A yw'ch Safle Organig yn Bwysig?

Ffotograffau adneuo 20583963 m

Amser i mi ruffle rhywfaint SEO plu eto! Heddiw, penderfynais lawrlwytho fy stats o Google Search Console a gwneud rhywfaint o gloddio ar y traffig rydw i'n ei gael o chwilio organig. Martech Zone yn rhengoedd anhygoel o uchel ar nifer o eiriau allweddol gyda dwsinau o rengoedd # 1 ar eiriau allweddol cystadleuol iawn, cyfaint uchel. Rydym i gyd yn gwybod bod y uwch y rheng, yr uchaf yw'r gyfradd clicio drwodd ar dudalen canlyniadau peiriannau chwilio. Ond a yw hynny'n bwysig yn y darlun ehangach?

Peidiwch â disgowntio'ch traffig chwilio organig cyffredinol o eiriau allweddol nad ydych chi'n eu rhestru neu sydd â chyfeintiau chwilio isel. Ar ein blog marchnata, Daw 72% o'n traffig organig o gofnodion sydd ddim hyd yn oed ar dudalen 1! Hyd yn oed yn fwy diddorol yw ein bod yn cael mwy o draffig o reng 8 nag yr ydym yn ei wneud ar reng 1!

Rwy'n sylweddoli bod hyn yn swnio'n gableddus, ond mae gwir angen i chi feddwl am hyn wrth i chi edrych ar strategaeth marchnata cynnwys. A yw'n bwysicach buddsoddi mewn graddio ar eiriau allweddol cystadleuol iawn, cyfaint uchel? Gall hyn fod yn amserol ac yn ddrud. Neu, a allech chi fuddsoddi amser mewn ymdrech i ddarparu amrywiaeth o gynnwys ar eiriau allweddol cynffon hirach nad ydyn nhw mor gystadleuol ond sy'n berthnasol iawn i'ch sefydliad?

I fod yn onest, rydyn ni wedi dewis yr olaf. Roeddwn i'n arfer meddwl bod graddio # 1 yn hanfodol i'n llwyddiant. Ond rwyf wedi darganfod ers hynny bod rhoi mwy o egni i gynnwys gwych yn ennill mwy o sylw inni ar y cyfan. Nid yw'r stats yn gorwedd ... er y gall y gyfradd clicio drwodd ar dudalen canlyniad peiriant chwilio gynyddu'n sylweddol wrth i chi gyrraedd y fan a'r lle # 1, nid yw ein traffig sy'n seiliedig ar safle o bwys bron cymaint. Rydyn ni'n gwybod y gallwn ni gael canlyniadau gwych gyda chynnwys gwych ... beth am weithio ar hynny yn unig a chynyddu ein traffig organig gyda chynnwys perthnasol o ansawdd yn lle saethu am bullseye bob tro?

Gwnewch eich gwerthusiad eich hun o'ch safle organig. Ble mae'r rhan fwyaf o'ch traffig yn dod o? Cwestiwn gwell fyth, ble mae'r rhan fwyaf o'ch busnes yn dod o? Fy dyfalu yw ei fod yn dod o amrywiaeth o chwiliadau perthnasol cynffon hir. Profwch fi'n anghywir! 🙂

Thoughts Terfynol

Nid wyf yn llwyr ddiswyddo safle uchel ar delerau cystadleuol iawn. Mae'n arwydd gwych o awdurdod a gall yrru llawer o draffig. Yn ogystal, mae'n ymddangos bod graddio'n uchel ar rai geiriau allweddol yn cydberthyn â safle uchel ar lawer o eiriau allweddol cysylltiedig. Gall y cyfuniad yrru tunnell o draffig. Rwy'n cefnogi dull cytbwys yn unig. Yn lle ceisio cael homerun gyda phob at-bat, mae'n dda bob hyn a hyn i geisio dod ar y sylfaen!

Diweddariad: Ar ôl rhannu'r swydd hon, darganfyddais nad fi yw'r unig un sydd wedi sylwi ar hyn Dilyn Traffig, Nid Safleoedd.

