Taith y Cwsmer ac Awtomeiddio Cadw Optimove

Optimove

Un o'r technolegau hynod ddiddorol, mwy datblygedig y gwelais i yn y IRCE oedd Optimove. Optimove yn feddalwedd ar y we a ddefnyddir gan farchnatwyr cwsmeriaid ac arbenigwyr cadw i dyfu eu busnesau ar-lein trwy eu cwsmeriaid presennol. Mae'r meddalwedd yn cyfuno'r grefft o farchnata â gwyddoniaeth data i helpu cwmnïau i gynyddu ymgysylltiad cwsmeriaid a gwerth oes trwy awtomeiddio marchnata cadw mwy personol ac effeithiol o lawer.

Mae cyfuniad unigryw'r cynnyrch o dechnolegau yn cynnwys modelu cwsmeriaid uwch, dadansoddeg rhagfynegol i gwsmeriaid, hyper-dargedu cwsmeriaid, rheoli cynllun marchnata ar sail calendr, awtomeiddio ymgyrch aml-sianel, mesur llwyddiant ymgyrchu gan ddefnyddio grwpiau prawf / rheoli, sbardunau digwyddiadau ymgyrch amser real, a peiriant argymell personoli, olrhain gweithgaredd gwefan / ap, ac adroddiadau dadansoddeg cwsmeriaid soffistigedig a dangosfyrddau.

Pan ddywed y cwmni, awtomeiddio ymgyrchoedd aml-sianel, maent yn cyfeirio at allu eu meddalwedd i reoli a gweithredu ymgyrchoedd wedi'u cydgysylltu'n llawn yn awtomatig trwy sawl sianel gydamserol, gan gynnwys e-bost, SMS, hysbysiadau gwthio, pop-ups gwefan, yn-gêm / mewn -app negeseuon, baner lobi, Cynulleidfa Custom Facebook ac eraill. Mae'r cynnyrch yn cynnig integreiddiadau adeiledig (gan gynnwys IBM Marketing Cloud, Emarsys, Salesforce Marketing Cloud, Textlocal, Facebook Custom Audiences a Google Ads), ond mae ganddo hefyd API pwerus sy'n ei gwneud hi'n syml integreiddio Optimove gydag unrhyw blatfform gweithredu marchnata mewnol neu drydydd parti.

Uchafbwynt diddorol y cynnyrch yw bod popeth yn gweithio o amgylch micro-segmentu cwsmeriaid deinamig. Mae'r feddalwedd yn segmentu cwsmeriaid yn ddyddiol, yn seiliedig ar adnabod micro-segmentau cwsmeriaid sy'n newid yn gyflym. Gellir targedu'r cannoedd hyn o grwpiau bach, homogenaidd o gwsmeriaid yn y gronfa ddata cwsmeriaid gyda chyfathrebiadau personol effeithiol iawn. Mae darn mawr o'r injan micro-segmentu yn dibynnu ar fodelu ymddygiad rhagfynegol: mae'r cynnyrch yn cymhwyso technegau mathemategol ac ystadegol datblygedig i ddata trafodol, ymddygiadol a demograffig er mwyn rhagfynegi ymddygiad cwsmeriaid a gwerth oes yn y dyfodol.

Uchafbwynt arall yw ymgyrchoedd amser real Optimove. Mae'r ymgyrchoedd hyn a ysgogwyd gan weithgaredd, sydd fel arfer yn canolbwyntio ar segmentau penodol o gwsmeriaid (fel selogion sgïo, gwarwyr uchel, siopwyr anaml neu gwsmeriaid sy'n debygol o gorddi), yn ei gwneud hi'n hawdd i farchnatwyr gyflwyno negeseuon marchnata perthnasol iawn i gwsmeriaid, mewn amser real, yn seiliedig ar gyfuniadau penodol o gamau gweithredu cwsmeriaid (er enghraifft: mewngofnodi safle cyntaf mewn mwy nag un mis ac ymweld â'r adran bagiau llaw). Trwy gyfuno triniaethau marchnata arbenigol yn seiliedig ar gamau gweithredu cwsmeriaid a'r cylchraniad dwfn a ddarperir gan Optimove, mae gan farchnatwyr lawer mwy o ddylanwad ar ymateb a theyrngarwch cwsmeriaid.

Un pwynt arall i'w grybwyll yw bod y cwmni'n gosod eu meddalwedd fel ffordd fwy effeithiol i farchnatwyr reoli siwrneiau cwsmeriaid. Yn lle'r dull traddodiadol o reoli teithiau cwsmeriaid, sy'n dibynnu ar greu nifer gyfyngedig o siartiau llif statig, mae Optimove yn caniatáu i farchnatwyr reoli'n haws teithiau anfeidrol i gwsmeriaid trwy ddibynnu ar ei ficro-segmentu deinamig: trwy ddefnyddio data cwsmeriaid a modelu ymddygiad rhagfynegol i nodi'r pwyntiau ymyrraeth pwysicaf - a'r mathau gorau o ymatebion a gweithgareddau ar gyfer pob un - gall marchnatwyr gynyddu ymgysylltiad a boddhad cwsmeriaid ar bob cam o daith pob cwsmer. , ni waeth sut y gwnaeth cwsmeriaid gyrraedd eu micro-segment cyfredol. Mae'r dull hwn yn addo darparu mwy o sylw i gwsmeriaid a bod yn haws i farchnatwyr raddfa ac esblygu eu strategaethau taith cwsmeriaid.

Teithiau Cwsmer Optimove Anfeidrol

Ynglŷn ag Optimove

Eisoes yn werthwr awtomeiddio cadw blaenllaw yn Ewrop, Optimove yn cynyddu ei bresenoldeb yn yr Unol Daleithiau yn gyflym gydag adleoli'r cyd-sylfaenydd a'r Prif Swyddog Gweithredol Pini Yakuel yn ddiweddar i swyddfa Efrog Newydd. Mae'r cwmni eisoes wedi ennill cwsmeriaid yr UD mewn fertigau fel e-fanwerthu (LuckyVitamin, eBags, Freshly.com), gemau cymdeithasol (Zynga, Scopely, Caesar's Interactive Entertainment), betio chwaraeon (BetAmerica) a gwasanaethau digidol (Outbrain, Gett).

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.