith cynnyrch manylach o gwmpas Oribi a'r cyfan sydd ganddo i'w gynnig i farchnatwyr a busnesau sy'n gobeithio trosoli eu hymdrechion marchnata digidol yn llawn - o'u gwefan i sianeli cymdeithasol - i dyfu eu harweiniadau a'u trawsnewidiadau.

Cipolwg, dyma rai o nodweddion a buddion anhygoel Oribi:

 • Twneli - adeiladu sianeli yn hawdd iawn. Gall pob cam yn eich twmffat fod yn unrhyw ddigwyddiad, clic botwm, ymweliad tudalen, cyflwyno ffurflen, neu ddigwyddiad arfer. Gallwch eu hidlo yn ôl gwahanol baramedrau a hyd yn oed greu sianeli traws-barth yn hawdd.

Adroddiad Twnnel Prynu Oribi

 • Cydberthynas Digwyddiad - A yw darllen eich blog yn cynyddu nifer yr arwyddo? A yw ymwelwyr a welodd y dudalen brisio yn fwy tebygol o drosi? Mae'r Cydberthynas Digwyddiad yn eich helpu i ddod o hyd i'r atebion.

Dadansoddeg Cydberthynas Digwyddiad Oribi

 • Teithiau Ymwelwyr - Mae'r adran hon yn fynegai o'ch ymwelwyr; ei ddefnyddio i edrych ar deithiau diddorol yn ogystal â phatrymau penodol. Gwneir y didoli diofyn gan Last Seen - yr ymwelwyr ar ben y rhestr yw'r rhai sydd ar eich gwefan ar hyn o bryd neu'r ymwelwyr mwyaf diweddar.

 • Dadansoddeg Taith Cwsmer Oribi
 • Dadansoddwyr Ymwelwyr Oribi
 • cyfanredwr taith ymwelydd oribi

 • E-fasnach - Os ydych chi'n gwerthu'n uniongyrchol ar-lein, mae Oribi yn cynnig adroddiadau gwych sy'n benodol i'ch twmffat prynu a'ch hyrwyddiadau.

 • Hyrwyddiadau E-Fasnach Oribi
 • Dadansoddi Di-god Trosi ac E-Fasnach Oribi

 • Ategion WordPress a WooCommerce - Mae Oribi wedi datblygu ategion syml WordPress a WooCommerce i fewnosod eich sgript heb orfod golygu templed.

Ategyn Oribi WordPress a WooCommerce Analytics

 • Integreiddio E-bost Ymwelwyr - trowch ymwelydd anhysbys yn ymwelydd hysbys os ydych chi'n casglu cyfeiriad e-bost trwy eich ffurflenni tudalen glanio neu ffurflenni tanysgrifio. Mae gan Oribi nodwedd i osod cyfeiriad e-bost yr ymwelydd cyn gynted ag y bydd yn cyflwyno fel y gallwch eu hadnabod yn hawdd.

P'un a ydych chi'n fusnes sy'n ceisio gyrru mwy o arweinwyr trwy'ch gwefan, asiantaeth farchnata sy'n ceisio darparu gwell adroddiadau a pherfformiad i'ch cleientiaid, neu safle e-fasnach sy'n ceisio cynyddu cyfraddau trosi - Oribi wedi yr holl atebion mae angen i chi.

Cofrestrwch Am Gyfrif Oribi Am Ddim!

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt o Oribi a gallwch ddefnyddio cod disgownt martechzone am ostyngiad o 5% yn ychwanegol os penderfynwch brynu tanysgrifiad (argymhellir yn gryf)!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.