Fy 10 Awgrym i Optimeiddio'ch Blog

Depositphotos 11650048 s

SiartMae gan Shopper Cyfrifiadur erthygl ar Optimeiddio'ch Blog. Mae gan yr erthygl ychydig o gyngor sy'n ddefnyddiol ond nid wyf yn credu iddynt gael eu blaenoriaethau'n iawn ac nid oeddent yn cwmpasu'r holl hanfodion. Rydw i wedi bod yn tyfu traffig i'm blog yn gyson dros y misoedd diwethaf. Rwyf wedi bod yn mesur fy narllenydd yn ofalus, ffynonellau fy narllenwyr, ac yn addasu yn unol â hynny. Rydw i wedi dysgu tunnell dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

Dyma fy Deg Uchaf:

 1. Peidiwch â phoeni am sut mae'ch blog yn edrych. Rwy'n anghytuno â'r erthygl ar y pwynt hwn. Mae llawer o flogiau yn syml iawn, ac mae rhai blogiau gwych yn hollol hyll. Mae pobl yn cael eu denu gan ansawdd y pyst, nid cynllun tlws. Yr eithriad, wrth gwrs, yw os ydych chi'n blogio am ddylunio a graffeg.
 2. Rhowch lun neu luniau lluosog ohonoch chi'ch hun ar y wefan. Sylwch ar y llun ohonof yn fy mhennawd yn ogystal â llun ar fy Ynghylch tudalen. Sgwrs gyda'ch darllenwyr yw blog. Mae'n anodd cael sgwrs pan nad ydych chi'n gwybod â phwy rydych chi'n siarad!
 3. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio meddalwedd blogio sydd â'r nodweddion canlynol: ôl-draciau, pings, dolenni, tagiau, categorïau, permalinks, sylwadau, chwilio, mapiau gwefan, amddiffyn sbam, chwilio a RSS. Dysgu sut i ddefnyddio pob un ohonynt yn effeithiol. Rydw i'n defnyddio WordPress. Mae angen rhai ategion ar gyfer rhai o'r nodweddion, ond mae'n syml i'w defnyddio ac yn gadarn iawn. Yn hytrach na gwesteio gyda WordPress, fe wnes i lawrlwytho'r meddalwedd a'i gynnal fy hun - yn y ffordd honno mae gen i reolaeth dros y feddalwedd, y data, yr URL a'r hysbysebu - a gallaf ei addasu yn ôl fy hoffter.
 4. Cofrestrwch ar gyfer o leiaf un gwasanaeth fel Technorati i gynyddu amlygiad i'ch blog. Mae Folks yn chwilio Technorati trwy dagio i ddod o hyd i bostiadau i'w darllen.
 5. Pan ddewch o hyd i flog rydych chi wir yn ei fwynhau, rhowch ddolen iddo ar eich gwefan. Sylwch ar fy nghysylltiadau ar fy bar ochr. Peidiwch â bod yn bashful a gofynnwch i ddarllenwyr sy'n mwynhau'ch blog roi dolen i'ch un chi. Wrth i fwy a mwy o wefannau gysylltu â'ch blog, bydd eich blog yn parhau i gynyddu ei awdurdod. Bydd hyn yn gwella ei leoliad mewn peiriannau chwilio blog.
 6. Dechreuwch ddefnyddio darllenydd RSS da a dechrau tanysgrifio i nifer o flogiau eraill. Rwy'n tanysgrifio i tua 30 ar hyn o bryd gan ddefnyddio Darllenydd Google Labs. Mae'n cadw golwg ar yr hyn rydw i wedi'i ddarllen ac mae ganddo ychydig o nodweddion cŵl eraill. Rwy'n gwneud sylwadau yn aml ar swyddi eraill a bob amser yn gadael dolen yn ôl i'm gwefan. Os ydw i eisiau ysgrifennu post llawn yn hytrach na sylw, rydw i bob amser yn sicrhau fy mod i'n dynodi ôl-troed i'w herthygl.