14 Sylwadau

 1. 1

  Roedd hon yn swydd dda iawn Doug. Dynion yn gorwedd, Merched yn dweud celwydd, Niferoedd ddim. Felly o'ch niferoedd chi, byddwn i'n dweud eich bod chi'n sylwi arno - ac yn bwysicach fyth, dylai cwmnïau nad ydyn nhw'n wynebu defnyddwyr ystyried y dull hwn. Rwy'n dod i mewn i'r swyddfa gwpl ddiwrnodau yr wythnos nesaf ac yn gweithio - byddwn i wrth fy modd yn cloddio'n ddyfnach ar hyn. (PS: Rwy'n bythefnos i ddysgu ar teamtreehouse.com. Penderfynodd rhai pobl ddysgu ysgrifennu ei god ei hun. Gadewch i Mr Coley wybod! Bydd yn cael cic allan ohono! HA

 2. 2

  Yr wyf yn cytuno 

  Mae awdurdod ac effaith ar eiriau allweddol cysylltiedig yn bwysig iawn. Cofiwch fod Google Webmaster Tools yn arddangos rhan o raddio yn unig (1,000 o eiriau allweddol). 

 3. 3

  Felly a oedd gan y cynnwys hwn adwords yn gysylltiedig ag ef hefyd? Hynny yw, a oeddech chi'n cael traffig taledig gan adWords ac roedd y rhestru organig yn weladwy. Rwy'n credu bod adwords yn perfformio'n well pan fydd eu rhestr organig gyfatebol yn weladwy. O ystyried y dewis bydd pobl yn clicio'r ychwanegiad premiwm (pan fydd y llall yn weladwy) mae hyn yn achosi i adwords fod yn ffynhonnell draffig a bydd y niferoedd yn paentio'n organig fel rhai sy'n edrych yn ddibwys ond y gwir yw y byddai'r CTR wedi bod yn is heb y lleoliadau organig hynny.
  Post ysbrydoledig gwych.

 4. 5

  Doug, eich cyngor olaf, mynd ar ôl traffig, nid safleoedd yw'r union beth nad yw'r mwyafrif o bobl yn ei gael. Weithiau, rwy'n credu ei fod oherwydd bod y safleoedd yn hawdd, mae'r traffig yn galed ac mae trawsnewidiadau, boed yn gliciau ad, yn arwain neu'n gwerthu hyd yn oed yn anoddach.

 5. 6

  Helo Doug, roeddwn i'n hoffi'r swydd hon ond cefais sylw ynglŷn â'ch diffiniad o safleoedd SERP ar gyfer yr erthygl hon. Os mai'ch safbwynt chi yw bod personoli Google SERP wedi gwneud diffiniad cyffredin o “safle” Google yn amherthnasol, pa ddiffiniad o safle ydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer yr astudiaeth hon? Hynny yw, rydych chi'n honni bod 72% o'ch traffig yn dod o eiriau allweddol nad ydych chi hyd yn oed yn eu rhestru ar dudalen 1af Google SERPs, ond os yw pawb wedi'u personoli, pwy yw Google SERPs ydych chi'n siarad amdanynt? * Mae rhywun * yn dod o hyd i'ch blog ar gyfer yr allweddeiriau hynny, iawn? Ac mae'r siawns eu bod yn chwilio ar Dudalen 2,3,4 ac ati o Google SERPs yn isel. Felly ar eu cyfer, rydych YN graddio ar y dudalen 1af, fel arall mae'n debyg na fyddent yn dod o hyd i chi yn y niferoedd gwych rydych chi'n siarad amdanynt. 

  • 7

   A dweud y gwir, nid dyna'r achos Tod. Fel y dengys yr erthygl, NID yw'r mwyafrif o'r traffig chwilio rwy'n ei gael yn dod o fy lleoliad ar y dudalen gyntaf. Nid fy mhwynt yw NID yw graddio yn bwysig…. fy mhwynt yw bod PERTHYNAS yn bwysicach o lawer NA. Os ydych chi'n canolbwyntio'ch cynnwys ac yn ysgrifennu cynnwys gwych, bydd pobl yn dod o hyd i chi. Waeth beth yw ei reng.

