Cynllun 5 Cam i Optimeiddio'ch Talu ar gyfer Siopwyr.

Checkout E-Fasnach Symudol

Yn ôl Statista, yn 2016, defnyddiodd 177.4 miliwn o bobl ddyfeisiau symudol i siopa, ymchwilio a phori cynhyrchion. Rhagwelir y bydd y ffigur hwn yn cyrraedd bron i 200 miliwn erbyn 2018. Ac mae adroddiad newydd wedi'i gynnal gan Cyfeiriad dyfynnodd hynny mae gadael cartiau wedi cyrraedd cyfradd ganolrif o 66% yn yr Unol Daleithiau.

Mae manwerthwyr ar-lein nad ydynt yn cynnig profiad symudol gwych yn debygol o fod yn colli allan ar fusnes. Mae'n hanfodol eu bod yn cadw siopwyr i ymgysylltu trwy'r broses ddesg dalu gyfan. Isod mae 5 peth y gall manwerthwyr eu gwneud i optimeiddio ffurflenni gwe ar gyfer siopwyr symudol.

  1. Defnyddiwch Bariau Cynnydd - Trwy ganiatáu i'ch cwsmeriaid weld pa ran o'r broses ddesg dalu y maent wedi'i chwblhau a beth sydd eto i ddod, nid yn unig ydych chi'n cael gwared ar rwystredigaeth, gan adael iddynt wybod faint yn hwy y bydd yn ei gymryd, ond rydych hefyd yn caniatáu iddynt baratoi ar gyfer y cam nesaf . Mae hyn yn eu galluogi i gael manylion talu neu dalebau rhodd yn barod.
  2. Llai o wallau gyda Thechnoleg Math-Ymlaen - Gall llenwi ffurflenni ar-lein gymryd llawer o amser ac yn ôl Sefydliad Baymard, y gyfradd gadael cartiau ar gyfartaledd yw 69.23% oherwydd prosesau talu rhy gymhleth. Ar ben hyn, nododd Mobile Commerce Daily yn ddiweddar fod 47% yn cefnu ar bryniannau eFasnach oherwydd bod y broses ddesg dalu yn rhy hir. Un ffordd wych o leihau amser ac ymdrech yn y ddesg dalu yw trwy weithredu offer dilysu cyfeiriad craff sy'n rhoi hyder i siopwyr y bydd eu pecynnau cyrraedd ar amser ac yn rhydd o wallau. Mae hefyd yn helpu i osgoi gadael cartiau trwy gadw cwsmeriaid yn canolbwyntio ar gwblhau'r broses ddesg dalu.
  3. Defnyddiwch Feysydd a Labeli Aliniedig Uchaf - Mae labeli lleoli uwchben caeau ffurf yn aml yn fwy effeithiol na'u gosod wrth ochr y caeau gan eu bod yn haws eu gweld ar ddyfeisiau symudol. Mae hyn yn dileu'r angen i sgrolio neu chwyddo mewn. Mae'n bwysig sicrhau bod meysydd yn cael eu labelu, gan ganiatáu i gwsmeriaid ddeall pa wybodaeth y mae angen iddynt ei nodi. Gellir gwella hyn ymhellach trwy ychwanegu enghraifft, a all weithio'n arbennig o dda pan fydd angen fformat penodol arnoch, ee MM / DD / YY.
  4. Sicrhewch y Maint yn Iawn - Rydym i gyd yn gwybod y gall maint sgrin ffôn symudol fod yn broblem ar brydiau. Mae hyn yn arbennig o wir wrth nodi manylion ar ffurflenni gwe, a gall arwain at nodi camgymeriadau, neu glicio dolenni ar ddamwain a all fynd â ni i ffwrdd o'r ddesg dalu. Wrth i ddyfeisiau symudol ddod yn bwysicach fyth wrth siopa ar-lein, mae angen i fanwerthwyr sicrhau eu bod mynd i’r afael â’r mater hwn, a sicrhau bod siopwyr yn cael profiad cwsmer yr un mor wych, boed yn siopa trwy ffôn symudol neu bwrdd gwaith. Gellir cyflawni hyn trwy newid maint caeau a botymau ffurf yn awtomatig ar gyfer meintiau sgrin symudol. Mae defnyddio maes chwilio cyfeiriad un llinell nid yn unig yn hwyluso'r model meddyliol o chwilio am gyfeiriad ond mae'n golygu nad oes raid i chi gymryd llawer o le ar eich ffurfio gyda meysydd ar gyfer pob llinell o'r cyfeiriad. Mae'r ffurflen yn ymddangos yn symlach ac yn llai bygythiol o ganlyniad.
  5. Lansio'r Allweddell Perthnasol - Cynhwyswch y priodoleddau cywir yn y cod HTML i gael y bysellfwrdd mwyaf priodol ar gyfer y fformat mewnbwn. Sicrhewch fod y maes wedi'i dagio'n iawn i leihau llwyth gwybyddol a gwneud y broses o fewnbynnu gwybodaeth yn llyfnach. Awgrym arall yw atal y porwr symudol rhag cywiro geiriau'n awtomatig. Mae hyn yn bwysig mewn achosion lle, er enghraifft, nad yw enw stryd yn cael ei gydnabod fel gair cywir.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.