 7. Defnyddiwch offeryn Analytics da. Rydw i'n defnyddio google oherwydd ei fod yn rhad ac am ddim ac yn syml iawn i'w integreiddio â WordPress. Yn syml, rhoddais ychydig o sgript (y mae Google yn ei gyflenwi) yn nhroedyn fy thema ac rwy'n dda mynd! Bydd gwirio'ch Dadansoddeg yn eich helpu i weld sut mae darllenwyr yn cyrraedd eich gwefan, poblogrwydd eich erthyglau, a pha eiriau chwilio sy'n eu denu, ac ati.
 8. Defnyddiwch offeryn bwydo. Rydw i'n defnyddio FeedPress. Mae ganddo dunnell o nodweddion ychwanegol gydag ef ac mae'n caniatáu ichi fesur eich defnydd o borthiant. Un gair o gyngor, gwnewch yn siŵr eich bod yn disodli dynodiad RSS pennawd eich blog. Mae'r rhan fwyaf o offer tanysgrifio RSS yn syml yn edrych am y ddolen honno yn y pennawd. Os na fyddwch yn disodli'ch llwybr RSS Feedburner, ni fyddwch yn dal yr holl danysgrifwyr hynny!
 9. Blog yn aml. Gyda fy mlog, sylwaf, os byddaf yn ysgrifennu 1 neu 2 erthygl bob dydd, bod fy ymwelwyr sy'n dychwelyd yn parhau i gynyddu. Yn ddiddorol ddigon, os ydw i'n sgipio diwrnod mae'n rhaid i mi 'ddal' yn ôl i fyny ar ymwelwyr. Os ydw i'n sgipio 2, rwy'n colli cryn dipyn. Ond byddwch yn ofalus i beidio â blogio yn rhy aml. Roeddwn i'n arfer tanysgrifio i Instapundit, ond roedd erthyglau brawddeg sengl bob ychydig funudau yn gyrru cnau i mi i geisio cadw i fyny. Mae wedi cael peth llwyddiant mawr gyda'i flog, serch hynny. Mae rhai pobl yn ei fwynhau. Mae'n debyg mai dim ond un o'r pethau hynny y bydd yn rhaid i chi ei olrhain a'i weld trwy dreial a chamgymeriad yw hwn. Y ffactor arall yma yw prydlondeb. Sicrhewch, pan fyddwch chi'n clywed neu'n gweld rhywbeth ar bwnc, eich bod chi'n ymateb mor gyflym â phosib os hoffech chi dyfu'ch cynulleidfa. Darllenwyr sy'n chwilio fwyaf ar adeg y digwyddiad, nid ar ôl.
 10. Blog yn dda. Nid oes angen i chi aros ar bwnc gyda'ch blog bob amser. Cofiwch, mae'r blog yn sgwrs rhyngoch chi a'ch darllenwyr. Maen nhw'n dod i'ch adnabod chi ac rydych chi'n ceisio dod i'w hadnabod. Bydd cwpl o luniau o'ch gwyliau neu'ch ci yn eu gadael i mewn i'ch byd ychydig yn ddyfnach ac yn creu mwy o fond gyda nhw. Rwy'n aml yn treulio amser bob dydd yn meddwl am yr hyn y gallwn flogio amdano. Nid oes diwrnod yn mynd heibio nad wyf yn dysgu rhywbeth, yn arsylwi rhywbeth, nac yn clywed am rywbeth ... felly rwy'n mwynhau ei drosglwyddo i'm darllenwyr. Byddwch yn onest, a siaradwch â'r hyn rydych chi'n ei wneud yn dda.