   Rydym hefyd yn gweld hyn gyda'n cleientiaid. Mae allweddeiriau cyfaint uchel, uchel yn gyrru rhywfaint o draffig ond nid trosiadau. Daw'r trosiadau o dudalennau perthnasol iawn ac mae postiadau o eiriau allweddol cynffon hir yn dod o leoliadau SERP y tu allan i'r dudalen gyntaf. Unwaith eto, perthnasedd dros reng.

 6. 8

  Doug, roedd eich erthygl yn glir iawn NAD yw 72% o'ch traffig yn dod o ymholiadau lle rydych chi'n graddio ar Dudalen 1 o'r SERPs. Mae fy nghwestiwn yn ymwneud yn fwy â'r cysyniad o “raddio” yn oes personoli SERP. Daeth 72% o'ch traffig chwilio organig o hyd i chi ... rywsut. Sut maen nhw'n dod o hyd i chi os nad ydych chi'n rhestru ar yr ymholiadau hynny? A yw personoli SERP wedi dod hyd yn hyn bod Tudalen 1 pawb mor wahanol?

  • 9

   I raddau ... Mae rhai o'n cleientiaid yn gweld hanner yr ymweliadau o chwiliad wedi'i bersonoli. Ond nid chwiliad wedi'i bersonoli mo hwn ... Daeth y data hwn gan Wefeistri. Dyma bobl sy'n clicio heibio i dudalen 1 yn chwilio am ganlyniad PERTHNASOL.
   Douglas Karr

   • 10

    Roeddwn bob amser o dan yr argraff, pan nad yw pobl yn dod o hyd i'r hyn maen nhw ei eisiau ar Dudalen 1, eu bod nhw'n ail-ymholi, gan ofyn y cwestiwn mewn ffordd wahanol, yn hytrach na mynd i Dudalen 2. Dyna beth rydw i erioed wedi'i glywed ac ynddo ffaith dyna beth rydw i bob amser yn ei wneud. Os yw'r hyn rydych chi'n ei ddweud yn wir, mae ymddygiad chwilio pobl yn newid yn eithaf radical. 

    • 11

     Tod - dyna'n bendant sut rydw i'n chwilio. Ond nid yw byth yn peidio â fy synnu sut mae pobl eraill yn chwilio. Er enghraifft: Mae llawer, llawer, llawer o bobl yn teipio brawddegau cyfan yn beiriannau chwilio yn hytrach nag ychydig eiriau allweddol yn unig. Rydym wedi gweithio gyda'n cleientiaid i ddatblygu Cwestiynau Cyffredin sy'n dal tunnell o chwiliadau. Pwy oedd yn gwybod?!

 7. 12

  Doug, rwy'n hoff iawn o'r erthygl. Mae fy mantra bob amser wedi bod yn gwsmeriaid yn ail gynnwys cyntaf. Os yw'ch cynnwys yn apelio at eich cwsmeriaid, byddant bob amser yn dod o hyd i chi.

 8. 13

  Cytunwyd.  

  Daw'r rhan fwyaf o'm traffig o byst piler yr wyf wedi'u hysgrifennu flynyddoedd yn ôl. Mae'r gynffon hir yn darparu llif rheolaidd o draffig imi ddydd ar ôl dydd. Mae'r term “post piler” wedi cael ei gam-drin rhywfaint dros amser. Pan fyddaf yn dweud “pillar post”, rwy'n golygu ysgrifennu cynnwys gwreiddiol bonafied sy'n berthnasol i gilfach fy safle ac sy'n llenwi angen gwirioneddol i'r gymuned. Nid curadu cynnwys fel y mae rhai yn ei wneud yn unig. Gan mai fi oedd y cyntaf i lenwi'r angen hwnnw, sefydlodd fy nghynnwys gyda Googebot fel yr awdurdod ar y pwnc. 

  Post da Doug.

  BB

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.