Felly dyna rydw i wedi'i ddysgu hyd yn hyn. Byddaf yn parhau i wneud addasiadau i'm blog i gynyddu amlygiad a gwella ansawdd fy swyddi. Mae blogio yn ymwneud â gwelliant parhaus.

Byddwn hefyd yn argymell rhywfaint o ddeunydd darllen ... fy hoff un yw Sgyrsiau Noeth, ond des i o hyd i restr wych o lyfrau blogio eraill yn Sgwrsiadau.

Diweddariad: Awst 17, 2006 - Cyflwynwyd ar gyfer ProBlogger's Prosiect Ysgrifennu Grŵp ar gyfer Rhestri.

17 Sylwadau

 1. 1

  Post gwych Doug! Mor wirion ag y gallai swnio, mae gen i broblemau gyda rhif 3. Mae gen i un llun rydw i'n ei roi ar fy nhudalen About, ond roedd hi'n anodd iawn i mi ei wneud. Roeddwn i'n arfer ei roi i fyny ar fy mlog fel y byddai fy nhad yn cofio ar unwaith pam ei fod wedi nod tudalen ar y dudalen - ond fe wnaeth i mi fod yn fath o anghyfforddus! Mae'n rhaid i mi gael llun arall i fyny. Rydych chi'n iawn - rydw i bob amser yn ymateb yn ffafriol i luniau - hoffwn wybod gyda phwy rwy'n siarad! (Bron Brawf Cymru - dyna lun braf yn eich pennawd!)

 2. 2

  Fe wnaethoch chi anghofio rhai agweddau hanfodol, y byddaf nawr yn eu cyflenwi'n siriol i gyfoethogi'r blog braf hwn.

  (1) Dylunio yw'r agwedd bwysicaf ar unrhyw wefan yn ôl Stanford Persuasive Tech a BJ Fogg, PhD. Os yw'n edrych yn porny, amatur, hyll, sleazy, plentynnaidd, ac ati, bydd defnyddwyr yn gwahardd mewn eiliadau a byth yn dychwelyd.

  (2) Cynnwys Cyfoethog, Prin, Perthnasol.

  (3) Dywedodd Matt Mullenweg wrthyf mai ei brif gyfrinach yw rhyngweithio â'r blogosffer, rhoi sylwadau cilyddol, postio sylwadau mewn blogiau eraill, e-bostio blogwyr eraill gyda gwybodaeth neu gyngor pwysig, ac ati. Byddwch yn gymydog da yng nghymuned y blogiau.

  (4) Amrywiaeth. Syndod annisgwyl. Arbrawf.

  (5) Amlgyfrwng: podlediadau, gwreiddiau chwaraewyr fideo, ffotograffau, celf, cartwnau, graffiau, siartiau, ac ati.

  (6) Ymateb cyflym i sylwadau a bostiwyd ar eich blog eich hun, rhyngweithio'n ddiffuant ac yn gwrtais â'ch darllenwyr.

  (7) Proffil ymlaen llaw neu Amdanaf Fi, a gwybodaeth Gyswllt ymlaen llaw neu ffurflen post gwe.

  (8) Rhestr o “swyddi mwyaf poblogaidd” neu gategorïau diddorol perthnasol eraill yn y bar ochr, ynghyd â Swyddi Diweddar ac Archifau Misol.

  Dim ond ychydig o awgrymiadau ar agweddau sy'n hanfodol yn fy marn i.

 3. 3

  Cyngor gwych, diolch. Ceisiais gymryd eich cyngor ar # 7 a defnyddio Google Analytics, ond mae'n rhaid i mi gyfaddef bod eu cyfarwyddiadau yn annealladwy ar gyfer defnyddwyr annhechnegol, WordPress fel fi. Am oes fi, ni allaf ddarganfod ble i roi'r cod maen nhw'n dweud wrtha i fod yn rhaid i mi ei fewnosod.

 4. 4

  Helo Doug, rwyf wedi stopio wrth eich gwefan cwpl o weithiau ac rwy'n mwynhau'r hyn rwy'n eich gweld chi'n ei wneud. Rydych chi wedi tynnu sylw at rai meysydd perthnasol sy'n ein helpu ni i gyd i adolygu offer rydyn ni'n eu defnyddio ar ein blogiau ar hyn o bryd. Diolch am rai awgrymiadau da.

 5. 6

  Douglas,

  Erthygl ragorol iawn ac wedi'i hysgrifennu'n dda. Fy enw i yw Garry ac rwy'n ysgrifennu ar flog personol sy'n darparu awgrymiadau blogio llwyddiannus i'm darllenwyr. Roeddwn yn chwilio ar Google am bethau i ysgrifennu amdanynt a darganfyddais eich erthygl yma. Gwaith rhagorol a byddaf yn siŵr o ddarparu dolen i'r erthygl hon ar fy swydd nesaf. 🙂

  Best Regards,
  Garry Conn

 6. 8
 7. 9
 8. 10

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.